حقوق خانواده از منظر حق طلاق

 وکیل طلاق

وکیل طلاق و به طور کلی وکیل دعاوی زیر مجموعه حقوق خانواده از قبیل :

مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه

حضانت و نگهداری طفل

تغییر جنسیت

طلاق و سایر موضوعات حقوق خانواده

بدوا مراجعه کننده را از استرس ناشی از اختلافات و وقایع منشا مشکل دور کرده و سعی در تشریح حقوق و تعهدات ایشان از نگاه قانون می نمایید.

چرا که بسیاری از مشکلات مطروحه ناشی ازاسترس بالا و فقدان تمرکز و جهل به قوانین مربوط به مشکلات خانوادگی می باشد.

وکیل متخصص طلاق

عمده دعاوی قابل طرح در دادگاه خانواده که شاکله اختلافات مربوط به حقوق خانواده را به لحاظ موضوعی تشکیل می دهند به قرار ذیل است:

طلاق و سایر طرق انحلال نکاح از قبیل فسخ و انفساخ و بطلان نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

شروط ضمن عقد نکاح.ازدواج مجددو تجویز آن

جهیزیه و مهریه ونفقه زوجه و سایر اقارب

تمکین و نشوز.

اثبات نسب .

اهدای جنین وتغییر جنسیت و …

از میان موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده طلاق مبتلابه ترین این موارد است البته آثار مالی و غیر مالی ناشی از نکاح در ارتباط بسیار نزدیکی با اجرای حکم طلاق و شرایط و موانع آن می باشد.

که این مهم نیازمند تدقیق و داشتن اطلاعات حقوقی و فنی علیحده ای می باشد که وکیل متخصص طلاق می تواند آن را به راحتی در اختیار شما قرار دهد.

وکیل طلاق توافقی

ساده ترین و سریع ترین نوع طلاق این مورد است اما نقش وکیل و حضور او جهت دفاع از حقوق اصحاب دعوا و اثبات موارد موضوع توافق اهمیت بسیار دارد به طور خاص در صورت وجود فرزند مشترک اهمیت حضور وکیل طلاق توافقی دوچندان می گردد.

چرا که به موجب قانون در صورت مفارقت والدین به طلاق یا در عمل در صورت عدم توافق در خصوص حضانت فرزند مشترک تا 7 سالگی طفل اولویت با مادر و بعد از این تاریخ در اولویت پدر می باشد

البته در مورد طلاق توافقی غالبا زوجین قبل از ثبت دادخواست توافقات اولیه را در این خصوص انجام می دهند شیوه نگارش و تنظیم این توافق و از طرفی طرح و اثبات اصل وجود توافق از منظر قانونی بر عهده وکلای زوجین می باشد.

البته اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱در خصوص الزام زوجین به حضور در مراکز مشاوره خانواده جهت تلاش برای پیشگیری از قصد زوجین برای طلاق سهولت این قسم دعوا را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و اطاله قابل توجهی در روند طلاق توافقی ایجاد نموده است.

وکیل طلاق توافقی می تواند شما را در جریان درخواست و اجرای حقوقتان در دادگاه خانواده یاری نماید.

طلاق به درخواست مرد

قانونا طلاق حق مرد است و او با مراجعه به محاکم صالح و اثبات رابطه زوجیت می تواند زوجه خود را طلاق دهد .

طلاق به درخواست مرد اصولا ارتباطی به مسائل مالی فی مابین از قبیل مهریه و نفقه و جهیزیه ندارد اما قانونگذار جهت حمایت از زن اجرای این حکم طلاق را منوط به موارد ذیل نموده :

1-پرداخت تمام حقوقی مالی زن

2-رضایت زن به اجرای حکم و ثبت طلاق

3- اثبات اعسار مرد از پرداخت حقوق مالی زن

4-گذشت زن از حقوق مالی خود

حضور وکیل در استیفای حقوق مالی ناشی ازنکاح برای زن و یا اثبات پرداخت آن از طرف مرد می توانداز تضییع حقوق زوجین جلوگیری کند .

بهترین وکیل طلاق

نحله

به موجب مقررات مربوط به حقوق خانواده اگر زن کارهایی را که شرعا جزو وظایف زناشویی اش نبوده و عرفا این کارها واجد ارزش اقتصادی باشد به درخواست مرد و بدون قصد تبرع انجام دهد مستحق مطالبه مبلغی به عنوان اجرت المثل کار در منزل همسر می باشد که عموما به درخواست زن یا وکیل او از طریق ساز کار قانونی مربوط قابل استیفاء می باشد.

ولی در صورتی که زن واجد شرایط پیش گفته نباشد یا قادر به اثبات استحقاق خود به مطالبه نگردد قانونا مستحق مطالبه مبلغی وجه رایج در کنار اجرای صیقه طلاق تحت عنوان نحله است به شرط اینکه :

اولا عدم درخواست و صدور حکم به طلاق از ناحیه زن و

ثانیا اینکه طلاق به درخواست مرد ناشی از عدم تمکین و نشوز از طرف زن نباشد

نقش بهترین وکیل طلاق طرح و دفاع از مراتب فوق الذکر می باشد.

داوری در دعوای طلاق

در دعوای طلاق به استثنای موارد طلاق توافقی دادگاه جهت تلاش برای صلح طرفین و ایجاد تفاهم و تشریح صحیح علت اختلاف موظف به ارجاع امر به داوری است،داور می بایست از اقارب نسبی زوجین باشد که قانون حمایت خانواده شرایط ماهوی و سنی خاصی برای انتخاب داور مقرر نموده لیکن نتیجه دعوای طلاق وابسته به نظر داوری نمی باشد ‌ دادگاه در صدور حکم آزاد می باشد.

 وکیل طلاق به درخواست زن

به حق دشوار ترین نوع طلاق از جهت شرایط طرح و اثبات تحقق موارد طلاق این مورد است زیرا قانونگذار موارد طلاق به درخواست زن را به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال و کیفیت رابطه زوجین به عنوان یک استثنای قانونی در شرایط خاص در نظر گرفته

علت این امر وجود حق طلاق بدوا و اصلا برای مرد است .

بهترین وکیل طلاق با تجربه و دانش کافی می توتند این استثنای قانونی را توسعه داده و در راستای منافع زن متقاضی طلاق از آن استفاده نمایید.

وکالت تخصصی طلاق

انواع طلاق از نظر امکان رجوع

رجوع یعنی مدتی که در طی آن مرد امکان رجوع از طلاق و الزام زن به ادامه زندگی زناشویی را دارد.

اصولا طلاق رجعی است یعنی مرد می تواند از طلاق رجوع کند مگر موارد زیر:

۱-طلاق زن قبل از نزدیکی

۲-طلاق زن یائسه

طلاق خلع و طلاق مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده

۴-طلاق سوم پس از دو مرتبه نکاح یا رجوع و ادامه زندگی زناشویی

موارد فوق طلاق بائن بوده و جدایی زوجین قطعی است و مرد در مدت عده حق رجوع از طلاق را ندارد.

رویه قضایی

با توجه به اینکه احکام مربوط به طلاق عمدتا ریشه فقهی داشته و قضات در صورت سکوت قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مراجعه به منابع فقهی می نمایند بهترین وکیل طلاق فردی است که در مجتمع قضایی صالح سابقه طرح و دفاع از دعوای طلاق در موارد مشابه را داشته و منبع فقهی و رویه قضایی مورد نظر رئیس شعبه مربوط را به خوبی می داند.

وکیل طلاق در تهران

حقوق خانواده از شاخه های پرکاربرد و دارای ظرافت های خاص خود در مقام شناسایی و حقوق طرفین دعوا است ،تخصص در طرح و دفاع و پیگیری در دعوای طلاق جهت کاهش اتلاف وقت و هزینه نقش قابل توجهی دارد.وکیل طلاق در تهران به آسانی با یک تماس در دسترس شماست،حتی ساده ترین اقدامات حقوقی پس از مشاوره حقوقی شانس موفقیت دارند.

وکیل طلاق.وکیل طلاق توافقی.وکیل طلاق،وکالت طلاق،وکیل طلاق در تهران

وکالت طلاق

وکالت طلاق به دو صورت مشروط و بدون قید و شرط اعطا می گردد،در وکالت مشروط اثبات شرط جهت استفاده از وکالت طلاق ضروریست ،لکن در وکالت ساده و بی قید و شرط وکیل در طلاق بدون احتیاج به اثبات امری به سادگی می تواند از اختیارات مربوطه استفاده نماید.

وکیل چک برگشتی

وکیل چک برگشتی محل نیاز اکثر اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به صورت اعتباری دست به انجام معاملات می زنند.منظور از معامله اعتباری خرید به نسیه یا فروش به نسیه می باشد البته در لسان رایج بازار.

چک از دسته اسناد تجاری می باشد ،به طور کلی سند تجاری نوشته ایست با مهر و امضا که در تبادلات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد،و این معاملات ممکن است بیت تجار باشد یا غیر تاجر.

تعریف قانونی چک

چک سندی است که به موجب آن شخصی وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری دارد به نام محال علیه خوانده می شود به دارنده چک که به نام محتال خوانده می شود منتقل می کند.

صادرکننده،دارنده،و گیرنده چک ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،لیکن امروزه غالبا چک به عهده بانک ها صادر می گردد.

چک دارای انواع مختلفی است چک جاری،چک تضمین شده،چک تایید شده ،چک مسافرتی ….

با گردش اعتباری و حواله ای امروز بازار و کم تر شدن پول نقد در گردش بهتر است سوالات حقوقی مربوط به چک را از وکیل چک برگشتی که دارای تخصص در جریان پرونده های مربوط می باشد بکنید.

وصف اساسی چک

وصف اساسی اسناد تجاری که در مورد چک مشهود تر می باشد وصف تجریدی است،به این معنا که تعهد صادرکننده به پرداخت مبلغ مندرج در چک به دارنده صرف نظر از علت و منشا صدور چک می باشد،

فرض کنید دو نفر مبادرت به بیع یک دستگاه خودرو می کنند و خریدار بابت پرداخت تمام یا قسمتی از مبغ ثمن معامله چک صادر می کند ،ماهیت تعهد خریدار جهت پرداخت مبلغ چک مجزا از معامله خودرو است در مثال فوق در صورت فسخ و انفساخ و بطلان معامله خودرو چک صادره هنوز اعتبار حقوقی خود را حفظ خواهد کرد که در صورت گردش در آیادی با حسن نیت همچنان صادرکننده متعهد به پرداخت مبلغ چک در سررسید خواهد بود.

دادگاه صالح چک برگشتی

اصولا پس از برگشت خوردن چک جاری به هرعلت که غالبا به علت کسری موجودی حساب صادرکننده می باشد،جهت اقدام قضایی برای احقاق حقوق دارنده چک مسئله دادگاه صالح برای اقدام مطرح می گردد.

براساس قوانین جاری و رویه قضایی موجود این دادگاه عبارت است از دادگاه محل اقامت خوانده،دادگاه محل اقامت بانک اصلی افتتاح حساب و دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت چک .

وکیل چک برگشتی یک نفر وکیل دادگستری است که در جریان صدور و گردش و اقدام قضایی در خصوص سند تجاری چک می تواند شما را یاری کند.

وکیل چک برگشتی در تهران

بسیاری از پرداخت های مربوط به روابط قراردادی یا غیرقراردادی از طریق چک انجام می گردد،حال اگر صادرکننده خلف وعده نموده و از تامین مبلغ مندرج در متن چک در تاریخ مقرر خودداری کند مشکلات مالی و حقوقی ناشی از این تخلف مطرح می گردد،وکیل چک برگشتی در تهران از اقدام در بانک تا محاکم قضایی و اجرای آرای صادره می تواند به شما مشاوره و کمک نماید.

وکیل چک قبل از اقدام حقوقی در دادگستری می تواند شما را راهنمایی کرده  تااز صرف هزینه واتلاف وقت جلوگیری نمایید.

بهترین وکیل چک در مسیر مطالبه وجه و اجرای رای و وصول چک شما را یاری نماید.

اجرائیه چک

در صورتی که چک در متن آن وصول منوط به شرط نباشد و نیز چک فوق در متنش بابت تضمین صادر نگشته باشد و گواهینامه عدم پرداخت از باب دستور عدم پرداخت موضوع قانون صدور چک اصدار نگشته باشد،دارنده می تواند از دادگاه صالح صدور اجرائیه را تقاضا نموده و بدون درگیری در جریان دادرسی پس از صدور اجرائیه از طریق اجرای احکام دادگاه صادرکننده اجرائیه مبلغ موضوع احرائیه را از محل اموال صادرکننده وصول نماید.

در صورتی که صاحب حساب شخصی به غیر از صادرکننده باشد اجرائیه به نحو تضامن صادر خواهد گشت و علیه هردو نفر توان اجرائی خواهد داشت.

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت و وکالت تخصصی خیانت در امانت

فعل یا ترک فعلی که با قید ضمانت اجرای مجازاتهای گوناگون از قبیل شلاق و حبس و جزای نقدی و غیره توسط قانونگذار به عنوان رفتار مجرمانه ممنوع اعلام گردیده قانونا واجد سه رکن قانونی و مادی و معنوی می باشد .مورد اول از اراده قانونگذار و مورد دوم مربوط به رفتار مرتکب جرم و عنصر معنوی اشاره به اندیشه مجرمانه و آگاهی لازم مرتکب حین ارتکاب جرم دارد این سه فاکتور تقریبا در تمامی جرایم وجود دارند.

اما هر عنوان مجرمانه بسته به کیفیت تعریف مقنن از آن واجد شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب و دامنه های خاص تحقق رکن مادی می باشد .در صورت عدم تحقق شرایط پیش گفته اصل وقوع رفتار مجرمانه و به طریق اولی اثبات جرم و اجرای مجازات محلی از اعراب ندارد.

وکیل در پرونده های مالی

خیانت در امانت از معدود جرایمی است که دارای تعریف قانونی کلاسیک بوده و قانونگذار از آن تعریف سلبی ننموده و مصادیق آنرا واضح و روشن بیان نموده است.

تعریف قانونی جرم خیانت در امانت در متن ماده 674 از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صورت گرفته که از قرار ذیل می باشد:

هرگاه اموال منقفول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است اشیای مذکور مسترد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمایید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

چهار مصداق رفتار مفقود یا تلف یا استعمال و تصاحب نمودن اموال موضوع امانت در ماده فوق رکن مادی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد .این موارد از نگاه مقنن محدود به همین موارد بوده و رفتارهایی چون تاخیر در استرداد مال امانی یا به امانت ثنوی دادن مال مذکور هیچکدام خیانت در امانت محسوب نمی شوند لذا جرم خیانت در امانت واجد مصادیق حصری می باشد.

بهترین وکیل خیانت در امانت با تجربه ترین وکیل در زمینه این پرونده هاست چرا که کثرت کار در هرزمینه یک گنجینه اطلاعات محسوب می گردد.

وکالت خیانت در امانت

مقدمه تحقق رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت شکل گیری عنصر امانت یا به اصطلاح حقوقدانان ید امانی می باشد که محل نزاع دنباله دار دادگاه های عالی و تالی بوده از این حیث که عده ای معتقد هستند که ید امانی باید واجد منشا قراردادی باشد تا خیانت در امانت محقق گردد .

در طرف مقابل عده کثیری قائل به عدم بوده و می گویند که ید امانی لازم برای تحقق جرم اعم از ید امانی قراردادی یا قانونی می باشد و فی المثل مدیر سابق شرکت بعد از عزل و قبل از تحویل اموال شرکت به ارکان قانونی اگر مرتکب اعمال مقرره در ماده 674 گردد خائن در امانت بوده و مستحق تحمل مجازات می باشد.

البته به نظر می رسد با توجه به فلسفه تقنین در این حوزه که همانا حمایت از مالک یا متصرف و برخورد با رفتار خائنانه امین اموال است نظریه دوم و امکان ارتکاب رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت به کیفیت قانونی  نسبت به اموال امانی اعم از وجود منشا قراردادی یا قانونی وصف امانت  صحیح باشد .

وکیل متخصص خیانت در امانت

وکیل جرم خیانت در امانت با تخصص و مهارت کافی با توجه به شرایط موضوعی خاص در هر پرونده بهترین تصمیمات و اقدامات قضایی لازم را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب اخذ و اعمال می نماید.

بسیاری از شکایات مطروحه با عنوان خیانت در امانت نظر به شرایط قانونی وقوع جرم خیانت در امانت اساسا کذب می باشند متاسفانه عده قابل توجهی از مراجعین به دادگستری پس از شکست در پرونده های حقوقی فی مابین با طرف مورد اختلاف خود جهت وارد آوردن غفشار و اخذ نتیجه مبادرت به طرح شکایت خیانت در امانت می نمایند .

وکیل خیانت در امانت در تهران

وکیل خیانت در امانت با توانایی و دانش حقوقی پس از برسی پرونده می تواند از ارتباط بین سایر پرونده های مطروح اصحاب دعوا در صورت واهی بودن شکایت مطروحه آگاه و از حقوق شما دفاع شایسته نماید.شما می توانید قبل از طرح شکایت یا در مراحل دادرسی چه در دادسرا و چه در دادگاه از مشاوره وکیل متخصص در پرونده خیانت در امانت استفاده نمایید ،وکلای دادگستری با تکرار طرح شکایت خیانت در امانت و نیز دفاع از پرونده های متعدد از این قبیل مهارت لازم در زمینه پرونده های خیانت در امانت را کسب کرده و می توانند از حقوق شما دفاع نمایند.

خیانت در امانت وجه نقد

بحث امکان یا عدم امکان تحقق خیانت در امانت نسبت به وجه نقد اعم از ارز داخلی یا خارجی همیشه مطرح بوده است،به نظر می رسد اساسا میبایست خیانت در امانت نسبت به وجه نقد امکانپذیر باشد لیکن اکثریت محاکم معتقد می باشند که ارزش وجوه اعتباری بوده و به دلیل قرار گرفتن بر ضمه امین یک نوع تعهد به تعیین مصداق و پرداخت است و اموال مادی محسوسی موضوع تعهد امین نیست و از این جهت امکان تحقق خیانت در امانت نسبت به وجوه وجود ندارد.

دفتر وکالت در شهرک غرب

دفتر وکالت در شهرک غرب بسیار است اما خدمات وکالتی دفتر وکالت ما بسیار متنوع و تخصصی است.

تخصص حقوقی و تجربه عملی وکلای دفتر وکالت ما می تواند راهنما و همراه شما در تمامی مراحل طرح و دفاع از کلیه دعاوی قضایی و داوری مطروحه باشد.

انتخاب وکیل در واقع پیمودن نیمی از مسیر موفقیت است،دفتر وکالت مادر شهرک غرب به آسانی در دسترس شما می باشد.

زمینه کاری

خدمات وکالتی قابل ارائه در زمینه دعاوی املاک در منطقه شهرک غرب به قرار ذیل است؛

خلع ید،مزاحمت و ممانت از حق،رفع تصرف عدوانی،الزام به ایفای تعهدات قراردادی در خصوص املاک …..

وکلای دادگستری در شهرک غرب

دعاوی کیفری که وکیل پایه یک دادگستری در شهرک غرب می تواند در آنها قبول وکالت نماید در زمینه های گوناگونی قابل ذکر است؛

سرقت،کلاهبرداری،جعل،توهین،ضرب و جرح،افترا،نشر اکاذیب،انتقال مال غیر،رباخواری ….

فک رهن

بسیاری از اشخاص جهت کسب منابع مالی و اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی تحت شرایط خاص اموال غیر منقول خود را در رهن وام دهندگان(بانک یا موسسه مالی یا اشخاص دیگر حقیقی یا حقوقی) قرار می دهند تا تضمین بازپرداخت وام و بهره مقرره در قرارداد اصلی باشد.

مال موضوع رهن به موجب مقررات ثبتی قابل نقل و انتقال و ثبت مراتب در دفتر املاک مطابق قرارداد بیع فی مابین خریدار و فروشنده نمی باشد،البته این نکته ایست که بسیاری از خریداران از آن غافل می باشند.

طرح دعوای فک رهن جهت استخلاص از مشکلات پیش گفته طرح می گردد.

تنظیم قراردادها

انواع قراردادهای رایج از قبیل ؛بیع،صلح،معاوضه،   هبه ،مشارکت مدنی،جعاله،مضاربه….. محل نیاز مراجعین به دفاتر وکالت می باشد ،پیش بینی نیاز دو طرف قرارداد و درج شرایط جامع و مانع از امور تخصصی است که استفاده از خدمات وکلای دادگستری را ضروری می سازد.

دعاوی مالی

مجموعه وسیعی از دعاوی مطروحه در دادگستری در دسته دعاوی مالی است یعنی دعاوی که مقصود طرح کننده از آن محکومیت طرف مقابل به استرداد یا پرداخت مالی اعم از مال معین یا معادل آن،طرح صحیح دادخواست در این قبیل دعاوی از این جهت واجد اهمیت است که بیش‌ترین هزینه دادرسی را دعاوی مالی دارند،لذا طرح غلط دعوا می تواند سبب اتلاف هزینه یا گاها انسداد تظلم خواهی گردد.

دعاوی شرکتی

متاسفانه غالب انواع شرکت های موضوع قانون تجارت به جهت فراهم نبودن زمینه فعالیت به شکل متروک بوده و کاربردی ندارند،عضویت در شرکت و یا انجام معاملات با شرکت های تجاری اعم از تضامنی ،سهامی و با مسئولیت محدود نیاز به آگاهی از حدود مسیولیت شرکا و شرکت ،نحوه طرح دعوا در صورت نیاز و طرق انحلال شرکت دارد.

تصرف عدوانی

در واقع ادعای متصرف سابق ملک مبنی بر اینکه دیگری من غیر حق و بدون وجود مجوز قانونی ملک موضوع تصرفش را از ید وی خارج ساخته است ،در دعوای تصرف عدوانی اثبات تصرف سابق از اهمیت بسیاری برخوردار است و سند مالکیت یکی از راه های اثبات آن است .

البته تصرف عدوانی هم زمان جرم بوده و قانونا متصرف عدوانی در صورت وجود شرایط قانونی قابل مجازات است.

پرونده های کیفری قابل طرح در شهرک غرب

شاید برای همه شما دست کم یک مرتبه اتفاق افتاده باشد که پس از یک رابطه تجاری ،شغلی،خانوادگی و یا اجتماعی از طرف شخص یا اشخاص مورد رابطه با عناوینی چون کلاهبردار.دزد و یا الفاظ توهین آمیز مواجه گشته و یا در مواردی از شما شکایت صورت گرفته و پس از مراجعه به دادسرا رفتار و نحوه برخورد علی رغم بی گناهییتان با شما به مانند یک مجرم باشد،بهتر است قبل از مراجعه به دادسرا و مراجع قضایی کیفری از مشاوره یک وکیل دادگستری برخوردار شوید چرا که اثبات حقیقت در پاره ای از موارد محتاج به داشتن مهارت و دانش حقوقی خاصی است .

شما می توانید در خصوص تمامی مسائل حقوقی خود به صورت حضوری یا تلفنی از ما مشاوره حقوقی دریافت کنید،و در صورت ضرورت یا نیاز پرونده قضایی خود را با عقد قرارداد وکالت به ما بسپارید.وکیل در شهرک را دفتر وکالت ما به شما معرفی خواهد می کند.

قراردادهای مشارکت در ساخت

در محله شهرک غرب تهران املاک قدیمی و ویلایی بسیاری وجود دارند که مالکین آنها تمایل به ساخت ملک خود داشته ولی علاقه مند می باشند که این کار را از طریق سازنده مطمئن و با در نظر گرفتن تمام جهات قانونی و فنی مربوطه انجام دهند.

دفتر وکالت در شهرک غرب نسبتا بسیار است لیکن دفتر وکالت ما در شهرک غرب در زمینه تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت حرفه ای و نظارت حقوقی بر اجرای تعهدات طرف مقابل یا حتی قبول داوری در صورت بروز اختلاف در زمینه تعهدات قرارداد مشارکت در ساخت تنظیمی می تواند شما عزیزان را یاری نماید.

افرادی که محل سکونت ایشان در شهرک غرب است حتی در صورت عدم حضور در ایران می توانند از طریق کنسولگری و یا دفاتر حافظ منافع  ایران در کشورهای دیگر مبادرت به اعطای وکالت برای شرکت وکلای ما در جریان دادرسی نمایند.

مشاوره حقوقی و وکالت در خصوص املاک

دعاوی از قبیل خلع ید غاصبانه،الزام به ایفای تعهد،الزام به تنظیم سند،مطالبه اجاره بها و اجرت المثل غیرمنقول و الی آخر دعاویی هستند که در منطقه شهرک غرب رایج و امکان درگیری حقوقی شما در این دعاوی وجود دارد،مشاوره حقوقی و وکالت در این زمینه های تخصص ماست.

وکیل در شهرک غرب

با توجه به مشکلات مربوط به حضور در دفاتر وکالت شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی به صورت آنلاین و تصویری یا صوتی از مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه مشکلات حقوقی خود استفاده نمایید ما به شما این امکان را می دهیم که صرفا جهت عقد قرارداد به صورت حضوری به دفتر وکالت ما در شهرک غرب مراجعه نمایید و تا قبل از آن صرفا به طریق غیرحضوری از خدمات وکالتی ما بهره مند شوید.

دفتر وکالت در سعادت آباد

دفتر وکالت در سعادت آباد بسیار است اما دفتر وکالت ما قادر است همه ی سئوالات شما را در زمینه های مختلف حقوقی به صورت کامل جواب دهد از این رو شما می توانید به حق و حقوق خود دست پیدا کنید،

این دفتر با چندین سال سابقه ی درخشان در زمینه حقوقی توانسته رضایت بسیاری از افراد که در این زمینه مشکل داشته اند را برطرف سازد،

در صورتی که شما هم در زمینه حقوقی نیاز به کمک دارید می توانید دفتر وکالت ما در سعادت آباد تماس حاصل کنید و از خدمات ما نهایت استفاده را ببرید.

 

دفتر وکالت علی فرجی واقع در سعادت آباد قادر است تا با کمترین هزینه به مشکلات حقوقی شما رسیدگی کند.

ما برای راحتی شما عزیزان وب سایتی را راه اندازی کرده ایم که شما بتوانید به آسانی از خدمات ما برای افراد حقیقی و حقوقی استفاده کنید. از این رو دفتر وکالت ما در سعادت آباد قادر است به شکل حرفه ای و تخصصی خدمات خود را ارائه کند.

این دفتر قادر است تا شما را در زمینه های مانند دعاوی خانواده، دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی، دعاوی قتل و مواردی از این قبیل زیر بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشکلات شما حل کند.

همچنین دفتر ما در سعادت آباد قادر است تا حضوری یا غیرحضوری از طریق وب سایت به شما در زمینه های حقوقی مشاوره دهد.

دفتر وکیل در سعادت آباد،وکیل در سعادت آباد،وکیل منطقه سعادت آباد،دفتر وکالت در محله سعادت آباد

وکیل در سعادت آباد

وکالت یکی از مشاغل بسیار محبوب در کشورهای مختلف از جمله ایران است و وکیل پایه یک دادگستری در تمامی کشورها از وجهه اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بوده و همواره مورد احترام اقشار مختلف مردم است

همه ما احتمال دارد به دلایل مختلفی حقوقی مانند: پاس نشدن چک، مشکلات خانوادگی، خرید و فروش غیره به دنبال وکیل پایه یک دادگستری باشیم.

اگر به مسائل حقوقی زیاد وارد نیست بهترین کار این است که پیش از هرکاری برای اینکه بعدها با مشکل مواجه نشوید مشورت گرفتن با یک وکیل پایه یک دادگستری می باشد.

مشاوره کردن به موقه با یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند تا حد زیادی می تواند از هزینه های حقوقی شما را کم کند.

 بهترین وکیل سعادت آباد

تکثر پرونده های مطروحه در محله سعادت آباد به حدی است که یک دفتر وکالت حرفه ای در محله سعدت آباد می بایست از تجربیات  تیم مجرب حقوقدانان متبحر بهره گیرد

پرونده های کیفری مبتلابه در دادسرای ناحیه دو -دادسرای سعادت آباد عمدتا شامل موارد ذیل می باشد:

کلاهبرداری

خیانت در امانت

انتقال مال غیر

جعل و استفاده از سند مجعول

وکیل کیفری سعادت آباد می تواند با تجربه و دانش کافی جهت طرح شکوائیه و دفاع ازاتهامات مطروحه در دادسرای ناحیه 2 و دادگاه کیفری صالح شما را یاری کند.

وکیل سعادت آباد

طیف وسیعی از دعاوی مطروحه در سعادت آباد عناوین موضوع صلاحیت محاکم حقوقی و شوراهای حل اختلاف است

دفتر وکالت ما از دانش حقوقی و تجربه وکلای حرفه ای در زمینه های ذیل بهره مند می باشد:

قراردادهای مالی

سرقفلی

دعوای ملکی

تنظیم انواع قرارداد

دعاوی مالی و مطالبات شرکت

دعاوی شرکت های بازرگانی

مطالبه وجه و الزام به ایفای تعهدات قراردادی

وکیل کیفری

استقرار دادسرای ناحیه دو تهران در سعادت آباد و حجم پرونده های طرح شده و اهمیت دفاع شایسته در پرونده های فوق اهمیت انتخاب وکیل کیفری سعادت آباد را دو چندان می کند

وکیل کیفری سعادت آباد وکیل متخصص و دانش آموخته رشته حقوق جزا است شما می توانید با یک تماس تلفنی ساده به دریای اطلاعات و دانش حقوقی گروه وکلای کیفری متخصص ما دسترسی داشته باشید.

وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد

قبل از طرح دعوا در محاکم دادگستری یا تنظیم دفاعیات درخور نسبت به دعاوی طرح شده بهتر است از مشاوره تخصصی یک نفر وکیل پایه یک دادگستری استفاده شود با وجود وکلای مجرب در سعادت آباد انتخاب وکیل در سعات آباد کار آسانی است

بسیاری از مشکلات حقوقی ناشی از فقدان آگاهی و تجربه در به کارگیری طریق شایسته مراجعه به دادگاه ها و دادسراهاست.

جنس و خصوصیت بسیاری از دعاوی و مشکلات حقوقی به گونه ایست که در ساعات اولیه شکل گیری  مشکل اخذ مشاوره حقوقی از بهترین وکلای دادگستری می تواند از تصمیمات شتابزده و غلط جلوگیری کند

وکیل سعادت آباد بعد مسافت و زمان دسترسی به خدمات حقوقی و مشاوره با وکیل دادگستری را از میان برداشته و در کمترین فاصله زمانی و مکانی برای ساکنین محله سعادت آبادقرار دارد .

انتخاب وکیل در سعادت آباد در عین اهمیت با کمی دقت و تمرکز کار آسانی است

 

 

خدمات وکالت

دفتر وکالت علی فرجی در تلاش است تا خدمات حقوقی گوناگونی را برای همه افراد فراهم سازد. شمامی توانید بصورت آنلاین و حضوری از خدمات حقوقی ما استفاده کنید.

برخی از خدمات ما عبارت اند از دعاوی خانوادگی، چک و سفته، انحصار وراثت، قرارداد، شکایت کیفری، مهریه، تمکین، امور ملکی و دیگر موارد حقوقی

وکیل در سعادت آباد

شما اگر قصد استفاده از مشاوره بهترین وکلای دادگستری در محله سعادت آباد را دارید می‌توانید با ما تماس حاصل کنید تا ما در این زمینه شما را یاری کنیم.

تنظیم انواع قرارداد ها ی حقوقی

دفتر وکالت در سعادت آباد در دسترس شما می تواند با برگزاری جلسات مشاوره تخصصی در زمینه انعقاد قراردادهای مالی و غیر مالی و نیز برسی و اقدام حقوقی در خصوص آثار ناشی از اجرای تعهدات قراردادی یا خودداری از تعهدات فوق از حقوق شما دفاع نماید ،بهتر است قبل از انعقاد قراردادها از تخصص یک نفر وکیل دادگستری در نزدیک ترین فاصله مکانی استفاده نمایید.

دعاوی مربوط به شرکت ها

با تمرکز فعالیت های تجاری در سعادت آباد تهران شرکت های تجاری با غالب های متعدد تضامنی،سهامی،با مسئولیت محدود و…در این منطقه اقامتگاه یا نمایندگی دارند

دعاوی مالی و غیرمالی مابین شرکای شرکت و یا شرکا با شرکت و یا اشخاص خارج به طرفیت شرکت یک مشکل حقوقی است که می بایست با تخصص و دانش حقوقی کافی حل و فصل گردند.

قسمتی از دعاوی قابل طرح برای شما یا علیه شما از قبل از به جریان افتادن پرونده قابل پیش بینی می باشد ،شما می توانید قبل از شروع جریان دادرسی در خصوص دعاوی احتمالی آینده با ما مشاوره و یا انعقاد قرارداد وکالت نمایید،تا در صورت شکل گیری روند دادرسی ما مدافع حقوق شما باشیم