وکیل چک برگشتی

وکیل چک برگشتی محل نیاز اکثر اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به صورت اعتباری دست به انجام معاملات می زنند.منظور از معامله اعتباری خرید به نسیه یا فروش به نسیه می باشد البته در لسان رایج بازار.

چک از دسته اسناد تجاری می باشد ،به طور کلی سند تجاری نوشته ایست با مهر و امضا که در تبادلات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد،و این معاملات ممکن است بیت تجار باشد یا غیر تاجر.

تعریف قانونی چک

چک سندی است که به موجب آن شخصی وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری دارد به نام محال علیه خوانده می شود به دارنده چک که به نام محتال خوانده می شود منتقل می کند.

صادرکننده،دارنده،و گیرنده چک ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،لیکن امروزه غالبا چک به عهده بانک ها صادر می گردد.

چک دارای انواع مختلفی است چک جاری،چک تضمین شده،چک تایید شده ،چک مسافرتی ….

با گردش اعتباری و حواله ای امروز بازار و کم تر شدن پول نقد در گردش بهتر است سوالات حقوقی مربوط به چک را از وکیل چک برگشتی که دارای تخصص در جریان پرونده های مربوط می باشد بکنید.

وصف اساسی چک

وصف اساسی اسناد تجاری که در مورد چک مشهود تر می باشد وصف تجریدی است،به این معنا که تعهد صادرکننده به پرداخت مبلغ مندرج در چک به دارنده صرف نظر از علت و منشا صدور چک می باشد،

فرض کنید دو نفر مبادرت به بیع یک دستگاه خودرو می کنند و خریدار بابت پرداخت تمام یا قسمتی از مبغ ثمن معامله چک صادر می کند ،ماهیت تعهد خریدار جهت پرداخت مبلغ چک مجزا از معامله خودرو است در مثال فوق در صورت فسخ و انفساخ و بطلان معامله خودرو چک صادره هنوز اعتبار حقوقی خود را حفظ خواهد کرد که در صورت گردش در آیادی با حسن نیت همچنان صادرکننده متعهد به پرداخت مبلغ چک در سررسید خواهد بود.

دادگاه صالح چک برگشتی

اصولا پس از برگشت خوردن چک جاری به هرعلت که غالبا به علت کسری موجودی حساب صادرکننده می باشد،جهت اقدام قضایی برای احقاق حقوق دارنده چک مسئله دادگاه صالح برای اقدام مطرح می گردد.

براساس قوانین جاری و رویه قضایی موجود این دادگاه عبارت است از دادگاه محل اقامت خوانده،دادگاه محل اقامت بانک اصلی افتتاح حساب و دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت چک .

وکیل چک برگشتی یک نفر وکیل دادگستری است که در جریان صدور و گردش و اقدام قضایی در خصوص سند تجاری چک می تواند شما را یاری کند.

وکیل چک برگشتی در تهران

بسیاری از پرداخت های مربوط به روابط قراردادی یا غیرقراردادی از طریق چک انجام می گردد،حال اگر صادرکننده خلف وعده نموده و از تامین مبلغ مندرج در متن چک در تاریخ مقرر خودداری کند مشکلات مالی و حقوقی ناشی از این تخلف مطرح می گردد،وکیل چک برگشتی در تهران از اقدام در بانک تا محاکم قضایی و اجرای آرای صادره می تواند به شما مشاوره و کمک نماید.

وکیل طلاق

وکیل طلاق و به طور کلی وکیل دعاوی خانوادگی به اقتضای تخصص و نوع دعاوی موضوع فعالیت خود نزدیکترین فرد به اشخاص دارای مشکلات خانوادگی بوده ،و مشاوره و توصیه های وکیل در حل مشکل به روش قضایی یا مصالحه از طریق سازش بسیار مفید می باشد.

گاهی اوقات زن در سند نکاح یا به موجب سند جداگانه ای وکالت در طلاق را از مرد دریافت می کند که به غلط از آن به عنوان حق طلاق تعبیر می گردد ،وکالت در طلاق می تواند مطلق باشد یا مقید بدین توضیح که در مواردی زن می تواند با توکیل به یک نفر وکیل دادگستری از وکالت خود استفاده نموده و از جانب مرد خود را مطلقه سازد لیکن در مواردی می بایست تحقق اموری را اثبات نموده و پس از آن به شرحی که گذشت خود را مجددا از جانب مرد مطلقه سازد.

وکلای طلاق افردی هستند که سال ها تجربه در مورد دعوای خانوادگی و انواع طلاق ها را دارد و همه امور مربوطه از قبیل مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت فرزندان، انواع طلاق و فسخ نکاح ، عده زن، حق رجوع مرد و مسائلی از این دست آشنایی کافی دارد

 وکیل طلاق

عمده تقاضاهای طلاق که هم اکنون از طریق دفاتر خدمات قضایی در شمال شهر تهران ثبت می گردد در صلاحیت دادگاه خانواده ولنجک می باشد ،معمولا رسیدگی در دادگاه خانواده به طلاق و سایر موضوعات مربوط به موجب امر قانونگذار می بایست با سرعت و در مدت زمان بسیار کمی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل طلاق در شمال تهران

دستور موقت در دادگاه خانواده

به دلالت نص ماده ۷قانون حمایت از خانواده دادگاه ها صرف نظر از اصل دعوای طلاق با مطالبه اصحاب دعوا در موضوعاتی از قبیل نگهداری و ملاقات طفل،نفقه زن و محجور،می بایست نظر به فوریت امر قبل از تعیین تکلیف راجع به اصل دعوا دستور موقت صادر نمایند ،وکیل طلاق می تواند شمارا در استیفای حقوق خود در این زمینه یاری نماید.

ویژگی قانون حمایت خانواده جدید این است که تشخیص قاضی دادگاه خانواده در خصوص مسائل موضوع دستورموقت بدون نظارت و اجازه هیچ مقام دیگری اجرا گشته و دادگاه می تواند مکررا در دستورات قبلی خود تجدیدنظر کند.

ایرانیان خارج از کشور

ایرانیان مقیم در خارج از کشور در صورتی که متقاضی طلاق باشند می بایست مبادرت به ثبت طلاق در کنسولگری های ایران بنمایند پس از ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق ،لیکن زوجه برای استیفای حقوق مالی خود می بایست به دادگاه های ایران مراجعه نماید و زوج نیز می بایست جهت اثبات و استفاده از آثار آن در محاکم خانواده ایران حکم تنفیذی اخذ نماید تا صحت مراتب طلاق به تایید مقامات قضایی برسد و آثار مربوط بر آن بار گردد.وکیل طلاق در تهران می تواند خدمات وکالتی مربوطه را به ایرانیان خارج از کشور نیز ارائه نماید.

صدور گواهی عدم امکان سازش

با ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد و رسیدگی راجع به حقوق مالی زن ،نفقه و ملاقات و حضانت فرزند مشترک در صورت وجود و نیز ارجاع اختلاف جهت تلاش برای مصالحه و سازش طرفین دعوا دادگاه در نهایت مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می نماید.

وکالت طلاق

وکالت در طلاق به زوجه به دو شکل داده می شود:

۱.وکالت طلاق مطلق:به گونه ای که زن از طرف همسر خود وکیل در مطلقه نمودن خود بدون احتیاج به اثبات امری یا تمهید مقدمات خاصی می باشد و می تواند به آسانی از طریق توکیل به یک نفر وکیل دادگستری حق خود را اعمال نماید.

۲.وکالت طلاق مقید:به این ترتیب که زن جهت استفاده از وکالت در طلاق می بایست بدوا در دادگاه صالح اموری از قبیل سورفتار زوج،اعتیاد زوج،ترک زندگی مشترک از جانب شوهر،سفر خارجی،ضرب و جرح،یا هر امر دیگری را اثبات و سپس با رای دادگاه خانواده از وکالت در طلاق خود استفاده و از جانب زوج خود را مطلقه نماید.

مفارقت جسمانی

یکی از موارد رایج طرح دعوای طلاق از جانب زوجه درخواست اجبار به طلاق به استناد مفارقت جسمانی مابین زوجین است ،نص قوانین جاری به هیچ عنوان مفارقت جسمانی را به عنوان موارد طلاق در نظر نگرفته است لیکن رویه قضایی محاکم خانواده در صورت تحقق وضعیت فوق امکان صدور حکم به اجبار زوج به طلاق به علت جدایی و مفارقت زوجین را امکانپذیر می داند.

عملا صدور حکم بر الزام زن به تمکین و یا صدور گواهی عدم امکان اجرای رای الزام به تمکین یک سند رسمی حاکی از جدایی حسمانی طرفین است،از طرفی شهادت شهود بعد از تعرفه ایشان و صدور قرار استماع شهادت شهود و نیز استعلام از پزشکی قانونی و یا اداره گذرنامه مبنی بر تعیین خروج احد از زوجین از کشور و از این طریق اثبات جدایی می توان به نتیجه مطلوب نزدیک شد،نقش وکیل طلاق تنظیم و طرح ادله به گونه قانونی و قابل قبول در محاکم خانواده می باشد.

عسر و حرج

عسر و حرج یعنی بروز شرایطی در روابط خانوادگی و زناشویی زوجین که تحمل ادامه زوجیت برای زن با توجه به شرایط ممکن نبوده و در صورت تقاضای زن دادگاه مرد را اجبار به طلاق خواهد نمود:

از قبیل ترک زندگی زناشویی،اعتیاد به مواد مخدر یا الکل،ابتلابه بیماری روانی و ساری،محکومیت به حبس ۵سال و به مازاد و ….سایر مواردی که به تشخیص دادگاه خانواده زن به واسطه آن شرایط در عسر حرج خارج از تحمل باشد.

عسر و حرج موضوع استناد دادگاه های خانواده برای صدور حکم طلاق و مد نظر قانونگذار جنبه حصری ندارد ،بسیاری از وضعیت های متفاوت که ادامه زندگی را برای زن سخت کند و نه امر را دادگاه خانواده صالح احراز کند می توانند دستمایه صدور حکم طلاق یا به تعبیری اجبار مرد به طلاق باشد،احراز امکان طرح دعوا به شرحی که توضیح داده شد وظیفه وکیل طلاق است که می تواند به شما کمک کند از حقوق خود دفاع نمائید.

طلاق اصلی ترین شیوه انحلال عقد نکاح دائم است،وازچند جهت قابل تقسیم بندی میباشد:طلاق خلع و مبارات،طلاق رجعی،طلاق بائن،طلاق عدی …….

گواهی عدم امکان سازش

قانونا در دو مورد دادگاه خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید:

۱-طلاق توافقی

۲-طلاق به درخواست مرد

اختلاف جریان دو نوع طلاق فوق الذکر اول در خصوص متقاضی طلاق است که در مورد طلاق توافقی متقاضی هردو نفر مرد و زن می باشند در حالی که در طلاق به درخواست مرد متقاضی طلاق صرفا مرد است که در موضع استفاده از حق طلاق خود است.

دوم جریان کار و تکالیف دادگاه است؛بدین توضیح که در طلاق توافقی دادگاه ملزم به معرفی زوجین به مراکز مشاوره خانواده جهت ارشاد طرفین و تلاش برای رفع مش مشکل است،درحالی که در طلاق به درخواست مرد طرفین دعوا می بایست ترجیحا از اقوام خود با شرایط مقرر موضوع قانون حمایت از خانواده یک نفر داور معرفی نمایند که به نظر می رسد نقش داور تحقیق درخصوص کیفیت و ابعاد اختلاف باشد نه تلاش برای تسالم مابین طرفین دعوای طلاق.

در این موارد گواهی عدم امکان سازش به صورت حکم و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بوده و از تاریخ صدور تا سه ماه واجد ارزش قانونی و معتبر می باشد.

اجرت المثل ایام کار در منزل همسر

وکلای طلاق می توانند،در صورتی که زن کارهایی را که شرعا جزو وظایف زناشویی او نباشد بدون قصد تبرع و بخشش به درخواست مرد انجام دهد که در عرف برای آن کارها ارزش اقتصادی وجود داشته باشد مستحق دریافت ارزش آن کارها دارد و به شما کمک کنند تا آن حق را دریافت کنید.

در صورت مطالبه از طرف زن دادگاه میزان آن را با جلب نظر کارشناس رسمی معین و مرد را محکوم به پرداخت آن می نماید.

نظریه کارشناسی در خصوص مسائل خانوادگی از قبیل اجرت المثل کار در منزل همسر،نفقه معوقه،مهریه و …..قابل اعتراض است و غالبا توسط دادگاه به هیئت های سه نفره یا پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می گردد.

رویکرد جدید دادگاه های خانواده تعیین اجرت المثل ایام کار در منزل همسر صرفا به درخواست زن و با نظر کارشناس بدون لحاظ وجود یا عدم وجود شرایط قانونی استحقاق زن نسبت به این حق است،در واقع این یک نگاه حمایتی از زن می باشد که در عمل نتیجه جالبی دربر ندارد.

به طور کلی وکیل دعاوی زیر مجموعه حقوق خانواده از قبیل :

مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه

حضانت و نگهداری طفل

تغییر جنسیت

طلاق و سایر موضوعات حقوق خانواده

بدوا مراجعه کننده را از استرس ناشی از اختلافات و وقایع منشا مشکل دور کرده و سعی در تشریح حقوق و تعهدات ایشان از نگاه قانون می نمایید.

چرا که بسیاری از مشکلات مطروحه ناشی ازاسترس بالا و فقدان تمرکز و جهل به قوانین مربوط به مشکلات خانوادگی می باشد.

نقش تخصص:

تخصص وکیل طلاق در شهر تهران در زمینه های گوناگون خانوادگی است ،عمده دعاوی قابل طرح در دادگاه خانواده که شاکله اختلافات مربوط به حقوق خانواده را به لحاظ موضوعی تشکیل می دهند به قرار ذیل است:

طلاق و سایر طرق انحلال نکاح از قبیل فسخ و انفساخ و بطلان نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

شروط ضمن عقد نکاح.ازدواج مجددو تجویز آن

جهیزیه و مهریه ونفقه زوجه و سایر اقارب

تمکین و نشوز.

اثبات نسب .

اهدای جنین وتغییر جنسیت و …

انتخاب شیوه طرح دعوا و زمان و مکان آن در دعاوی خانوادگی و به خصوص طلاق از اهمیت بالایی برخوردار است،

فرض کنید مرد و زنی تصمیم به خاتمه رابطه زناشویی خود بگیرند و فرزند مشترک دو ساله ای داشته باشند که نزد یکی از آنهاست و فرد مذکور مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک گردد در این زمان ممکن است طرف زیان دیده صرف نظر از دعوای طلاق ممکن است بابت ملاقات طفل شکایت کیفری نماید،

این درحالیست که مناسب ترین دعوای قابل طرح دعوای حضانت به انضمام درخواست دستور موقت در خصوص ملاقات طفل تا تعیین تکلیف دعوای حضانت و یا طلاق است.

شیوه طرح دعوا

طرح دعوای طلاق در دادگاه های خانواده به صورت دادخواست طلاق و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد،انتخاب شیوه طرح دعوای طلاق از اهمیت به سزایی برخوردار است به طور خاص درخواست طلاق از جانب زن در موارد گوناگون و به اسباب مختلفی صورت می گیرد بهترین وکیل طلاق شخصی است که شما را در انتخاب مناسب ترین شیوه طرح دعوای طلاق یاری می کند.

اصولا دادگاه صالح جهت طرح دعوا دادگاه محل اقامت خوانده است،در خصوص دعوای طلاق در صورت مفارقت بین زوجین زن می تواند دعوای طلاق و به طور کلی دعاوی خانوادگی را در دادگاه محل اقامت جداگانه خود طرح نماید.

موارد زیادی وجود دارد که زن از دو جهت و سبب امکان اقدام برای طلاق را دارد صرف نظر از صحت یا عدم صحت شیوه طرح این دعاوی بسیار اتفاق می افتد که وکلا هم زمان طلاق را به جهت اثبات عسر و حرج زوجه و نیز احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق در دادگاه مطرح و به نتیجه مطلوب نیز می رسند.

وکیل طلاق در تهران بسیار است اما انتخاب وکیل آغاز راه موفقیت شما در پرونده طلاق می باشد لذا در انتخاب وکیل لازم است دقت کافی مبذول نمایید چرا که بسیاری از موارد و پرونده های حقوقی پس از شکست قابل جبرا نمی باشند.

حقوق مالی زن در طلاق

در دعاوی طلاق اهم حقوق مالی زوجه عبارت از مهریه،اجرت المثل کار در منزل همسر،نفقه معوقه،تحت شرایطی نحله که ماهیتا یک بخشش اجباری در حق زن از طرف مرد است.

در خصوص موارد فوق در صورت مطالبه زوجه دادگاه با صدور قرار کارشناسی میزان اجرت المثل کار در منزل همسر و نحله و نفقه معوقه را تعیین می کند و در سایر موارد سند نکاحیه واضح و روشن است.

در دعاوی طلاق به درخواست مرد رویه دادگاه های خانواده بدین منوال است که دادگاه حقوق مالی زوجه را حتی بدون مطالبه ایشان تعیین نموده و اجرای حکم طلاق را منوط به پرداخت اقلام فوق ‌و یا اخذ رضایت زوجه برای ثبت طلاق می کنند.

وکالت دعاوی خانوادگی و طلاق

وکالت دعاوی خانوادگی در زمینه های گوناگون صورت می گیرد و تماما در دادگاه خانواده طرح می گردد.

ممکن است افراد زیادی باشند که اختلافاتی در بین اعضای خانواده آن ها وجود داشته باشد به طوری که نتوانند در قالب خانواده به آن رسیدگی کنند و لازم است که در مراجع قانونی مطرح شوند تا به آن ها رسیدگی شود. در این جا می خواهیم برای این دسته از افراد اطلاعات مفیدی در این زمینه مانند بررسی امور حقوقی خانواده، تعریف وکیل خانواده و نقش او در حل کردن دعاوی خانوادگی و همچنین وظایف وکیل خانواده را ارائه دهیم.

وکالت دعاوی خانوادگی

وکالت طلاق

 

خانواده و اهمیت آن در جامعه

اولین جامعه ای که انسان پس از تولد با آن مواجه میشوند، خانواده می باشد. و همانطور که می دانید خانواده تاثیر بسیار زیادی در شکل گیری شخصیت فرد دارد. از این رو در صورتی که امور خانواده برای رشد و تربیت نسل بعدی به بهترین شکل ساماندهی شوند، از بسیاری از دعاوی خانوادگی در آینده جلوگیری خواهد شد.

از این رو جهت ساده کردن ساماندهی امور خانواده قوانین خانواده و امور حقوقی آن وضع شده اند. وکیل خانواده هم برای رسیدگی هرچه بهتر به کار های حقوقی خانواده، در این زمینه اقدامات مناسبی را ارائه می دهد.

استفاده از خدمات مشاوره ای وکلای خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که پیش از هر اقدامی آگاهی از حقوق قانونی متقاضی مشاوره می تواند شخص را از دیدگاه های غلط رهانیده و در مسیر درست هدایت نماید.

امور حقوقی خانواده کدامند؟

همه شرایط و مسائلی که ممکن است از تشکیل خانواده تا تخریب و به هم پاشی آن به هر دلیلی به وجود بیاید در شرع اسلام و همچنین قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.

بر اساس خصوصیات او و روحیات اشخاص مجموعه ای از قوانین را برای خانواده در نظر گرفته است که به این مجموعه قوانین، قانون حمایت از خانواده گفته می شود برخی از این قوانین در قانون مدنی موجود می باشد.

امور حقوقی خانواده هم به همین قوانین مربوط است. این قوانین عبارتند از:

  1. قوانین طلاق ( که این قوانین می تواند شامل طلاق توافقی، رجوع از طلاق، گرفتن حضانت فرزندان بعد از طلاق)
  2. قوانین مرتبط با حقوق زن ( این قوانین نیز شامل مهریه، نفقه، استراد جهیزیه، اجرت المثل ایام زوجیت و… می باشند)
  3. شرایط امکان ازدواج دوم
  4. قوانین مربوط به اصول تمکین و نشوز

وضع اینگونه قوانین او با عث می شود که طرفین مال تعدی از وظایف خود را کاهش دهم و حقوق همدیگر را رعایت کنیم. البته توجه داشته باشید که در بسیاری از موارد فوق، قانون این اجازه را به طرفین داده که با هم به توافق برسند و این موضوع محکم شدن زوجین شود.

وکیل خانواده 

در چه مواردی وجود وکیل خانواده برای حل اختلافات آن مورد نیاز است و وکیل خانواده می توانند از مسئله را حل نماید؟

  1. در صورتی که وکیل خانواده در همه زمینه های خانوادگی و مشکلات احتمالی تجربه کافی را داشته باشد
  2. در صورتی که وکیل خانواده با همه قوانین مربوط به دعاوی خانواده مسلط باشد.
  3. وکیل خانواده به عنوان شخص ثالث بدون در نظر گرفتن احساسات و تجربه خاص در طرفین دعوی حکم می کند و مسئله را حل می نماید.
  4. چنانچه برای اثبات واقعیت زمان انرژی کمتری جهت فراهم کردن اسناد و مدارک دارید.
  5. یکی دیگر از مواردی که وکیل خانواده می تواند مثمر ثمر باشد زمانی است که برای رسیدگی به پرونده حقوقی خود تخصص کافی نداشته باشید.

بنابراین پیشنهاد می‌کنیم برای بهبود سرعت فرایند پرونده خود همچنین پیروزی در پرونده بهتر است یک وکیل خانواده مناسب برای پرونده خود انتخاب نمایید.

وکیل خانواده و طلاق در کشورهای پیشرفته چه نقشی دارد؟

در اکثر کشورهای پیشرفته بسیاری از خانواده ها نه تنها پزشک خانوادگی دارند بلکه وکیل خانوادگی نیز دارند که سالیانه هزینه مشخصی را برای وکیل خود واریز می نمایند. البته نمی‌توان به طور قطع گفت که وکیل خانواده به همه مسائل حقوقی مسلط است و معمولاً وکیل خانواده جهت حل کردن مسائل حقوقی مربوط به خانواده مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی وکیل خانواده به اختلافات خانوادگی محدود نمی شود و احتمال دارد همه امور حقوقی یک خانواده با کمک او حل شود و یا در صورتی که وکیل خانواده از عهده مشکل خاصی بر نیاید آن را به وکیل مربوطه ارجاع می دهد.

نقش وکیل امور حقوقی خانواده در ایران

در کشور ایران الزامی برای گرفتن وکیل خانوادگی برای هر خانواده وجود ندارد وکالت دعاوی خانوادگی مورد توجه نبوده و البته خدمات و حمایت خاص نیز در این زمینه از طرف دولت ارائه نمی شود. با اینکه بیمه وکالت از طرف چند شرکت بیمه ایرانی مطرح شده بود ولی در مورد وکیل خانواده به نتیجه نرسید. پیشنهاد می شود در مورد امور معاملات قراردادها، امور مربوط به تشکیل خانواده و فرزندان و همچنین ایه‌گذاری‌های جز و کل برای خود یک مشاوره حقوقی انتخاب کنید تا با استفاده از راهنمایی های او با صرف زمان کمتری مسائل را به سادگی حل نمایید.

احتمال دارد بعضی از خانواده ها به دلیل نگرانی در پرداخت هزینه‌های سالانه وکیل و حقوقی اقدام به گرفتن وکیل حقوقی خانواده نکنند. اما باید بگوییم شما می‌توانید با یک حساب سرانگشتی ساده از هزینه های بسیار زیادی که برای اشتباهات حقوقی ،تربیتی، تجاری و روابط بین فردی که پرداخت می کنید جلوگیری نمایید.

این موضوع تقریبا شبیه زمانی است که برای جلوگیری از هزینه های درمانی خود و خانواده تان را بیمه می کنید.

وکیل خانواده وکیل خانواده چه نقش وظیفه ای دارد؟

یک وکیل خانواده موظف است به همه مشکلات حقوقی که بر اساس قرارداد خود مشخص شده است رسیدگی کنند. البته اختیارات و وظایف وکیل امور حقوقی خانواده توسط نماینده یا سرپرست خانواده مشخص می شود مشاوره حقوقی خانواده قادر است در اموری مانند، نقل و انتقال اموال، خرید و فروش اموال خانواده، دعاوی و اختلافات خانوادگی، شرکت در جلسات، تعیین نسب و نفقه، همچنین مسائل مربوط به فرزندان، مسائل مربوط به انحصار وراثت و ارث و… دخالت کرده و اقدام به راهنمایی خانواده نمایند.

دادگاه دعاوی خانوادگی

غالب دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده طرح می گردد از قبیل طلاق و نفقه و الزام به تمکین تا دعاوی از قبیل :تغییر جنسیت،امور مربوط به غایب مفقودالاثر ،حجر و رفع حجر

دادگاه خانواده اصولا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می گردد اما ممکن است حسی صلاحدید ریاست قوه قضایی در حوزه قضایی بخش نیز تشکیل گردد،در صورت فقدان دادگاه خانواده در بخش به دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده در دادگاه عمومی بخش رسیدگی می گردد.

وکالت دعاوی خانوادگی خود را به وکلای متخصص ما بسپارید با اطمینان از تخصص ما در این زمینه خدمات وکالت.

 

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت و وکالت تخصصی خیانت در امانت

فعل یا ترک فعلی که با قید ضمانت اجرای مجازاتهای گوناگون از قبیل شلاق و حبس و جزای نقدی و غیره توسط قانونگذار به عنوان رفتار مجرمانه ممنوع اعلام گردیده قانونا واجد سه رکن قانونی و مادی و معنوی می باشد .مورد اول از اراده قانونگذار و مورد دوم مربوط به رفتار مرتکب جرم و عنصر معنوی اشاره به اندیشه مجرمانه و آگاهی لازم مرتکب حین ارتکاب جرم دارد این سه فاکتور تقریبا در تمامی جرایم وجود دارند.

اما هر عنوان مجرمانه بسته به کیفیت تعریف مقنن از آن واجد شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب و دامنه های خاص تحقق رکن مادی می باشد .در صورت عدم تحقق شرایط پیش گفته اصل وقوع رفتار مجرمانه و به طریق اولی اثبات جرم و اجرای مجازات محلی از اعراب ندارد.

وکیل در پرونده های مالی

خیانت در امانت از معدود جرایمی است که دارای تعریف قانونی کلاسیک بوده و قانونگذار از آن تعریف سلبی ننموده و مصادیق آنرا واضح و روشن بیان نموده است.

تعریف قانونی جرم خیانت در امانت در متن ماده 674 از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صورت گرفته که از قرار ذیل می باشد:

هرگاه اموال منقفول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است اشیای مذکور مسترد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمایید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

چهار مصداق رفتار مفقود یا تلف یا استعمال و تصاحب نمودن اموال موضوع امانت در ماده فوق رکن مادی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد .این موارد از نگاه مقنن محدود به همین موارد بوده و رفتارهایی چون تاخیر در استرداد مال امانی یا به امانت ثنوی دادن مال مذکور هیچکدام خیانت در امانت محسوب نمی شوند لذا جرم خیانت در امانت واجد مصادیق حصری می باشد.

بهترین وکیل خیانت در امانت با تجربه ترین وکیل در زمینه این پرونده هاست چرا که کثرت کار در هرزمینه یک گنجینه اطلاعات محسوب می گردد.

وکالت خیانت در امانت

مقدمه تحقق رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت شکل گیری عنصر امانت یا به اصطلاح حقوقدانان ید امانی می باشد که محل نزاع دنباله دار دادگاه های عالی و تالی بوده از این حیث که عده ای معتقد هستند که ید امانی باید واجد منشا قراردادی باشد تا خیانت در امانت محقق گردد .

در طرف مقابل عده کثیری قائل به عدم بوده و می گویند که ید امانی لازم برای تحقق جرم اعم از ید امانی قراردادی یا قانونی می باشد و فی المثل مدیر سابق شرکت بعد از عزل و قبل از تحویل اموال شرکت به ارکان قانونی اگر مرتکب اعمال مقرره در ماده 674 گردد خائن در امانت بوده و مستحق تحمل مجازات می باشد.

البته به نظر می رسد با توجه به فلسفه تقنین در این حوزه که همانا حمایت از مالک یا متصرف و برخورد با رفتار خائنانه امین اموال است نظریه دوم و امکان ارتکاب رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت به کیفیت قانونی  نسبت به اموال امانی اعم از وجود منشا قراردادی یا قانونی وصف امانت  صحیح باشد .

وکیل متخصص خیانت در امانت

وکیل جرم خیانت در امانت با تخصص و مهارت کافی با توجه به شرایط موضوعی خاص در هر پرونده بهترین تصمیمات و اقدامات قضایی لازم را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب اخذ و اعمال می نماید.

بسیاری از شکایات مطروحه با عنوان خیانت در امانت نظر به شرایط قانونی وقوع جرم خیانت در امانت اساسا کذب می باشند متاسفانه عده قابل توجهی از مراجعین به دادگستری پس از شکست در پرونده های حقوقی فی مابین با طرف مورد اختلاف خود جهت وارد آوردن غفشار و اخذ نتیجه مبادرت به طرح شکایت خیانت در امانت می نمایند .

وکیل خیانت در امانت در تهران

وکیل خیانت در امانت با توانایی و دانش حقوقی پس از برسی پرونده می تواند از ارتباط بین سایر پرونده های مطروح اصحاب دعوا در صورت واهی بودن شکایت مطروحه آگاه و از حقوق شما دفاع شایسته نماید.شما می توانید قبل از طرح شکایت یا در مراحل دادرسی چه در دادسرا و چه در دادگاه از مشاوره وکیل متخصص در پرونده خیانت در امانت استفاده نمایید ،وکلای دادگستری با تکرار طرح شکایت خیانت در امانت و نیز دفاع از پرونده های متعدد از این قبیل مهارت لازم در زمینه پرونده های خیانت در امانت را کسب کرده و می توانند از حقوق شما دفاع نمایند.

خیانت در امانت وجه نقد

بحث امکان یا عدم امکان تحقق خیانت در امانت نسبت به وجه نقد اعم از ارز داخلی یا خارجی همیشه مطرح بوده است،به نظر می رسد اساسا میبایست خیانت در امانت نسبت به وجه نقد امکانپذیر باشد لیکن اکثریت محاکم معتقد می باشند که ارزش وجوه اعتباری بوده و به دلیل قرار گرفتن بر ضمه امین یک نوع تعهد به تعیین مصداق و پرداخت است و اموال مادی محسوسی موضوع تعهد امین نیست و از این جهت امکان تحقق خیانت در امانت نسبت به وجوه وجود ندارد.

دفتر وکالت در شهرک غرب

دفتر وکالت در شهرک غرب بسیار است اما خدمات وکالتی دفتر وکالت ما بسیار متنوع و تخصصی است.

تخصص حقوقی و تجربه عملی وکلای دفتر وکالت ما می تواند راهنما و همراه شما در تمامی مراحل طرح و دفاع از کلیه دعاوی قضایی و داوری مطروحه باشد.

انتخاب وکیل در واقع پیمودن نیمی از مسیر موفقیت است،دفتر وکالت مادر شهرک غرب به آسانی در دسترس شما می باشد.

زمینه کاری

خدمات وکالتی قابل ارائه در زمینه دعاوی املاک در منطقه شهرک غرب به قرار ذیل است؛

خلع ید،مزاحمت و ممانت از حق،رفع تصرف عدوانی،الزام به ایفای تعهدات قراردادی در خصوص املاک …..

وکلای دادگستری در شهرک غرب

دعاوی کیفری که وکیل پایه یک دادگستری در شهرک غرب می تواند در آنها قبول وکالت نماید در زمینه های گوناگونی قابل ذکر است؛

سرقت،کلاهبرداری،جعل،توهین،ضرب و جرح،افترا،نشر اکاذیب،انتقال مال غیر،رباخواری ….

فک رهن

بسیاری از اشخاص جهت کسب منابع مالی و اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی تحت شرایط خاص اموال غیر منقول خود را در رهن وام دهندگان(بانک یا موسسه مالی یا اشخاص دیگر حقیقی یا حقوقی) قرار می دهند تا تضمین بازپرداخت وام و بهره مقرره در قرارداد اصلی باشد.

مال موضوع رهن به موجب مقررات ثبتی قابل نقل و انتقال و ثبت مراتب در دفتر املاک مطابق قرارداد بیع فی مابین خریدار و فروشنده نمی باشد،البته این نکته ایست که بسیاری از خریداران از آن غافل می باشند.

طرح دعوای فک رهن جهت استخلاص از مشکلات پیش گفته طرح می گردد.

تنظیم قراردادها

انواع قراردادهای رایج از قبیل ؛بیع،صلح،معاوضه،   هبه ،مشارکت مدنی،جعاله،مضاربه….. محل نیاز مراجعین به دفاتر وکالت می باشد ،پیش بینی نیاز دو طرف قرارداد و درج شرایط جامع و مانع از امور تخصصی است که استفاده از خدمات وکلای دادگستری را ضروری می سازد.

دعاوی مالی

مجموعه وسیعی از دعاوی مطروحه در دادگستری در دسته دعاوی مالی است یعنی دعاوی که مقصود طرح کننده از آن محکومیت طرف مقابل به استرداد یا پرداخت مالی اعم از مال معین یا معادل آن،طرح صحیح دادخواست در این قبیل دعاوی از این جهت واجد اهمیت است که بیش‌ترین هزینه دادرسی را دعاوی مالی دارند،لذا طرح غلط دعوا می تواند سبب اتلاف هزینه یا گاها انسداد تظلم خواهی گردد.

دعاوی شرکتی

متاسفانه غالب انواع شرکت های موضوع قانون تجارت به جهت فراهم نبودن زمینه فعالیت به شکل متروک بوده و کاربردی ندارند،عضویت در شرکت و یا انجام معاملات با شرکت های تجاری اعم از تضامنی ،سهامی و با مسئولیت محدود نیاز به آگاهی از حدود مسیولیت شرکا و شرکت ،نحوه طرح دعوا در صورت نیاز و طرق انحلال شرکت دارد.

تصرف عدوانی

در واقع ادعای متصرف سابق ملک مبنی بر اینکه دیگری من غیر حق و بدون وجود مجوز قانونی ملک موضوع تصرفش را از ید وی خارج ساخته است ،در دعوای تصرف عدوانی اثبات تصرف سابق از اهمیت بسیاری برخوردار است و سند مالکیت یکی از راه های اثبات آن است .

البته تصرف عدوانی هم زمان جرم بوده و قانونا متصرف عدوانی در صورت وجود شرایط قانونی قابل مجازات است.

پرونده های کیفری قابل طرح در شهرک غرب

شاید برای همه شما دست کم یک مرتبه اتفاق افتاده باشد که پس از یک رابطه تجاری ،شغلی،خانوادگی و یا اجتماعی از طرف شخص یا اشخاص مورد رابطه با عناوینی چون کلاهبردار.دزد و یا الفاظ توهین آمیز مواجه گشته و یا در مواردی از شما شکایت صورت گرفته و پس از مراجعه به دادسرا رفتار و نحوه برخورد علی رغم بی گناهییتان با شما به مانند یک مجرم باشد،بهتر است قبل از مراجعه به دادسرا و مراجع قضایی کیفری از مشاوره یک وکیل دادگستری برخوردار شوید چرا که اثبات حقیقت در پاره ای از موارد محتاج به داشتن مهارت و دانش حقوقی خاصی است .

شما می توانید در خصوص تمامی مسائل حقوقی خود به صورت حضوری یا تلفنی از ما مشاوره حقوقی دریافت کنید،و در صورت ضرورت یا نیاز پرونده قضایی خود را با عقد قرارداد وکالت به ما بسپارید.وکیل در شهرک را دفتر وکالت ما به شما معرفی خواهد می کند.

قراردادهای مشارکت در ساخت

در محله شهرک غرب تهران املاک قدیمی و ویلایی بسیاری وجود دارند که مالکین آنها تمایل به ساخت ملک خود داشته ولی علاقه مند می باشند که این کار را از طریق سازنده مطمئن و با در نظر گرفتن تمام جهات قانونی و فنی مربوطه انجام دهند.

دفتر وکالت در شهرک غرب نسبتا بسیار است لیکن دفتر وکالت ما در شهرک غرب در زمینه تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت حرفه ای و نظارت حقوقی بر اجرای تعهدات طرف مقابل یا حتی قبول داوری در صورت بروز اختلاف در زمینه تعهدات قرارداد مشارکت در ساخت تنظیمی می تواند شما عزیزان را یاری نماید.

افرادی که محل سکونت ایشان در شهرک غرب است حتی در صورت عدم حضور در ایران می توانند از طریق کنسولگری و یا دفاتر حافظ منافع  ایران در کشورهای دیگر مبادرت به اعطای وکالت برای شرکت وکلای ما در جریان دادرسی نمایند.

مشاوره حقوقی و وکالت در خصوص املاک

دعاوی از قبیل خلع ید غاصبانه،الزام به ایفای تعهد،الزام به تنظیم سند،مطالبه اجاره بها و اجرت المثل غیرمنقول و الی آخر دعاویی هستند که در منطقه شهرک غرب رایج و امکان درگیری حقوقی شما در این دعاوی وجود دارد،مشاوره حقوقی و وکالت در این زمینه های تخصص ماست.

وکیل در شهرک غرب

با توجه به مشکلات مربوط به حضور در دفاتر وکالت شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی به صورت آنلاین و تصویری یا صوتی از مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه مشکلات حقوقی خود استفاده نمایید ما به شما این امکان را می دهیم که صرفا جهت عقد قرارداد به صورت حضوری به دفتر وکالت ما در شهرک غرب مراجعه نمایید و تا قبل از آن صرفا به طریق غیرحضوری از خدمات وکالتی ما بهره مند شوید.

دفتر وکالت در سعادت آباد

دفتر وکالت در سعادت آباد بسیار است اما دفتر وکالت ما قادر است همه ی سئوالات شما را در زمینه های مختلف حقوقی به صورت کامل جواب دهد از این رو شما می توانید به حق و حقوق خود دست پیدا کنید،

این دفتر با چندین سال سابقه ی درخشان در زمینه حقوقی توانسته رضایت بسیاری از افراد که در این زمینه مشکل داشته اند را برطرف سازد،

در صورتی که شما هم در زمینه حقوقی نیاز به کمک دارید می توانید دفتر وکالت ما در سعادت آباد تماس حاصل کنید و از خدمات ما نهایت استفاده را ببرید.

 

دفتر وکالت علی فرجی واقع در سعادت آباد قادر است تا با کمترین هزینه به مشکلات حقوقی شما رسیدگی کند.

ما برای راحتی شما عزیزان وب سایتی را راه اندازی کرده ایم که شما بتوانید به آسانی از خدمات ما برای افراد حقیقی و حقوقی استفاده کنید. از این رو دفتر وکالت ما در سعادت آباد قادر است به شکل حرفه ای و تخصصی خدمات خود را ارائه کند.

این دفتر قادر است تا شما را در زمینه های مانند دعاوی خانواده، دعاوی کیفری، دعاوی طلاق، دعاوی قتل و مواردی از این قبیل زیر بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشکلات شما حل کند.

همچنین دفتر ما در سعادت آباد قادر است تا حضوری یا غیرحضوری از طریق وب سایت به شما در زمینه های حقوقی مشاوره دهد.

دفتر وکیل در سعادت آباد،وکیل در سعادت آباد،وکیل منطقه سعادت آباد،دفتر وکالت در محله سعادت آباد

وکیل در سعادت آباد

وکالت یکی از مشاغل بسیار محبوب در کشورهای مختلف از جمله ایران است و وکیل پایه یک دادگستری در تمامی کشورها از وجهه اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بوده و همواره مورد احترام اقشار مختلف مردم است

همه ما احتمال دارد به دلایل مختلفی حقوقی مانند: پاس نشدن چک، مشکلات خانوادگی، خرید و فروش غیره به دنبال وکیل پایه یک دادگستری باشیم.

اگر به مسائل حقوقی زیاد وارد نیست بهترین کار این است که پیش از هرکاری برای اینکه بعدها با مشکل مواجه نشوید مشورت گرفتن با یک وکیل پایه یک دادگستری می باشد.

مشاوره کردن به موقه با یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند تا حد زیادی می تواند از هزینه های حقوقی شما را کم کند.

 بهترین وکیل سعادت آباد

تکثر پرونده های مطروحه در محله سعادت آباد به حدی است که یک دفتر وکالت حرفه ای در محله سعدت آباد می بایست از تجربیات  تیم مجرب حقوقدانان متبحر بهره گیرد

پرونده های کیفری مبتلابه در دادسرای ناحیه دو -دادسرای سعادت آباد عمدتا شامل موارد ذیل می باشد:

کلاهبرداری

خیانت در امانت

انتقال مال غیر

جعل و استفاده از سند مجعول

وکیل کیفری سعادت آباد می تواند با تجربه و دانش کافی جهت طرح شکوائیه و دفاع ازاتهامات مطروحه در دادسرای ناحیه 2 و دادگاه کیفری صالح شما را یاری کند.

وکیل سعادت آباد

طیف وسیعی از دعاوی مطروحه در سعادت آباد عناوین موضوع صلاحیت محاکم حقوقی و شوراهای حل اختلاف است

دفتر وکالت ما از دانش حقوقی و تجربه وکلای حرفه ای در زمینه های ذیل بهره مند می باشد:

قراردادهای مالی

سرقفلی

دعوای ملکی

تنظیم انواع قرارداد

دعاوی مالی و مطالبات شرکت

دعاوی شرکت های بازرگانی

مطالبه وجه و الزام به ایفای تعهدات قراردادی

وکیل کیفری

استقرار دادسرای ناحیه دو تهران در سعادت آباد و حجم پرونده های طرح شده و اهمیت دفاع شایسته در پرونده های فوق اهمیت انتخاب وکیل کیفری سعادت آباد را دو چندان می کند

وکیل کیفری سعادت آباد وکیل متخصص و دانش آموخته رشته حقوق جزا است شما می توانید با یک تماس تلفنی ساده به دریای اطلاعات و دانش حقوقی گروه وکلای کیفری متخصص ما دسترسی داشته باشید.

وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد

قبل از طرح دعوا در محاکم دادگستری یا تنظیم دفاعیات درخور نسبت به دعاوی طرح شده بهتر است از مشاوره تخصصی یک نفر وکیل پایه یک دادگستری استفاده شود با وجود وکلای مجرب در سعادت آباد انتخاب وکیل در سعات آباد کار آسانی است

بسیاری از مشکلات حقوقی ناشی از فقدان آگاهی و تجربه در به کارگیری طریق شایسته مراجعه به دادگاه ها و دادسراهاست.

جنس و خصوصیت بسیاری از دعاوی و مشکلات حقوقی به گونه ایست که در ساعات اولیه شکل گیری  مشکل اخذ مشاوره حقوقی از بهترین وکلای دادگستری می تواند از تصمیمات شتابزده و غلط جلوگیری کند

وکیل سعادت آباد بعد مسافت و زمان دسترسی به خدمات حقوقی و مشاوره با وکیل دادگستری را از میان برداشته و در کمترین فاصله زمانی و مکانی برای ساکنین محله سعادت آبادقرار دارد .

انتخاب وکیل در سعادت آباد در عین اهمیت با کمی دقت و تمرکز کار آسانی است

 

 

خدمات وکالت

دفتر وکالت علی فرجی در تلاش است تا خدمات حقوقی گوناگونی را برای همه افراد فراهم سازد. شمامی توانید بصورت آنلاین و حضوری از خدمات حقوقی ما استفاده کنید.

برخی از خدمات ما عبارت اند از دعاوی خانوادگی، چک و سفته، انحصار وراثت، قرارداد، شکایت کیفری، طلاق توافقی، مهریه، تمکین، امور ملکی و دیگر موارد حقوقی

وکیل در سعادت آباد

شما اگر قصد استفاده از مشاوره بهترین وکلای دادگستری در محله سعادت آباد را دارید می‌توانید با ما تماس حاصل کنید تا ما در این زمینه شما را یاری کنیم.

تنظیم انواع قرارداد ها ی حقوقی

دفتر وکالت در سعادت آباد در دسترس شما می تواند با برگزاری جلسات مشاوره تخصصی در زمینه انعقاد قراردادهای مالی و غیر مالی و نیز برسی و اقدام حقوقی در خصوص آثار ناشی از اجرای تعهدات قراردادی یا خودداری از تعهدات فوق از حقوق شما دفاع نماید ،بهتر است قبل از انعقاد قراردادها از تخصص یک نفر وکیل دادگستری در نزدیک ترین فاصله مکانی استفاده نمایید.

دعاوی مربوط به شرکت ها

با تمرکز فعالیت های تجاری در سعادت آباد تهران شرکت های تجاری با غالب های متعدد تضامنی،سهامی،با مسئولیت محدود و…در این منطقه اقامتگاه یا نمایندگی دارند

دعاوی مالی و غیرمالی مابین شرکای شرکت و یا شرکا با شرکت و یا اشخاص خارج به طرفیت شرکت یک مشکل حقوقی است که می بایست با تخصص و دانش حقوقی کافی حل و فصل گردند.

قسمتی از دعاوی قابل طرح برای شما یا علیه شما از قبل از به جریان افتادن پرونده قابل پیش بینی می باشد ،شما می توانید قبل از شروع جریان دادرسی در خصوص دعاوی احتمالی آینده با ما مشاوره و یا انعقاد قرارداد وکالت نمایید،تا در صورت شکل گیری روند دادرسی ما مدافع حقوق شما باشیم