7DCC8AAE 165A 4B8C B548 6964F68C7015 640x423 - وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری می تواند دانش حقوقی خود را در اختیار شما قراردهد تا در دفاع از خود مجهز به سلاح قانون و تجربه قضایی باشید.

این جرم بر دو قسم است:

۱.کلاهبرداری سنتی

۲.کلاهبرداری سایبری

البته رفتارهای مجرمانه متعددی وجود دارند که قانونگذار به لحاظ قبح اخلاقی و اثر مجرمانه و نیز میزان مجازات مجرمانه در حکم کلاهبرداری می باشند.

انواع کلاهبرداری

کلاهبرداری به کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری اینترنتی منقسم است

وکیل کلاهبرداری درتهران،وکیل جرم کلاهبرداری در تهران

جهات تشدید مجازات کلاهبرداری

اگر کلاهبرداری از طریق نطق در مجامع و یا اعلان آگهی صورت بگیرد و یا مرتکب نام و عنوان امضای مسئولین دولتی را جعل نماید

یا واقعا مسئول دولتی یا مامور به خدمات عمومی باشد حداکثر مجازات او تشدید خواهد شد.

وکالت کلاهبرداری

دفتر وکالت ما با تجربه دفاع از پرونده های متعدد در زمینه کلاهبرداری و سایر اتهامات مشابه و مربوط از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی

می تواند شما را در روند طرح و دفاع از اتهام کلاهبرداری در تمامی پروسه پرونده در دادسرا و دادگاه های جزایی بدوی و تجدیدنظر همراهی و وکالت شما را به عهده گیرد.

امکان تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری

با اصلاح بخشی از قانون مجازات در بهار ۱۳۹۹ در پرونده های کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم پس از تقویم از صد میلیون تومان تجاوز نکند ،

در صورت محکومیت متهمین امکان تعلیق تمام یا بخشی از مجازات ایشان وجود دارد.

کلاهبرداری/افساد فی الارض

به موجب قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص در صورتی که کلاهبرداری از طریق تشکیل و رهبری گروه مجرمانه انجام شود،مجازات آن از ۱۵سال حبس تا حبس ابد خواهد بود

مگر اینکه مشمول عنوان افساد فی الارض باشد که در اینصورت مجازات مفسد فی الا را خواهد داشت.البته با اصلاحات قانون تعزیرات سال ۱۳۹۹کلیه حبس های ابد تعزیری به حبس درجه یک یعنی به بیش از ۲۵سال حبس تقلبی پیدا کرده اند.

این در حالی است که  تعریف قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید داشته و شمول ماده فوق به سختی توسط مقامات قضایی دادگستری پذیرفته باشد.

قرار تامین کیفری در جرم کلاهبرداری

اصولا قرار تامین کیفری رایج در خصوص جرم کلاهبرداری قرار وثیقه بوده و گاها در صورت حجم پایین مال موضوع جرم قرار کفالت نیز اصدار می یابد،

لیکن با توجه به اینکه کلاهبرداری مشدد مشمول تعزیر درجه ۴می باشد لذا در صورت وجود جهات مندرج در ماده ۲۳۸قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت برای اتهام کلاهبرداری امکان دارد.

گفتنیست در صورت عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قرار صادره منتهی به بازداشت تا تمکن از ابداع وثیقه یا معرفی کفیل خواهد شد.

نقش وکیل متخصص کلاهبرداری در جریان دفاع ماهوی و جریان سپردن تامین کیفری و در صورت لزوم اعتراض به قرار صادره اهمیت زیادی دارد.

دادگاه صالح

درخصوص دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در جرم کلاهبرداری اصولا دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی را دارد

اما با توجه به اینکه کلاهبرداری به لحاظ رکن مادی جرم از جرائم مرکب می باشد سوال این است

در صورتی که قسمتی از جرم در یک حوزه قضایی واقع گردد و قسمتی دیگر در حوزه قضایی دیگر کدام دادگاه صالح است؟

به فرض درصورتی که توسل به وسایل متقلبانه در کاشان و تحصیل مال و وجه و …در تهران باشد اصولا می بایست هردو دادگاه را صالح بدانیم اما رای وحپدت رویه و مجموعه نظریات مشورتی صادره در این خصوص دلالت بر صلاحیت دادگاه محل حصول نتیجه یعنی در مثال فوق دادگاه تهران دارد.

مرور زمان در اتهام کلاهبرداری

عنوان اتهام کلاهبرداری به صراحت قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ با لحاظ میزان مال موضوع جرم حسب مورد قابل شمول مرور زمان می باشد بدین شرح:

درصورتی که مال موضوع کلاهبرداری تا صد میلیون تومان باشد قابل شمول انواع مرور زمان می باشد.

در صورتی خلاف یعنی ارتکاب کلاهبرداری نسبت به اموالی که بیش از یکصد میلیون تومان ارزش اقتصادی دارند قابلیت شمول مرور زمان را ندارند.

وکیل برای کلاهبرداری میبایست بر اساس تخصص و تمرکز کاری وکیل فوق گزینش گردد لذا با صرف وقت و هزینه گزاف نمی توان اشتباه در انتخاب وکیل را بی اثر نمود.

کلاهبرداری رایانه ای

اصولا با الکترنیکی و بر خط شدن مناسبات اجتماعی و تجاری بستری جدید برای ارتکاب برخی از جرائم پدید آمده است که اهم این موارد کلاهبرداری اینترنتی است.

از لحاظ قانونی هرکس با ارتکاب اعمالی از قبیل:واردن کردن،تغییر،محو یا ایجاد،متوقف یا مختل کردن داده ها یا سامانه رایانه ای متعلق به دیگری وجه یا مال یا منفعتی برای خود یا دیگری کسب کند کلاهبردار رایانه ای محسوب می گردد.

رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای با توجه به مسلمات قانونی و رویه قضایی در صلاحیت مراجع قضایی محل استقرار سامانه یا داده های موضوع کلاهبرداری رایانه ای می باشد .

وکیل کلاهبرداری رایانه ای تخصص و تجربه کار در زمینه جرائم سایبری داشته و می تواند به سوالات شما در این زمینه پاسخ دهد.

گذشت در اتهام کلاهبرداری

با اصلاحات اخیرالتصویب قانون جرم کلاهبرداری درصورتی که ارزش اقتصادی مال موضوع کلاهبرداری تا یکصد میلیون تومان باشد قابل گذشت و مازاد بر مبلغ فوق غیر قابل گذشت می باشد.

قابلیت گذشت اتهام کلاهبرداری بی ارتباط به وجود یا عدم سابقه کیفری مرتکب جرم است یعنی حتی در صورتی که مرتکب جرم چندین سابقه کیفری در خصوص ارتکاب جرم کلاهبرداری داشته باشد اما مال موضوع اتهام اخیر ارزش اقتصادی کمتر تا صد میلیون تومان داشته باشد ،اتهام وی قابل گذشت بوده و در صورت اخذ رضایت شاکی تعقیب و محکومیت و نیز مجازات وی قانونا منتفی می باشد.

آزادی مشروط کلاهبرداران

درصورت محکومیت متهمین به اتهام کلاهبرداری اصولا پس از گذشت یک سوم میزان محکومیت آزادی ایشان تحت غالب آزادی مشروط صحیح می باشد ،لکن در صورت صدور حکم به بیش از ده سال در خصوص این اتهام کلاهبرداری و سایر اتهامات مربوطه پس از تحمل نیمی از مدت حبس مقرر در دادنامه صادره امکان استفاده از آزادی مشروط فراهم می باشد.

اخذ مشاوره و استفاده از خدمات وکیل برای کلاهبرداری شما را از شرایط و موانع قانونی مربوطه مطلع می نماید.

کلاهبرداری و جعل

یکی از راه های متقلبانه جعل سند است کلاهبرداران با جعل اسنادی مانند:حکم ماموریت دولتی،سند مالکیت زمین یا خودرو،مفاصاحساب،و غیره مانور متقلبانه خود را ترتیب می دهند.

وکیل کلاهبرداری در طرح شکوائیه و پیگیری شکایت همراه شماست