وکیل طلاق

وکیل طلاق و به طور کلی وکیل دعاوی خانوادگی به اقتضای تخصص و نوع دعاوی موضوع فعالیت خود نزدیکترین فرد به اشخاص دارای مشکلات خانوادگی بوده ،و مشاوره و توصیه های وکیل در حل مشکل به روش قضایی یا مصالحه از طریق سازش بسیار مفید می باشد.

گاهی اوقات زن در سند نکاح یا به موجب سند جداگانه ای وکالت در طلاق را از مرد دریافت می کند که به غلط از آن به عنوان حق طلاق تعبیر می گردد ،وکالت در طلاق می تواند مطلق باشد یا مقید بدین توضیح که در مواردی زن می تواند با توکیل به یک نفر وکیل دادگستری از وکالت خود استفاده نموده و از جانب مرد خود را مطلقه سازد لیکن در مواردی می بایست تحقق اموری را اثبات نموده و پس از آن به شرحی که گذشت خود را مجددا از جانب مرد مطلقه سازد.

وکلای طلاق افردی هستند که سال ها تجربه در مورد دعوای خانوادگی و انواع طلاق ها را دارد و همه امور مربوطه از قبیل مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت فرزندان، انواع طلاق و فسخ نکاح ، عده زن، حق رجوع مرد و مسائلی از این دست آشنایی کافی دارد

 وکیل طلاق در تهران

عمده تقاضاهای طلاق که هم اکنون از طریق دفاتر خدمات قضایی در شمال شهر تهران ثبت می گردد در صلاحیت دادگاه خانواده ولنجک می باشد ،معمولا رسیدگی در دادگاه خانواده به طلاق و سایر موضوعات مربوط به موجب امر قانونگذار می بایست با سرعت و در مدت زمان بسیار کمی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل طلاق در شمال تهران

دستور موقت در دادگاه خانواده

به دلالت نص ماده ۷قانون حمایت از خانواده دادگاه ها صرف نظر از اصل دعوای طلاق با مطالبه اصحاب دعوا در موضوعاتی از قبیل نگهداری و ملاقات طفل،نفقه زن و محجور،می بایست نظر به فوریت امر قبل از تعیین تکلیف راجع به اصل دعوا دستور موقت صادر نمایند ،وکیل طلاق می تواند شمارا در استیفای حقوق خود در این زمینه یاری نماید.

ویژگی قانون حمایت خانواده جدید این است که تشخیص قاضی دادگاه خانواده در خصوص مسائل موضوع دستورموقت بدون نظارت و اجازه هیچ مقام دیگری اجرا گشته و دادگاه می تواند مکررا در دستورات قبلی خود تجدیدنظر کند.

ایرانیان خارج از کشور

ایرانیان مقیم در خارج از کشور در صورتی که متقاضی طلاق باشند می بایست مبادرت به ثبت طلاق در کنسولگری های ایران بنمایند پس از ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق ،لیکن زوجه برای استیفای حقوق مالی خود می بایست به دادگاه های ایران مراجعه نماید و زوج نیز می بایست جهت اثبات و استفاده از آثار آن در محاکم خانواده ایران حکم تنفیذی اخذ نماید تا صحت مراتب طلاق به تایید مقامات قضایی برسد و آثار مربوط بر آن بار گردد.وکیل طلاق در تهران می تواند خدمات وکالتی مربوطه را به ایرانیان خارج از کشور نیز ارائه نماید.

صدور گواهی عدم امکان سازش

با ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد و رسیدگی راجع به حقوق مالی زن ،نفقه و ملاقات و حضانت فرزند مشترک در صورت وجود و نیز ارجاع اختلاف جهت تلاش برای مصالحه و سازش طرفین دعوا دادگاه در نهایت مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می نماید.

وکالت طلاق

وکالت در طلاق به زوجه به دو شکل داده می شود:

۱.وکالت طلاق مطلق:به گونه ای که زن از طرف همسر خود وکیل در مطلقه نمودن خود بدون احتیاج به اثبات امری یا تمهید مقدمات خاصی می باشد و می تواند به آسانی از طریق توکیل به یک نفر وکیل دادگستری حق خود را اعمال نماید.

۲.وکالت طلاق مقید:به این ترتیب که زن جهت استفاده از وکالت در طلاق می بایست بدوا در دادگاه صالح اموری از قبیل سورفتار زوج،اعتیاد زوج،ترک زندگی مشترک از جانب شوهر،سفر خارجی،ضرب و جرح،یا هر امر دیگری را اثبات و سپس با رای دادگاه خانواده از وکالت در طلاق خود استفاده و از جانب زوج خود را مطلقه نماید.

مفارقت جسمانی

یکی از موارد رایج طرح دعوای طلاق از جانب زوجه درخواست اجبار به طلاق به استناد مفارقت جسمانی مابین زوجین است ،نص قوانین جاری به هیچ عنوان مفارقت جسمانی را به عنوان موارد طلاق در نظر نگرفته است لیکن رویه قضایی محاکم خانواده در صورت تحقق وضعیت فوق امکان صدور حکم به اجبار زوج به طلاق به علت جدایی و مفارقت زوجین را امکانپذیر می داند.

عملا صدور حکم بر الزام زن به تمکین و یا صدور گواهی عدم امکان اجرای رای الزام به تمکین یک سند رسمی حاکی از جدایی حسمانی طرفین است،از طرفی شهادت شهود بعد از تعرفه ایشان و صدور قرار استماع شهادت شهود و نیز استعلام از پزشکی قانونی و یا اداره گذرنامه مبنی بر تعیین خروج احد از زوجین از کشور و از این طریق اثبات جدایی می توان به نتیجه مطلوب نزدیک شد،نقش وکیل طلاق تنظیم و طرح ادله به گونه قانونی و قابل قبول در محاکم خانواده می باشد.

عسر و حرج

عسر و حرج یعنی بروز شرایطی در روابط خانوادگی و زناشویی زوجین که تحمل ادامه زوجیت برای زن با توجه به شرایط ممکن نبوده و در صورت تقاضای زن دادگاه مرد را اجبار به طلاق خواهد نمود:

از قبیل ترک زندگی زناشویی،اعتیاد به مواد مخدر یا الکل،ابتلابه بیماری روانی و ساری،محکومیت به حبس ۵سال و به مازاد و ….سایر مواردی که به تشخیص دادگاه خانواده زن به واسطه آن شرایط در عسر حرج خارج از تحمل باشد.

عسر و حرج موضوع استناد دادگاه های خانواده برای صدور حکم طلاق و مد نظر قانونگذار جنبه حصری ندارد ،بسیاری از وضعیت های متفاوت که ادامه زندگی را برای زن سخت کند و نه امر را دادگاه خانواده صالح احراز کند می توانند دستمایه صدور حکم طلاق یا به تعبیری اجبار مرد به طلاق باشد،احراز امکان طرح دعوا به شرحی که توضیح داده شد وظیفه وکیل طلاق است که می تواند به شما کمک کند از حقوق خود دفاع نمائید.

طلاق اصلی ترین شیوه انحلال عقد نکاح دائم است،وازچند جهت قابل تقسیم بندی میباشد:طلاق خلع و مبارات،طلاق رجعی،طلاق بائن،طلاق عدی …….

گواهی عدم امکان سازش

قانونا در دو مورد دادگاه خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید:

۱-طلاق توافقی

۲-طلاق به درخواست مرد

اختلاف جریان دو نوع طلاق فوق الذکر اول در خصوص متقاضی طلاق است که در مورد طلاق توافقی متقاضی هردو نفر مرد و زن می باشند در حالی که در طلاق به درخواست مرد متقاضی طلاق صرفا مرد است که در موضع استفاده از حق طلاق خود است.

دوم جریان کار و تکالیف دادگاه است؛بدین توضیح که در طلاق توافقی دادگاه ملزم به معرفی زوجین به مراکز مشاوره خانواده جهت ارشاد طرفین و تلاش برای رفع مش مشکل است،درحالی که در طلاق به درخواست مرد طرفین دعوا می بایست ترجیحا از اقوام خود با شرایط مقرر موضوع قانون حمایت از خانواده یک نفر داور معرفی نمایند که به نظر می رسد نقش داور تحقیق درخصوص کیفیت و ابعاد اختلاف باشد نه تلاش برای تسالم مابین طرفین دعوای طلاق.

در این موارد گواهی عدم امکان سازش به صورت حکم و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بوده و از تاریخ صدور تا سه ماه واجد ارزش قانونی و معتبر می باشد.

اجرت المثل ایام کار در منزل همسر

وکلای طلاق می توانند،در صورتی که زن کارهایی را که شرعا جزو وظایف زناشویی او نباشد بدون قصد تبرع و بخشش به درخواست مرد انجام دهد که در عرف برای آن کارها ارزش اقتصادی وجود داشته باشد مستحق دریافت ارزش آن کارها دارد و به شما کمک کنند تا آن حق را دریافت کنید.

در صورت مطالبه از طرف زن دادگاه میزان آن را با جلب نظر کارشناس رسمی معین و مرد را محکوم به پرداخت آن می نماید.

نظریه کارشناسی در خصوص مسائل خانوادگی از قبیل اجرت المثل کار در منزل همسر،نفقه معوقه،مهریه و …..قابل اعتراض است و غالبا توسط دادگاه به هیئت های سه نفره یا پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می گردد.

رویکرد جدید دادگاه های خانواده تعیین اجرت المثل ایام کار در منزل همسر صرفا به درخواست زن و با نظر کارشناس بدون لحاظ وجود یا عدم وجود شرایط قانونی استحقاق زن نسبت به این حق است،در واقع این یک نگاه حمایتی از زن می باشد که در عمل نتیجه جالبی دربر ندارد.

به طور کلی وکیل دعاوی زیر مجموعه حقوق خانواده از قبیل :

مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه

حضانت و نگهداری طفل

تغییر جنسیت

طلاق و سایر موضوعات حقوق خانواده

بدوا مراجعه کننده را از استرس ناشی از اختلافات و وقایع منشا مشکل دور کرده و سعی در تشریح حقوق و تعهدات ایشان از نگاه قانون می نمایید.

چرا که بسیاری از مشکلات مطروحه ناشی ازاسترس بالا و فقدان تمرکز و جهل به قوانین مربوط به مشکلات خانوادگی می باشد.

وکیل متخصص طلاق

تخصص وکیل طلاق در شهر تهران در زمینه های گوناگون خانوادگی است ،عمده دعاوی قابل طرح در دادگاه خانواده که شاکله اختلافات مربوط به حقوق خانواده را به لحاظ موضوعی تشکیل می دهند به قرار ذیل است:

طلاق و سایر طرق انحلال نکاح از قبیل فسخ و انفساخ و بطلان نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

شروط ضمن عقد نکاح.ازدواج مجددو تجویز آن

جهیزیه و مهریه ونفقه زوجه و سایر اقارب

تمکین و نشوز.

اثبات نسب .

اهدای جنین وتغییر جنسیت و …

انتخاب شیوه طرح دعوا و زمان و مکان آن در دعاوی خانوادگی و به خصوص طلاق از اهمیت بالایی برخوردار است،

فرض کنید مرد و زنی تصمیم به خاتمه رابطه زناشویی خود بگیرند و فرزند مشترک دو ساله ای داشته باشند که نزد یکی از آنهاست و فرد مذکور مانع ملاقات طرف دیگر با فرزند مشترک گردد در این زمان ممکن است طرف زیان دیده صرف نظر از دعوای طلاق ممکن است بابت ملاقات طفل شکایت کیفری نماید،

این درحالیست که مناسب ترین دعوای قابل طرح دعوای حضانت به انضمام درخواست دستور موقت در خصوص ملاقات طفل تا تعیین تکلیف دعوای حضانت و یا طلاق است.

شیوه طرح دعوا

طرح دعوای طلاق در دادگاه های خانواده به صورت دادخواست طلاق و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد،انتخاب شیوه طرح دعوای طلاق از اهمیت به سزایی برخوردار است به طور خاص درخواست طلاق از جانب زن در موارد گوناگون و به اسباب مختلفی صورت می گیرد بهترین وکیل طلاق شخصی است که شما را در انتخاب مناسب ترین شیوه طرح دعوای طلاق یاری می کند.

اصولا دادگاه صالح جهت طرح دعوا دادگاه محل اقامت خوانده است،در خصوص دعوای طلاق در صورت مفارقت بین زوجین زن می تواند دعوای طلاق و به طور کلی دعاوی خانوادگی را در دادگاه محل اقامت جداگانه خود طرح نماید.

موارد زیادی وجود دارد که زن از دو جهت و سبب امکان اقدام برای طلاق را دارد صرف نظر از صحت یا عدم صحت شیوه طرح این دعاوی بسیار اتفاق می افتد که وکلا هم زمان طلاق را به جهت اثبات عسر و حرج زوجه و نیز احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق در دادگاه مطرح و به نتیجه مطلوب نیز می رسند.

وکیل طلاق در تهران بسیار است اما انتخاب وکیل آغاز راه موفقیت شما در پرونده طلاق می باشد لذا در انتخاب وکیل لازم است دقت کافی مبذول نمایید چرا که بسیاری از موارد و پرونده های حقوقی پس از شکست قابل جبرا نمی باشند.

بهترین وکیل طلاق

حقوق مالی زن در طلاق

در دعاوی طلاق اهم حقوق مالی زوجه عبارت از مهریه،اجرت المثل کار در منزل همسر،نفقه معوقه،تحت شرایطی نحله که ماهیتا یک بخشش اجباری در حق زن از طرف مرد است.

در خصوص موارد فوق در صورت مطالبه زوجه دادگاه با صدور قرار کارشناسی میزان اجرت المثل کار در منزل همسر و نحله و نفقه معوقه را تعیین می کند و در سایر موارد سند نکاحیه واضح و روشن است.

در دعاوی طلاق به درخواست مرد رویه دادگاه های خانواده بدین منوال است که دادگاه حقوق مالی زوجه را حتی بدون مطالبه ایشان تعیین نموده و اجرای حکم طلاق را منوط به پرداخت اقلام فوق ‌و یا اخذ رضایت زوجه برای ثبت طلاق می کنند.

وکالت دعاوی خانوادگی و طلاق

وکالت دعاوی خانوادگی در زمینه های گوناگون صورت می گیرد و تماما در دادگاه خانواده طرح می گردد.

ممکن است افراد زیادی باشند که اختلافاتی در بین اعضای خانواده آن ها وجود داشته باشد به طوری که نتوانند در قالب خانواده به آن رسیدگی کنند و لازم است که در مراجع قانونی مطرح شوند تا به آن ها رسیدگی شود. در این جا می خواهیم برای این دسته از افراد اطلاعات مفیدی در این زمینه مانند بررسی امور حقوقی خانواده، تعریف وکیل خانواده و نقش او در حل کردن دعاوی خانوادگی و همچنین وظایف وکیل خانواده را ارائه دهیم.

وکالت دعاوی خانوادگی

وکالت طلاق

 

خانواده و اهمیت آن در جامعه

اولین جامعه ای که انسان پس از تولد با آن مواجه میشوند، خانواده می باشد. و همانطور که می دانید خانواده تاثیر بسیار زیادی در شکل گیری شخصیت فرد دارد. از این رو در صورتی که امور خانواده برای رشد و تربیت نسل بعدی به بهترین شکل ساماندهی شوند، از بسیاری از دعاوی خانوادگی در آینده جلوگیری خواهد شد.

از این رو جهت ساده کردن ساماندهی امور خانواده قوانین خانواده و امور حقوقی آن وضع شده اند. وکیل خانواده هم برای رسیدگی هرچه بهتر به کار های حقوقی خانواده، در این زمینه اقدامات مناسبی را ارائه می دهد.

استفاده از خدمات مشاوره ای وکلای خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که پیش از هر اقدامی آگاهی از حقوق قانونی متقاضی مشاوره می تواند شخص را از دیدگاه های غلط رهانیده و در مسیر درست هدایت نماید.

امور حقوقی خانواده کدامند؟

همه شرایط و مسائلی که ممکن است از تشکیل خانواده تا تخریب و به هم پاشی آن به هر دلیلی به وجود بیاید در شرع اسلام و همچنین قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.

بر اساس خصوصیات او و روحیات اشخاص مجموعه ای از قوانین را برای خانواده در نظر گرفته است که به این مجموعه قوانین، قانون حمایت از خانواده گفته می شود برخی از این قوانین در قانون مدنی موجود می باشد.

امور حقوقی خانواده هم به همین قوانین مربوط است. این قوانین عبارتند از:

  1. قوانین طلاق ( که این قوانین می تواند شامل طلاق توافقی، رجوع از طلاق، گرفتن حضانت فرزندان بعد از طلاق)
  2. قوانین مرتبط با حقوق زن ( این قوانین نیز شامل مهریه، نفقه، استراد جهیزیه، اجرت المثل ایام زوجیت و… می باشند)
  3. شرایط امکان ازدواج دوم
  4. قوانین مربوط به اصول تمکین و نشوز

وضع اینگونه قوانین او با عث می شود که طرفین مال تعدی از وظایف خود را کاهش دهم و حقوق همدیگر را رعایت کنیم. البته توجه داشته باشید که در بسیاری از موارد فوق، قانون این اجازه را به طرفین داده که با هم به توافق برسند و این موضوع محکم شدن زوجین شود.

وکیل خانواده 

در چه مواردی وجود وکیل خانواده برای حل اختلافات آن مورد نیاز است و وکیل خانواده می توانند از مسئله را حل نماید؟

  1. در صورتی که وکیل خانواده در همه زمینه های خانوادگی و مشکلات احتمالی تجربه کافی را داشته باشد
  2. در صورتی که وکیل خانواده با همه قوانین مربوط به دعاوی خانواده مسلط باشد.
  3. وکیل خانواده به عنوان شخص ثالث بدون در نظر گرفتن احساسات و تجربه خاص در طرفین دعوی حکم می کند و مسئله را حل می نماید.
  4. چنانچه برای اثبات واقعیت زمان انرژی کمتری جهت فراهم کردن اسناد و مدارک دارید.
  5. یکی دیگر از مواردی که وکیل خانواده می تواند مثمر ثمر باشد زمانی است که برای رسیدگی به پرونده حقوقی خود تخصص کافی نداشته باشید.

بنابراین پیشنهاد می‌کنیم برای بهبود سرعت فرایند پرونده خود همچنین پیروزی در پرونده بهتر است یک وکیل خانواده مناسب برای پرونده خود انتخاب نمایید.

وکیل خانواده و طلاق در کشورهای پیشرفته چه نقشی دارد؟

در اکثر کشورهای پیشرفته بسیاری از خانواده ها نه تنها پزشک خانوادگی دارند بلکه وکیل خانوادگی نیز دارند که سالیانه هزینه مشخصی را برای وکیل خود واریز می نمایند. البته نمی‌توان به طور قطع گفت که وکیل خانواده به همه مسائل حقوقی مسلط است و معمولاً وکیل خانواده جهت حل کردن مسائل حقوقی مربوط به خانواده مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی وکیل خانواده به اختلافات خانوادگی محدود نمی شود و احتمال دارد همه امور حقوقی یک خانواده با کمک او حل شود و یا در صورتی که وکیل خانواده از عهده مشکل خاصی بر نیاید آن را به وکیل مربوطه ارجاع می دهد.

نقش وکیل امور حقوقی خانواده در ایران

در کشور ایران الزامی برای گرفتن وکیل خانوادگی برای هر خانواده وجود ندارد وکالت دعاوی خانوادگی مورد توجه نبوده و البته خدمات و حمایت خاص نیز در این زمینه از طرف دولت ارائه نمی شود. با اینکه بیمه وکالت از طرف چند شرکت بیمه ایرانی مطرح شده بود ولی در مورد وکیل خانواده به نتیجه نرسید. پیشنهاد می شود در مورد امور معاملات قراردادها، امور مربوط به تشکیل خانواده و فرزندان و همچنین ایه‌گذاری‌های جز و کل برای خود یک مشاوره حقوقی انتخاب کنید تا با استفاده از راهنمایی های او با صرف زمان کمتری مسائل را به سادگی حل نمایید.

احتمال دارد بعضی از خانواده ها به دلیل نگرانی در پرداخت هزینه‌های سالانه وکیل و حقوقی اقدام به گرفتن وکیل حقوقی خانواده نکنند. اما باید بگوییم شما می‌توانید با یک حساب سرانگشتی ساده از هزینه های بسیار زیادی که برای اشتباهات حقوقی ،تربیتی، تجاری و روابط بین فردی که پرداخت می کنید جلوگیری نمایید.

این موضوع تقریبا شبیه زمانی است که برای جلوگیری از هزینه های درمانی خود و خانواده تان را بیمه می کنید.

وکیل خانواده وکیل خانواده چه نقش وظیفه ای دارد؟

یک وکیل خانواده موظف است به همه مشکلات حقوقی که بر اساس قرارداد خود مشخص شده است رسیدگی کنند. البته اختیارات و وظایف وکیل امور حقوقی خانواده توسط نماینده یا سرپرست خانواده مشخص می شود مشاوره حقوقی خانواده قادر است در اموری مانند، نقل و انتقال اموال، خرید و فروش اموال خانواده، دعاوی و اختلافات خانوادگی، شرکت در جلسات، تعیین نسب و نفقه، همچنین مسائل مربوط به فرزندان، مسائل مربوط به انحصار وراثت و ارث و… دخالت کرده و اقدام به راهنمایی خانواده نمایند.

دادگاه دعاوی خانوادگی

غالب دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده طرح می گردد از قبیل طلاق و نفقه و الزام به تمکین تا دعاوی از قبیل :تغییر جنسیت،امور مربوط به غایب مفقودالاثر ،حجر و رفع حجر

دادگاه خانواده اصولا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می گردد اما ممکن است حسی صلاحدید ریاست قوه قضایی در حوزه قضایی بخش نیز تشکیل گردد،در صورت فقدان دادگاه خانواده در بخش به دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده در دادگاه عمومی بخش رسیدگی می گردد.

وکالت دعاوی خانوادگی خود را به وکلای متخصص ما بسپارید با اطمینان از تخصص ما در این زمینه خدمات وکالت.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *