طلاق 1030x423 - وکیل طلاق

وکیل طلاق

وکیل طلاق با تخصص کافی در پرونده های مربوط به دعاوی و حقوق خانواده می تواند شما را یک گام به موفقیت در دعوای طلاق نزدیک تر نماید.

مشورت با وکیل طلاق قبل از اقدام به درخواست طلاق امری حیاتی می باشد.

تخصص وکلای خانواده را جدی بگیرید!

نقش تخصص در پرونده های مربوط به طلاق از اهمیت دوچندان برخوردار می باشد.

می توانید در خصوص دعاوی خانوادگی از قبیل طلاق،حضانت،نفقه و مهریه از تخصص ما در زمینه های فوق استفاده نمایید.

انواع طلاق

طلاق به اعتبار درخواست کننده به طلاق به درخواست زن،طلاق به درخواست مرد و طلاق توافقی منقسم می گردد:

طلاق توافقی طلاقیست که زن و مرد هردو اصالتا یا به وکالت متقاضی طلاق هستند، ترتیب کار بدین شرح است که پس از توافق درخصوص حقوق مالی و غیرمالی مربوطه ابتدا دادخواست طلاق توافقی از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و سپس به مراکز مشاوره خانواده می روند و پس از تشکیل جلسات و احراز عدم توافق دادگاه مبادرت به صدور رای با محتوای گواهی عدم سازش صادر می نماید.

وکیل طلاق در تهران بسیار است اکیدا توصیه می کنیم کاربران گرامی از خدمات وکلای متخصص طلاق در چنین پرونده هایی استفاده نمایند تا از تضییع حقوق قانونی ایشان جلوگیری شود.

حقوق موضوع رسیدگی دادگاه در طلاق

قانونا دادگاه در صورت ثبت دادخواست طلاق و انجام رسیدگی های مربوطه و معد بودن پرونده برای صدور حکم اجبارا می باید در خصوص موضوعاتی از قبیل:حضانت و ملاقات فرزندان تحت حضانت،نفقه ،جهیزیه،مهریه،اجرت المثل ایام کار در منزل همسر،نحله…اظهار نظر نماید.

طلاق از جانب مرد

طلاق برای مرد یک حق است و وی می تواند هر زمان که خواست با مراجعه به محاکم خانواده صالح درخواست صدور حکم طلاق(گواهی عدم امکان سازش)نماید و دادگاه نیز قطعا رای به طلاق خواهد داد لکن جهت حمایت از حقوق زن در این فرض تمهیداتی را قانونگذار در نظر دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

همه آنچه را درخصوص دعاوی خانواده می خواهید بدانید وکیل طلاق در اختیار شما قرار خواهد داد.

وکالت در طلاق

غالبا به موجب وکالتنامه جدا از عقد نکاح اعطا می گردد لکن گاهی در ضمن عقد نکاح مرد وکالت طلاق را به زن می دهد.که به دو شکل می باشد:

مطلق که به موجب آن وکیل می تواند بدون نیاز به اثبات امری نزد دادگاه خانواده از طرف مرد و به وکالت از او درخواست طلاق دهد.

وکالت مقید که در آن زن بدوا می بایست احراز تحقق شرط اعمال وکالت  را اثبات و پس از آن از حق به وجود آمده استفاده و تقاضای طلاق دهد.

بهترین وکیل طلاق می تواند مناسب ترین راه رسیدن به مطلوب را به شما ارائه دهد.

در خصوص وکالت  طلاق در مواردی که حین انعقاد عقد نکاح و به تعبیری به عنوان شرط نتیجه در عقد نکاح درج می گردند اخیرا محاکم قائل به بطلان شروط فوق دارند لذا ظاهرا استفاده از این وکالتنامه ها به شکل شرط ضمن عقد منتفی می باشد.

لیکن سایر موارد که عموما غالب وکالت های در طلاق را در بر دارد صحت وکالتنامه طلاق به هیچ عنوان نزد محاکم خانواده مخدوش نبوده و معتبر می باشد.

دادگاه خانواده چیست؟

دادگاه خانواده یک مرجع حقوقی قضایی اختصاصی می باشد.

از آخرین اصلاحات قانونی قانون حمایت از خانواده دادگاه صالح در خصوص دعاوی خانوادگی دادگاه خانواده محل اقامت خوانده می باشد.

قانونگذار برای حمایت از زن در مواقعی که زن و شوهر جدای از هم زندگی می کنند طرح دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را نزد دادگاه خانواده محل اقامت جداگانه زن امکانپذیر نموده است.

به درخواست زن - وکیل طلاق

طلاق به درخواست زن

به شرحی که گذشت طلاق حق مرد است لکن زن گاهی اوقات در جریان زندگی مشترک با مشقت و سختی روبرو می گردد که تحمل شرایط فوق با درنظر گرفتن توان وی غیرممکن می باشد قانونگذار پاره ای از مصادیق آن را تحت عنوان عسر و حرج در متن قانون مدنی احصا نموده است از قبیل:

 1. ترک زندگی زناشویی
 2. محکومیت به حبس ۵سال و به بالا
 3. اعتیاد به مواد مخدر و …
 4. سو معاشرت  و بد رفتاری

البته مصادیق فوق الذکر به صورت تمثیلی در متن قانون درج گردیده و ذکر آنها مانع از صدور حکم با درخواست زن به طلاق در صورت وجود موارد دیگر از قبیل اختلالات جنسی و روحی نیست،از این جهت تشخیص مصادیق سختی و عسر و حرج مورد نظر قانونگذار در هر مورد به قاضی رسیدگی کننده واگذار گردیده است.

طلاق رجعی و طلاق بائن

طلاق اصولا رجعی است بدین معنی که مرد در دوران عده زن می تواند از آن رجوع نماید و آنرا بلا اثر کند و رابطه زوجیت مجددا با شرایط سابق مابین آنها برقرار گردد.

موارد ذیل طلاق بائن می باشد:

 1. قبل از نزدیکی زن و مرد
 2. زن یائسه
 3. خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده
 4. سومین طلاق یا طلاق سوم

در طلاق بائن مرد در دوران عده زن حق رجوع نداشته و در صورت تمایل به برقراری رابطه زناشویی باید مجددا مبادرت به انعقاد عقد نکاح با زوجه سابق نماید.

عده چیست؟

عده مدتی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاحش انحلال یافته نمی تواند به عقد دائم یا موقت مرد دیگری درآید،عده مخصوص طلاق نیست بلکه در وفات و فسخ و انفساخ نکاح،بذل و انقضای مدت در نکاح موقت نیز عده وجود دارد.

حقوق مالی زن در دوران عده

از این قرار است که نفقه زن مطلقه در دوران عده رجعی بر عهده مرد و در دوران عده بائن بر عهده زن و سایر اقارب زن می باشد.

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف زن که متناسب با وضعیت زن باشد از قبیل:مسکن،البسه،اثاث منزل،هزینه علی درمانی،بهداشتی

حضانت فرزند مشترک بعد از طلاق

درصورت درخواست طلاق به هر شیوه ای و بودن فرزند تحت حضانت(فرزند تحت حضانت دختر کمتر از ۹سال قمری و پسر کمتر از ۱۵سال قمری است).

دادگاه باید درخصوص حضانت فرزند فوق و شیوه و زمان ملاقات طفل توسط کسی که حضانت کودک با او نیست اظهار عقیده قضایی نماید.

اصل در دعوای حضانت

اصولا حضانت فرزند تا ۷سال به مادر و به مازاد با پدر خواهد بود،البته به شرطی که هردو طرف واجد شرایط حضانت باشند.

اگر یک طرف فاقد شرایط قانونی باشد از باب مصلحت طفل دادگاه می تواند حضانت را به دیگری دهد و برای این طرف ملاقات هفتگی یا روزانه با فرزند مشترک مقرر نمایید.

وکیل طلاق در اخذ حضانت فرزندتان همراه شما

تصمیم دادگاه در این خصوص قابل عدول و تغییر به تقاضای زوجین سابق است مانند ابتلای دارنده حضانت به تمارض مسری یا اعتیاد مضر به حال کودک،که منجر به تغییر حضانت به تشخیص دادگاه به شرط طرح دعوای حضانت و درخواست از سوی طرف مقابل است.

طلاق ایرانیان خارج از کشور

در صورتی که افراد ایرانی در خارج از کشور مبادرت به اجرای صیغه طلاق از طریق کنسولگری ایران نمایند که ظاهرا به نظر می رسد صرفا شامل طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج در خارج از کشور ایران باشد،اعتبار حقوقی و قانونی طلاق و صیغه اجرا گشته منوط به صدور حکم تنفیذی توسط محاکم داخل کشور می باشد،که قانونا دادگاه خانواده تهران صلاحیت رسیدگی و صدور حکم تنفیذی طلاق در خارج از ایران را دارد.

طلاق توافقی

عمده درخواست های طلاق مربوط به طلاق توافقی است،در بسیاری از موارد زوجه با وکالت رسمی از جانب زوج از طریق اعطای وکالت به یک نفر وکیل دادگستری دادخواست طلاق توافقی را از طرف خود به عنوان اصیل و از طرف مرد به عنوان وکیل ثبت می نماید،ویژگی طلاق توافقی سرعت در رسیدگی و نیل به نتیجه می باشد و طرفین غالبا قبل از درخواست نسبت به حقوق مالی مربوط به نکاح و آثار آن توافق دارند،وکیل طلاق توافقی در طرح و پیگیری و اجرای طلاق توافقی می تواند به شما کمک کند تا سرعت و دقت کافی را در اقدام قانونی خود داشته باشید.مراجعه به وکیل طلاق توافقی راه سریع استفاده از حقوق شماست.

وکیل طلاق - وکیل طلاق

ترک زندگی زناشویی مرد/طلاق

ترک زندگی زناشویی ۶ماه متوالی یا ۹ماه متناوب در طول یک سال از مواردی است که زن تحت عنوان عسر و حرج می تواند با اثبات مراتب فوق از طریق دادگاه خانواده مرد را اجبار به طلاق نمایید.

در این حالت اگر مرد راضی به اجرای طلاق نشود نماینده دادگاه به عنوان قائم مقام وی مبادرت به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق می نماید.

منظور از این وضع صرف ترک منزل مشترک نیست به نظر می رسد جدایی و قهر و عدم برقراری رابطه زناشویی نیز تحت عنوان ترک زندگی زناشویی قابل طرح باشد.

البته درصورت غایب مفقودالاثر شدن مرد به مدت ۴سال همسر وی می تواند با اثبات مراتب فوق از طریق دادگاه حکم طلاق اخذ نماید

شرط تنصیف چیست؟

شرطی است ضمن عقد و سند نکاح یا به موجب سند جداگانه که به موجب آن تمامی دارایی مشترک زوجین که پس از تاریخ ازدواج به دارایی ایشان اضافه گشته،

در صورت خاتمه رابطه زناشویی مابین زوجین به صورت مساوی تقسیم می گردد.

حدود اموال

دارایی فوق اعم از اموال منقول مثل اثاث منزل،فلزات گرانبها و پول نقد و …

یا غیر منقول مانند زمین ،خانه،و سایر مصادیق غیر منقول می باشد،البته حقوق مالی که واحد قیمت می باشند نیز داخل در شرط می باشند .

غالبا در صورت طلاق فی مابین شرط فوق موضوع خواسته زن قرار می گیرد.

تشخیص تحقق شرایط اعمال حق تخصص وکیل طلاق می باشد.

نحله چیست و به چه زنی تعلق می گیرد؟

مالی است که در ازای طلاق به زنی تعلق می گیرد که مستحق تنصیف و اجرت المثل ایام کار در منزل همسر نیست.

برای تعیین میزان آن در طلاق برای زن وضعیت مالی مرد از حیث غنا و فقر در نظر گرفته می شود .

میزان آن غالبا بسیار کنار از مهریه و اجرت المثل می باشد.

اجرت المثل ایام کار در منزل همسر چیست؟

در موارد طلاق و گواهی عدم امکان سازش در صورتی که بر دادگاه خانواده محرز گردد که زن در ایام زوجیت کارهایی را که :

 1. شرعا وظیفه وی نبوده.
 2. با درخواست مرد انجام داده.
 3. قصد تبرع و بخشش نداشته.
 4. این کارها نیز عرفا دارای ارزش مالی باشد.

باجلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این امر مبلغی وجه رایج در نظر گرفته می شود.

که متعلق به زن است و مرد زمانی می تواند رای طلاق را اجرا کند ،که یا این مبلغ را پرداخت کرده و یا رضایت زن را به اجرا و ثبت طلاق کسب نماید.

نشوز چیست؟ ناشزه کیست؟

هرگاه زن بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف و تکالیف زناشویی خود در مقابل همسرش خودداری نمایید به این وضعیت نشوز گفته می شود ،به زنی که مرتکب استنکاف گردد ناشزه می گویند.

اولین و مهم‌ترین اثر نشوز سقوط تکلیف مرد به پرداخت نفقه زن ناشزه می باشد از این جهت مرد هیچگونه تکلیف قانونی و شرعی به پرداخت نفقه به زن ناشزه نبوده و مسئولیت حقوقی و کیفری متوجه وی نمی باشد.

حضانت در طلاق

در صورت طلاق والدین در وضعی که دارای فرزندان تحت حضانت و زیر سن مربوط می باشند مسئله حضانت مطرح می گردد،اصولا و قانونا پسر  کمتر از ۱۵سال قمری و دختر کمتر از ۹سال قمری  تحت حضانت ابوین خود می باشند.

لذا در صورت وقوع طلاق مابین پدر و مادر و یا جدایی آنها تکلیف حضانت این کودکان محل بحث و رسیدگی دادگاه در دعوای طلاق می باشد.

اجرای قواعد حضانت

در موارد فوق دادگاه ابتدا از زوجین می خواهد که اگر توافقی دارند در این زمینه اعلام کنند و در صورت عدم تسالم مابین ایشان دادگاه بر اساس مصلحت طفل تصمیم می گیرد.

اگر به لحاظ شرایط و مصلحت بودن طفل با هردو والدین به مصلحت کودک باشد مادر تا ۷سالگی و پدر پس از آن صالح به حضانت کودک خواهند بود.

البته طرفی که حضانت طفل را ندارد می تواند با تعیین دادگاه با فرزند مشترک پس از طلاق ملاقات نماید.

مگر اینکه ملاقات طفل به تشخیص دادگاه با پدر یا مادر نامبرده به مصلحت طفل نباشد.

جهیزیه در طلاق

تقریبا در اکثر موارد اختلاف زناشویی منتهی به طلاق قبل از اقدام حقوقی درخصوص طلاق از طریق وکلای طلاق در خصوص حقوق مالی زن اقدامات فوری انجام می شود،مانند مطالبه نفقه و یا استرداد جهیزیه .

جهیزیه مجموعه ای از اموال منقول تحت عنوان اثباب خانه می باشد که عموما زن به همراه خود و پس از ازدواج به منزل مرد می آورد

که تصرف مرد نسبت به آنها با توجه به ماهیت اقلام جهیزیه که ماهیت ماندنی دارند تصرفی امانی و اذن در انتفاع در زندگی مشترک است.

زن حتی قبل از طلاق نیز می تواند اموال فوق را پس گرفته و یا هرنوع تصرفات مالکانه در آنها بنماید و از این جهت محدودیت و ممنوعیتی ندارد.

شیوه طرح دعوای طلاق

دعوای طلاق صرف نظر از نوع آن به موجب دادخواست و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طرح می گردد.

تعیین عنوان خواسته و نیز شرح دادخواست طلاق از اهمیت به سزایی برخوردار است نحوه صحیح طرح دعوای طلاق و تطبیق آن با جهات موضوعی و قانونی واجد اهمیت می باشد.

به جریان انداختن صحیح دعوای طلاق موجب موفقیت شما در دعاوی مربوطه می باشد.

موارد امکان ازدواج مجدد

مرد می تواند در شرایط خاصی با وجود همسر اول زوجه دیگر اختیار کند و همسر اول را طلاق ندهد لکن با اذن دادگاه ازدواج دیگر نماید:

 • رضایت همسر اول
 • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
 • عدم تمکین زن از شوهر
 • ابتلای زن به جنون و امرار صعب العلاج
 • محکومیت زن به حبس ۵سال و مازاد
 • اعتیاد زن به اعتیاد مضر
 • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
 • عقیم بودن زن
 • ۴سال غایب مفقودالاثر شدن زن
 • مرد می تواند (یک یا چند جهت)اذن ازدواج مجدد را از دادگاه دریافت و مبادرت به نکاح مجدد با حفظ نکاح سابق نماید.

وکیل طلاق در تمامی مراحل پرونده های طلاق و سایر دعاوی خانوادگی در کنار شماست .

وکیل طلاق در شمال تهران

غالب پرونده های طلاق قابل طرح در محدوده شمال شهر تهران در حوزه صلاحیت دادگاه خانواده ولنجک می باشد.

کثرت وکالت پرونده های در صلاحیت این دادگاه موجبات آشنایی وکلا با رویه قضات مجتمع قضایی فوق را فراهم می آورد .

سوالات متداول

همه چیز را باید بدانید!

افراد جامعه برای حل کردن مشکلات خانوادگی خود به وکلای خانوادگی مراجعه می‌کنند. وکیل طلاق وکیلی ست که در حل شدن پرونده‌ی طلاق به موکل خود کمک می‌کند و کارهای قانونی لازم را با توجه به تبصره ها و قوانین حاکم در کشور اجرایی می‌کند. با کمک یک وکیل درجه یک میتوان سریعتر و راحت‌تر در پرونده‌تان موفق شوید. به طور معمول، وکیل طلاق، علاوه بر پیگیری پرونده طلاق موکل، می تواند سایر مسائل نظیر حقوق مالی موکل یا حضانت فرزندان را نیز پیگیری کند.

 1. زمانی که زن مورد آزار و کتک مرد قرار بگیرد
 2. زمانی که مرد بیش از 6 ماه به زن نفقه نپردازد
 3. اگر مرد از اعمال زنانشویی با همسرش امتناع ورزد
 4. اگر مرد دچار اعتیاد شدید باشد
 5. زمانی که مرد بیماری لاعلاج داشته باشد
 6. اگر مرد خانه را به مدت طولانی ترک کند
 7. و ..

از آنجا که برخی از وکلای خانواده مبلغی بیش از دستمزد واقعی خود تقاضا می‌کنند، بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند خودشان شخصا مراحل قانونی پرونده خود را طی کنند درحالی که این اشتباه ترین کار ممکن است. چراکه  در صورتی که بدون کمک گرفتن از وکیل وارد جلسه دادگاه شوید مشکلات زیادی برای شما ایجاد می‌شود و شما نمی‌توانید از حق و حقوق خودتان به خوبی حمایت کنید. وکلای خانواده دفتر وکالت علی فرجی در تهران ازجمله منصف ترین و مجرب‌ترین وکلای طلاق هستند که میتونید از آنها با یک هزینه‌ی معقول کمک بخواهید. کافیست برای دریافت مشاوره‌های حقوقی طلاق با ما تماس بگیرید.

بله، از دیگر وظایف یک وکیل طلاق کمک به گرفتن حضانت فرزند توسط موکلش است. یک وکیل طلاق حتی میتواند در دریافت مهریه به زوجه کمک کند تا حق خود را تمام و کمال دریافت نماید.

کمک نگرفتن از یک وکیل خانواده برای اموری همچون طلاق پروسه روبسیار طولانی خواهد کرد. به علاوه در برخی از مراحل که به آشنایی با تبصره های قانونی منتهی میشود شما نمیتوانید آنچنان که باید از حق خود دفاع کنید و حقتان را بگیرید.

اگر شما هم به دنبال وکیل خانواده و یا وکیل طلاق مجرب با سوابق کاری عالی هستید، با دفتر حقوقی علی فرجی در تهران تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت نمایید. ما هم به صورت حضوری و هم به صورت تلفنی آماده مشاوره به شما خواهیم بود.