A7E9E6D3 A1C1 4A78 8C08 D584C4ADB50E 777x423 - وکیل مهریه

وکیل مهریه

وکیل مهریه با تخصص وکالت در دعاوی خانوادگی می تواند از حقوق شرعی و قانونی شما دفاع نماید،شیوه قانونی مطالبه مهریه و جریان احقاق حق در این خصوص در تخصص وکیل مهریه می باشد.

مهریه چیست

مهر مال یا حق مالیست که در ضمن عقد نکاح برای زن تعیین می شود و وی به محض وقوع عقد مالک آن مال گشته و می تواند آنرا از مرد مطالبه نماید.

ویژگی و مشخصات مهریه:۱-مهریه باید مالیت داشته باشد ۲-قابل تملک باشد و زن بتواند مالک آن گردد ۳-بین طرفین عقد نکاح مهریه باید معلوم بوده و اوصاف آن مجهول نباشد .

وکیل مهریه در تهران

حق حبس زن در خصوص مهریه

زن نسبت به وصول مهریه حق حبس دارد یعنی مادام که پس از عقد نکاح مهریه به وی تسلیم نشده باشد می تواند از کلیه تکالیف و وظایف زناشویی امتناع کند لکن در صورتی که به اختیار مبادرت به انجام تکلیف خاص زناشویی(همبستر شدن)نماید حق حبس وی ملغی تلقی می گردد.

هرگاه قسمتی از مهریه مدت دار و موجل باشد و قسمت دیگر مهریه حال باشد

حق حبس زن فقط نسبت به قسمت حال و قابل ادا اعمال می گردد و زن می تواند تا آن مقدار از مهریه از ایفای وظایف زناشویی خودداری نمایید .

به موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۷۰۸ تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زن نیست .

وکیل برای مهریه

انواع مهریه

مهرالمسمی،مهرالمثل،مهرالمتعه

۱-مهرالمسمی:مهری که همزمان با انعقاد عقد نکاح یا پس از آن توسط طرفین عقد یا شخص ثالثی تعیین می گردد.

۲-مهرالمثل :مهریه ای که در پاره ای از شرایط فرضا وقتی مهریه در نکاح تعیین نشده و زن تمکین خاص کرده باشد .

با در نظر گرفتن شرایط مختلف زن از قبیل وضعیت شغل و تحصیلات،خانواده و مکنت خانواده پدر و غیره و با در نظر گرفتن عرف محل و مکان و در مقایسه با اماثل آن زن تعیین می گردد.

۳-مهرالمتعه:مهریه ای که در پاره ای از موارد با لحاظ وضعیت دارایی و مکنت مرد تعیین و مطالبه می گردد

مانند موردی که مهر در عقد تعیین نگشته باشد و مرد همسر خود را طلاق دهد .

بهترین وکیل مهریه

مرجع صالح برای مطالبه مهریه:

حسب آخرین تغییرات قانونی اداره اجرائیات ثبت محل وقوع عقد نکاح پس از صدور تجرائیه صلاحیت اجرای مهریه و احقاق حقوق زن در این زمینه را دارد ،زن می تواند از طریق خدمات وکلای متخصص مهریه مراجعه و مطالبه مهر نماید .

تعیین مهریه به عهده شخص ثالث

ممکن است برای برخی این سوال مطرح گردد آیا ممکن است شخصی به غیر از شوهر عهده دار پرداخت مهریه گردد یا مال خود را به عنوان مهریه در عقد نکاح دیگران قرار دهد؟

شخص ثالث می تواند مال خود را در عقد نکاح اغیار به عنوان صداق قرار دهد یا تعهدی مالی به عنوان مهریه به عهده بگیرد و از این جهت دچار اشکال حقوقی نمی شویم.

وکیل برای مهریه در تهران

ضمانت اجرای معیوب بودن مهریه

در صورتی که مهریه مال مثلی و غیر معین باشد با مطالبه زن و تعیین مصداق و تحویل مهریه از جنس معیوب زن می تواند آنرا نپذیرفته و ایفای دین تلقی ننماید و از طریق دادگاه خانواده الزام شوهر به تعیین مصداق و تحویل مطابق سند نکاح را مطالبه نماید .

لکن اگر مهریه مال معینی بوده و بعد از عقد مشخص گردد که معیوب بوده در این صورت زن می تواند ؛

الف)قرارداد فرعی مربوط به مهریه را فسخ نموده و مثل یا قیمت معادل مهریه را از مرد مطالبه نماید.

ب)مهریه معیوب را نگه داشته و مطالبه آرش نماید یعنی تفاوت قیمت مورد معیوب با سالم را به عنوان خسارت دریافت نماید .

در این مورد ظاهرا باید زن در زمان وقوع عقد از وجود عیب بی اطلاع باشد

زیرا در صورت اطلاع و اقدام مسئولیتی اصولا نباید متوجه مرد باشد و این زن است که به اطلاعات کافی از وجود عیب در مهریه علیه منافع شخصی خویش عمل نموده است

ضمانت اجرای تلف مهریه

در صورت تلف مهریه معین مانند یک فرش یا خودرو یا کشتی و الخ معین که به عنوان مهریه در عقد نکاح تعیین گشته است مثل یا قیمت آن از هرنظر توسط کارشناس تعیینی دادگاه مشخص گشته و به زن تحویل می گردد.

بدیهیست که موارد فوق در صورت تلف مهریه معین قبل از تسلیم به زوجه است در غیر اینصورت یعنی در حالتی که مهریه به صورت سالم و بلاعیب تحویل زوجه گشته و در ید وی  به هر دلیلی تلف یا معیوب گردد ،

هیچگونه مسئولیتی متوجه مرد نبوده و از این جهت زن نمی تواند مطالبه ای از ایشان داشته باشد .

وکیل مهریه تهران

تقسیط مهریه و ‌حق حبس

هرگاه زن از مجاری قانونی مطالبه مهریه کند و شوهر مدعی اعسار گشته و دادگاه حکم به عجز شوهر نسبت به پرداخت یکجا مهریه زن صادر نماید ،

بحث امکان استناد یا عدم امکان استناد زن به حق حبس و خودداری از اجرای تکالیف زناشویی مطرح گشت که به موجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تقسیط مهریه موجب زوال و سقوط حق حبس زن در صورت وجود سایر شرایط قانونی نمی گردد.

تاثیر فوت برمهریه

فوت شوهر اصولا هیچ تاثیری بر حق زن بر مهریه نداشته و زن در صورت عدم وصول مهریه قبل از فوت همسرش بعد از این تاریخ می تواند از ترکه متوفی مطالبه و اجرای مهریه نماید.

برعکس  فرض فوق در صورت فوت زن نیز ورثه وی می توانند به قائم مقامی از وی به طرفیت مرد اقامه دعوی و مطالبه حق مالی مورث خود برای مطالبه مهریه را داشته باشند .

فلذا هر یک به اندازه ای که زن متوفی ارث می برند به نسبت مهریه حق مطالبه و انجام اقدامات قانونی و اجرائی دارند و حق بر مطالبه مهر با فوت زایل نمی گردد .

تاثیر طلاق بر مهریه

پس از وقوع عقد نکاح مالکیت زن بر مهریه متزلزل است و در صورت وقوع نزدیکی مالکیت وی نسبت به کل مهریه کامل و مستقر می گردد،پس هرگاه شوهر قبل از نزدیکی همسر خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.

در این حال اگر زن قبل از طلاق و قبل از نزدیکی تمام مهر را مطابق قانون وصول کرده باشد مکلف است مازاد از نصف را به مرد بازگرداند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.