5D65D7A3 8A3E 44D3 B9BC 828FBE9972CA - وکیل قتل

وکیل قتل

وکیل قتل در واقع وکیل دادگستری متخصص در زمینه جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد است و می تواند شما را در دفاع از این اتهام خطیر و حساس یاری کند.

سلب حیات از یک انسان زنده توسط انسانی دیگر تعریف عامیانه جرم قتل می باشد در یک تقسیم بندی اولیه قتل به انواع قتل عمد و قتل غیر عمد تقسیم می گردد.

قتل غیر عمد خود به انواع گوناگون شبه عمد ،در حکم شبه عمد و خطای محض منقسم می گردد.

وکیل قتل

وکالت دعاوی قتل و به طور کلی دسته جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد نیازمند تخصص کافی در زمینه علمی و دانش تجربی مربوط به رسیدگی های محاکم صالح به رسیدگی به این دسته جرائم است.

وکیل قتل با تجربه پرونده های متعدد در این زمینه می تواند به متهمین به قتل یا اولیای دم مقتول کمک شایانی نماید،در واقع جنس و ماهیت این قسم دعاوی کیفری به گونه ایست که نداشتن وکیل می تواند ضربات جبران ناپذیری به حقوق حقه افراد وارد نماید.

دادگاه های واجد صلاحیت رسیدگی به جرم قتل

بسته به نوع قتل واقع گشته صلاحیت محاکم می تواند متفاوت باشد،حسب قانون آئین دادرسی جدید قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد که اصولا در مراکز استان تشکیل به رسیدگی می باشد و انواع قتل غیر عمد بسته به مکان وقوع جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش می باشد .

به همین ترتیب مرجع بازبینی و اعتراض به آرا در خصوص قتل عمد دیوانعالی کشور و قتل غیر عمد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم می باشد.

ادله اثبات قتل

جرم قتل اعم از عمد و غیر عمد دو دسته ادله اثبات دارد ،دسته اول ادله عمومی که مربوط به تمامی جرائم می باشد از قبیل ۱-شهادت شهود۲-علم قاضی۳-اقرار مرتکب و دسته دوم ادله مختص به جنایات(جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد)که در این ردیف دلیل قسامه را می توان نام برد .هنر وکیل قتل به کارگیری ادله اثبات دعوای قتل در جهت اثبات دعوی خود می باشد.

قسامه

قسامه در واقع سوگندهای مکرر مرتکب یا بستگان ذکور نسبی او بر انتساب جنایت به متهم در قتل و سایر جنایات در موارد لوث برای قاضی است.

بهترین وکیل قتل عمد

عموما فشار افکار عمومی و اولیای دم باعث می شود که بسیاری از وکلای حاذق با وجود تخصص در زمینه حقوق جزا از قبول وکالت در قتل عمد خودداری کرده یا در صورت پذیرش از ارائه دفاع شایسته و بایسته ناتوان بمانند ،بهترین وکیل قتل عمد کسی است که با غلبه بر احساسات خود در عین فشارهای روحی موجود به تشریح جهات موضوعی و حکمی پرونده نزد دادگاه صالح پرداخته و از حقوق موکل دفاع نماید.

تحقیقات مقدماتی قتل عمد

نظر به اهمیت موضوع قانونگذار در مرحله تحقیقات مقدماتی نه تنها تشکیل دادسرای تخصصی بلکه انجام تحقیقات مربوط به قتل عمد را به بازپرس محول نموده است ،برسی صحنه وقوع جرم نیز الزاما میبایست توسط گروه برسی صحنه جرم انجام گیرد که متشکل از نمایندگانی از پزشکی قانونی،کارشناس برسی صحنه جرم ،کمیسرهای پلیس و یک نفر مقام قضایی است .

وکالت تخصصی قتل

متاسفانه تعریف قانونی قتل عمد که در قوانین کشور ما محل اختلافات جدی است یک نوع تعریف سهل الحصول بود با طرح ایرادات جدی قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۹۲ در تعریف و مصادیق قتل عمد سختگیری بیش‌تری نشان داد و در قوانین جدید اثبات وقوع رفتارهای به واقع در حکم قتل عمد دشوارتر می باشد.

وکیل قتل عمد در راه دفاع از این اتهام مهم در کنار شما بوده و تخصص حقوقی خود را در اختیارتان قرار خواهد داد.وکالت قتل از حساس ترین انواع خدمات وکلای دادگستری می باشد و غالب وکلا از پذیرش پرونده های قتل خودداری می کنند.

معاونت در قتل

قانونگذار رفتارهای تحریک ،ترغیب،تطمیع مرتکب قتل عمد و یا ساخت وسیله ارتکاب قتل و یا تسهیل ارتکاب و نیز ارائه طریق ارتکاب قتل توسط اشخاص را معاونت در قتل تعریف نموده است و از شرایط تحقق معاونت ۱-وحدت قصد معاون و مباشر۲-تقدیم یا اقتران زمانی رفتار معاون با رفتار قاتل ۳-منتج بودم رفتار قاتل ،می باشد ،با توجه به لزوم وجود شرط وحدت قصد بین معاون و مباشر قتل قانونا معاونت در قتل غیر عمد منتفی می باشد.

وکیل پرونده های قتل،وکیل قتل در تهران

تکرار قبول وکالت در پروند های کیفری با عنوان اتهام قتل چه وکالت از جانب متهم و چه از جانب اولیای دم سبب شکل گیری دانش تجربی مفید نزد تیم حقوقی مسئول دفاع می گردد،البته در موارد بسیاری با وجود ارائه دفاعیات حقوقی شایسته و کار مستمر و تخصصی بر روی پرونده توسط وکلای پرونده قتل ،متاسفانه تحت تاثیر فشار افکار عمومی یا ملاحظات خاص هر پرونده قتل رای صادره خارج از واقعیات موضوعی پرونده و قانونی  می باشد ،البته قابلیت اعتراض از آرای محاکم کیفری یک نزد دیوانعالی کشور ضامن جلوگیری از بی عدالتی و اجرای آرای سهو و غلط می باشد،استفاده از یک تیم وکلای مجرب و با انگیزه امکان موفقیت در پرونده های حساس قتل را افزایش می دهد.

غالب پرونده های مربوط به اتهام قتل در دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست قتل عمد می شود متاسفانه دادسرا با توجه به طبع وظایف خود گرایش به انتخاب سنگین ترین اتهام ممکن دارد لیکن دادگاه های جنایی به عنوان نهادی بی طرف و بی نظر در جریان رسیدگی به اتهامات مطروحه بسیاری از کیفرخواست های مذکور را بی اثر کرده و عنوان قتل غیر عمد را برای رفتار ارتکابی انتخاب می کنند.