5D65D7A3 8A3E 44D3 B9BC 828FBE9972CA - وکیل قتل

وکیل قتل

وکیل پروندهای قتل و وکالت در پرونده های کیفری خاص مستلزم داشتن مهارت و دانش و تخصص ویژه ایست ،ما با تجربه سالها وکالت در دعاوی کیفری خاص از جمله قتل و سایر جرائم علیه اشخاص عمده و مهم حاضر به قبول وکالت و دفاع از شما هستیم .

قتل از جمله جرائم علیه اشخاص می باشد ؛جرائم علیه اشخاص هر رفتار مجرمانه ایست که آسیبی جسمی غالبا و یا روانی به روی افراد میگذارند.

از قبیل قتل،ضرب و جرح و الخ……

یعنی آسیب اصلی به روی شخص زیان دیده است و نه اموال و یا دارایی وی .

محاکم صالح پرونده قتل

در مرحله تحقیقات مقدماتی اصولا تحقیقات مقدماتی و تعقیب توسط دادسرای تخصصی ویژه جنایات انجام میگردد که در تهران واقع در خیابان سبحانی_آذری مستقر است ؛

البته نظام حقوقی ایران دادسرای اختصاصی جنایات را تعریف ننموده است و دادسرای جنائی در واقع دادسرای تخصصی است .

در مرحله دادگاه و رسیدگی بدوی پرونده های قتل عمد در دادگاه کیفری یک استان مورد رسیدگی قرار میگیرند ،و رای صادره اعم از محکومیت یا برائت قابل اعتراض در شعب دیوانعالی کشور می باشد.

بهترین وکیل پرونده های قتل درتهران در دسترس شما می باشند ؛چرا که اصولا پرونده های قتل عمد خصوصا در کلانشهرها بیشتر واقع می گردند.

موارد پرونده هایی با اتهام قتل غیرعمد در مرحله دادسرا در دادسراهای عمومی و انقلاب غیر تخصصی بر اساس محل وقوع جرم و در دادگاه در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد.

انواع قتل

قتل هرنوع رفتاریست نسبت به انسان زنده که منتهی به سلب حیات از وی میگردد حال به زبان عامیانه اگر این رفتار عامدانه و مشمول سونیت قبلی باشد قتل عمد و در غیر اینصورت قتل غیر عمد است .

تعریف قانونگذار از قتل عمد با پیچیدگی های خاص قانونی همراه است به گونه ای که پاره ای از حقوقدانان

قتل را به عمد و درحکم عمد تقسیم بندی نموده اند :

برای مثال اگر شخصی با چاقو به قصد کشتن دیگری به قلب وی ضربه بزند قتل عمد

و اگر در حین دعوا و مشاجره بدون قصد کشتن به نقاط حساسی چون شاهرگ دست یا پا و یا گردن وی با هر وسیله ای مانند بیل یا میلگرد ضربه بزند به گونه ای که منجر به مرگ وی گردد در حکم عمد است

لذا در هر دوصورت مجازات مرتکب در صورت وجود شرایط قانونی قصاص است .

نقش وکیل در‌ پرونده های قتل

اصولا تخصص در پرونده های  علیه تمامیت جسمانی بسیار پر رنگ است انتخاب وکیل در پرونده های قتل اهمیت خاصی دارد؛

تعریف قانونی و روند جریان پرونده های قتل بسیار متفاوت از سایر پرونده های کیفری جاری می باشد لذا انتخاب وکیل قتل و پرونده های جنایی برای نیل به نتیجه مطلوب قدم اول است .

قبول وکالت های متعدد در پرونده های جنائی نظیر قتل به وکیل دادگستری تخصص و تجربه کافی برای کار به روی پرونده های قتل اعم از عمد و غیر عمد میدهد.

وکیل در پرونده های قتل  - وکیل قتل

اعاده دادرسی در قتل

با توجه به اهمیت و نتیجه جرم قتل که سلب حیات از یک انسان است همیشه بحث اعاده دادرسی از دیوانعالی کشور در پرونده های قتل مطرح میباشد.

اعاده دارسی قتل دو نوع است :

به صورت عام و خاص مطرح می گردد

اعاده عام قتل ؛مربوط به جهات مندرج در ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری است مانند موردی که ؛

شخصی به اتهام قتل دیگری محکومیت قطعی یافته و به قصاص محکوم گشته و سپس زنده بودن آن شخص محرز گشته است .

یا مورد دیگری که چند نفر به اتهام قتل شخصی محکوم گشته اند و شیوه ارتکاب و ماحصل موضوع به گونه ایست که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .

اعاده دادرسی خاص قتل ؛در واقع ادعای وجود خلاف بین شریعت فقه امامیه است ؛که باید توسط مراجع خاص احراز و تجویز گردد.

رای اصراری پرونده قتل عمد

در پرونده های قتل عمد گاهی اوقات محاکم کیفری یک در خصوص نوع قتل و انتساب یا عدم انتساب آن به متهم رای صادر میکنند؛

اگر رای صادره موردداعتراض قرار بگیرد و به شرح پیش گفته نزد دیوانعالی کشور و شعب آن مورد رسیدگی و نقض قرار بگیرد ؛

در این زمان پرونده به دادگاه و شعبه هم عرض شعبه قبلی دادگاه کیفری یک قبلی ارجاع میگردد؛اگر این دادگاه مجددا رای شعب دیوانعالی را نپذیرد و به رای دادگاه هم عرض خود اصرار کند.

با اعتراض متداعیین و ارجاع به شعب دیوان در صورت تایید رای اصرار که هیچ اما در صورت عقیده به نقض پرونده به عنوان

رای اصراری در هیئت عمومی اصراری دیوانعالی کشور مطرح میگردد.

گروه برسی صحنه جرم قتل

اصولا در دادسراهای جنائی صحنه قتل جهت حفظ آثار جرم و شناسایی و یافتن مدتکب و یا تعیین هویت قربانی؛

توسط گروه برسی صحنه جرم برسی میگردد که متشکل از کارآگاهان پلیس،ضابطین دادگستری ؛متخصص کشف هویت ؛پزشکان قانونی و الی آخر است.

این گروه در کشف واقع و تعیین مرتکب یا مرتکبین و حفظ آثار جرم و یا انتقال آنها به مقامات قضایی کمک میکنند.

ادله اثبات قتل

متقن ترین و یقین آور ترین دلیل در پرونده قتل اقرار شخص به ارتکاب رفتار موضوع جرم قتل است ؛لکن در پرونده های از این دست به جهت اهمیت موضوع

غالبا اقرار خلاف واقع نیز اتفاق می افتد ؛فرض کنید پسر نوجوانی مرتکب قتل گردد پدر این قاتل از ترس تغقیب پسر خود حاضر به اقرار به ارتکاب قتل میگردد به شکل خلاف واقع .

در این مواقع قاصی باید نشانه ها و قرائن تاییدکننده اقرار را برسی و از صحت یا کذب اقرار اطمینان حاصل کند .

شهادت شاهد نیز از ادله رایج مطروحه در پرونده های قتل عمد است ؛اصولا نصاب عددی شهود دو شاهد مرد است

اما در صورت فقدان شاهد به عدد لازم شهادت شهود اخد میگردد و گاها همراه با قرائن دیگر از موجبات علم قاضی قرار میگیرد .

قسامه دلیل اثباتی بحث برانگیز و بدترین راه کشف واقع در پرونده های قتل می باشد ؛قسامه در موارد لوث ادا میگردد .

لوث به اوضاع و احوالی گفته می شود که منجر به ضن قاضی به ارتکاب جرم و یا نوع قتل و یا انتساب آن به متهم می گردد .

بهترین وکیل قتل عمد در تهران .