310AEB59 2771 4A27 98E1 2A71DB59CA79 - وکیل شرکت

وکیل شرکت

وکیل شرکت فردی است که به دلیل تخصص کافی در خصوص حقوق شرکت های تجاری و تکثر پرونده های مربوط به شرکت های تجاری می تواند

وکالت دعاوی مربوط به شرکت را برعهده بگیرد.

دانش کافی و تسلط بر مسائل حقوقی مربوط به شرکت های تجاری سهم بزرگی را در موفقیت دعاوی شرکتی دارند.

انواع شرکت

شرکت مدنی: شرکت مدنی یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه و مجز دارایی شکل گرفته

و فاقد شخصیت حقوقی می باشد.

لذا شرکا در شرکت فوق الذکر در حقوق و منافع مشترک بوده و آورده شرکا از مالکیت ایشان خارج نمی گردد.

شرکت تجاری: یک شخصیت حقوقی و سازمانی است که به موجب آن دویا چند نفر اورده نقدی یا غیر نقدی خود را به ملکیت شخصیت حقوقی شکل گرفته

انتقال داده و دارایی ان مجزی از دارایی و شخصیت شرکا می باشد.

وکیل شرکت در تهران به سادگی یک تماس یا پیام واتساپی در دسترس شما می باشد .

شرکت ها از منظر قانون تجارت

قانون تجارت ایران اقسام شرکت های تجاری را شناسایی و تعریف نموده به قرار ذیل:

  • شرکت سهامی عام و خاص
  • شرکت تضامنی و نسبی
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی
  • و شرکت تعاونی

البته در صورت تشکیل عملی شرکت و عدم ثبت و طی مراحل مربوطه قانونگذار اراده شرکا را مورد شناسایی قرار داده و انرا شرکت عملی می نامد.

شرکت عملی برای حمایت از ذینفعان و طرفین معاملات و مراودات شرکت به لحاظ حقوقی مشمول قواعد حقوقی شرکت های تضامنی بوده

و اثار این شرکت ها بر شرکت ثبت نشده بار می گردد.

بهترین وکیل شرکت و وکیل متخصص شرکت های تجاری و بازرگانی

آورده در شرکت

هر یک از شرکا حصه ای را به عنوان آورده به شرکت تجاری می آورند که جمع این آورده ها سرمایه شرکت را تشکیل داده

و میزان سود و زیان و دخالت شرکا در اداره شرکت را نیز همین آورده مشخص می کند.

اقسام آورده:

الف)آورده نقدی: مقداری پول و یا ارز خارجی است که شرکا متعهد به پرداخت ان به شرکت می گردند،

گفتنیست هیچ شرکتی تشکیل نمی گردد مگر اینکه قسمتی از سرمایه اولیه شرکت وجه نقد اعم از پول رایج کشور و یا ارز خارجی باشد.

ب) آورده غیر نقدی: هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل قیمتگذاری بوده

و می تواند مال مادی مانند خودرو،ملک ،ابزار کار و یا مال غیر مادی مانند صنعت ،فعالیت ،کار یا هنر فردی باشد.

مصادیق آورده غیر نقدی به صورت مال غیر مادی غالبا حق اختراع ،مالکیت برند و یا گواهی ثبت طرح های صنعتی است

،البته تخصص و هنر شریک به عنوان اورده مقداری از سرمایه مالی شرکت را عملا تشکیل نمی دهد.

شرکت - وکیل شرکت

وکیل دعاوی مالی شرکت

در دنیای کسب و کار شرکت های تجاری مطالبات شرکت و یا مطالبات طرفین دیگر روابط مالی شرکت ممکن است

منجر به طرح دعاوی مالی نزد محاکم دادگستری گردد،

که البته عمده دعاوی که وکیل شرکت از جانب شرکت تجاری مطرح می نماید مربوط به قرارداد های کاری شرکت می باشد .

عناوین عمده غالبا تحت الزام به ایفای تعهدات ،مطالبه وجه رایج و یا ارز خارجی از بدهکار شرکت ،

الزام مربوط به تحویل مبیع و

مورد معامله ،دعاوی مربوط به قرارداد های حمل و نقل شرکت با متصدیان حمل و نقل کالا و مال التجاره می باشد و الی اخر……

البته دعاوی کیفری از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول ،خیانت در امانت در مقابل شرکت و تحصیل مال از طریق نامشروع و

یا فرار مالیاتی شرکت توسط وکلای کیفری شرکت نیز قابل طرح و یا دفاع می باشند.

بهترین وکیل شرکت در تهران ،وکالت شرکت شما را می تواند برعهده بگیرد ،وکلای متخصص در زمینه دعاوی مالی و غیر مالی شرکت ها در تهران بسیارند.

اسناد عمده شرکت

شرکتنامه : براساس نظریه قراردادی بودن شرکت های تجاری شخصیت حقوقی شرکت در زمان امضای شرکتنامه شکل گرفته

و فقدان شرکتنامه دلیل بر عدم تاسیس و تشکیل شرکت می باشد.

صرف نظر از این بحث نظری قرارداد شرکت و یا شرکتنامه چگونگی روابط شرکا در مقابل یکدیگر را مشخص و معین می نماید

و در اینخصوص و مابین شرکا بر مقررات قانون تجارت ارجحیت دارد.

وکیل حرفه ای شرکت توان نگارش شرکتنامه و توضیح احکام و آثار قانونی شرکتنامه را برای شما دارد لذا بهتر است

از تخصص وکیل در امور حقوقی شرکت های بازرگانی و تجاری خود استفاده نمایید.

اساسنامه شرکت : که به منزله قانونی اساسی شرکت بوده و مقررات عمده مربوط به اداره شرکت و

نحوه انحلال و ادغام شرکت در اساسنامه شرکت درج می گردد.

نکاتی در خصوص مفهوم سود در شرکت های تجاری

  1.  به موجب مقررات حقوقی و رویه جاری سود در شرکت باید جنبه مادی داشته باشد و شرکت نمی تواند برای تحصیل سود معنوی تشکیل گردد زیرا در غیر اینصورت بیشتر شبیه موسسات غیرتجاری و یا ان جی او می گردد.
  2.  اصولا هریک از شرکا به میزان سهم خود در سود و زیان شرکت سهیم می باشند و غالبا میزان سهم با آورده شرکای اولیه برای تشکیل شرکت همسانی دارد.
  3.  میتوان شرط کرد شریکی کمتر یا بیشتر از سهام خود در سود و یا زیان شرکت تجاری شریک باشد.
  4.  شرکا را نمی توان به طور مطلق از بردن سود و یا تحمل زیان معاف نمود و لذا صرفا می توان میزان سود و زیان را تغییر داد.

ادغام شرکت های تجاری

ادغام شرکت های تجاری روندی است که به موجب ان دو یا چند شخصیت در یکدیگر ترکیب گشته

و از حاصل این جریان شرکتی تازه با شخصیت حقوقی مستقل ایجاد می گردد.

ادغام  موجب انحلال شرکت ها می گردد

بدون اینکه اموال آنها تقسیم گردد و در واقع دارایی شرکتی که ادغام می گردد به شخصیت حقوقی جدیدی

که از نتیجه ادغام اشخاص حقوقی قبلی ایجاد گردیده منتقل می گردد.

وکیل شرکت های تجاری می تواند آثار انحلال و ادغام شرکت را برای شما تشریح و از حقوق حقه شما دفاع نماید.

 دعاوی شرکت علیه شرکا و بلعکس

به موجب قانون کلیه دعاوی شرکت علیه شرکا و مدیران و نیز دعاوی شرکا علیه شرکت

و مدیران در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه شرکت می باشد.

این قسم دعاوی غالبا در زمینه مقررات مربوط به تقسیم سود و زیان و نیز مقررات مربوط به تصمیم گیری رکن تصمیم گیر شرکت می باشد .

بیشتر بخوانید : وکیل در تهران_بهترین وکیل تهران