CB2C6592 9547 4B17 A91E 8493F9C64308 900x423 - وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت و دعاوی کیفری مربوط به اموال باید تخصص کافی در زمینه جرائم علیه اموال داشته باشد.

جرائم علیه اموال کلیه رفتارهای مجرمانه قانونی است که اثر اصلی و مستقیم انها محرومیت دائم یا موقتی زیان دیده از اموالش است.

خیانت در امانت از جرائم رایج در زمینه جرائم مالی است و پرونده های بسیاری سالانه در دادسرا و دادگاه ها به عنوان خیانت در امانت مطرح میگردند.

تعریف قانونی جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت به صراحت ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی عبارت است از:

مصرف کردن ،مفقود کردن؛تلف کردن؛تصاحب کردن عمدی هر نوع مال منقول یا غیر منقولی که به شخص امین سپرده شده ؛

برای امانت یا هر امر دیگری و مقرر بوده نگهداری کند یا بازگرداند و الخ لکن مرتکب رفتارهای غیر قانونی فوق گشته است.

در بیان محاوره بسیاری از رفتارهای خلاف اخلاق علیه اموال غیر را مردم خیانت در امانت توصیف میکنند که این خطاست؛

بهترین وکیل خیانت در امانت می تواند تفسیر درستی در عالم خارج به شما از حد و حدود قانونی جرم خیانت در امانت ارائه دهد .

مصادیق خیانت در امانت

مصادیق شایع جرم خیانت در امانت نسبت به اموال منقول واقع میگردد؛

مانند موردی که شخصی جواهرات دیگری را برای شرکتد در مراسمی خاص عاریه کرده اما پس از مراسم آنها را تصاحب کند.

یا مورد دیگری که شخصی لپ تاپ دیگری رای برای شرکت در ازمون انلاین عاریه کند و پس از ان  و مطالبه مالک منکر وجود لپ تاپ گردد.

یا موردی که کسی اتومبیل دیگری را برای مسافرت بگیرد و در حین سفر عمدا خودرو را چپ کند و یا عمدا با خودرو به دیوار بکوبد با انگیزه حسادت و یا هر انگیزه دیگری.

خیانت در امانت و شیوه رسیدگی

رسیدگی به جرم خیانت در در امانت در دادسراهای عمومی به عمل می آید و غالبا مقام تحقیق در خصوص خیانت در امانت جلسه مواجهه حضوری تعیین می کند .