3C7DEA1C EE69 43C4 808B 1A1A11E94DF1 1024x423 - وکیل آدم ربایی

وکیل آدم ربایی

وکیل آدم ربایی یک نفر وکیل دادگستری متخصص در دفاع از پرونده های جزایی است و شما به آسانی می توانید از تخصص او در دفاع از اتهامات وارده نسبت به خود استفاده نمایید.

تعریف قانونی جرم آدم ربایی

حسب تعریف مندرج در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد .

جهات قانونی تشدید مجازات مرتکب جرم آدم ربایی

در موارد ذیل مجازات مرتکب حداکثر مقرر در قانون یعنی ۱۵سال حبس است :

۱-در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد

۲-ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد

۳-به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود

وکیل متخصص جرم آدم ربایی

آدم ربایی ماهیتا بسیار شبیه به جرم سرقت اموال است چرا که رکن مادی این جرم مانند سرقت متضمن ربایش است با این تفاوت که در سرقت موضوع ربایش مال و در آدم ربایی موضوع آن انسانی زنده می باشد.

در اکثر موارد آدم ربایی به انگیزه تحصیل مال یا وجه یا منافع مالی اتفاق می افتد خانواده های افراد موضوع جرم آدم ربایی از ترس جان عزیز خود غالبا سعی در پنهان کردن اصل ماجرا دارند که بسیار اتفاق افتاده که محرز گشته این کار غلط است .

بیشتر بخوانید : وکیل قتل

5DA6BBE7 CD17 4F27 899E 4CFD3C3B4232 - وکیل آدم ربایی

آدم ربایی نسبت به اطفال و نوزادان

ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات حسب اینکه زیان دیده از جرم آدم ربایی طفل تازه متولد شده باشد مجازات را کاهش و مقرر داشته در این موارد مرتکب از شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود ،صرف نظر از اینکه می بایست قانونگذار از اقشار آسیب پذیر حمایت بیش‌تری می نمود و تعیین مجازات با سقف سه سال ناکافی است قانون تعریفی از طفل تازه متولد شده نکرده و سن خاصی را اعلام نداشته لذا ظاهرا در این مورد عرف می تواند دادگاه ها و مراجع تصمیم گیرنده را یاری کند.وکیل جرم آدم ربایی آگاهی کامل نسبت به مراتب فوق داشته و می تواند از حقوق شما دفاع کند.

دادگاه صالح به رسیدگی به جرم آدم ربایی

با توجه به حداکثر حبس ۱۵ساله برای محکومین به آدم ربایی و نص مواد ۱۹و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۳۰۲قانون آئین دادرسی کیفری جرم آدم ربایی به لحاظ صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مرحله تحقیقات مقدماتی آن در دادسراهای عمومی و انقلاب می باشد،وکیل آدم ربایی در ساعات اولیه وقوع و پیگیری پرونده می تواند به بزه دیدگان کمک شایانی نماید.

وکیل پرونده آدم ربایی

در بسیاری از پرونده های فوق متهمین مدعی رابطه دوستی یا قصد شوخی  با قربانی بوده و قصد مجرمانه خود را انکار می کنند لذا حضور و دفاعیات شایسته حقوقی وکیل متخصص می تواند به روند اثبات وقوع و انتساب حرم کمک نماید.

با توجه به اینکه حجم پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبتا کمتر و امکانات ایجاد محاکم نیز اندک است غالبا در هر استان فقط شعب محدودی به جرم آدم ربایی رسیدگی می کنند که این امر با توجه به سیاست تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی نیز هماهنگ است،سابقه کار و پذیرش دعاوی آدم ربایی در هر استان و نزد محاکم آن محل اهمیت به سزایی در نیل به مقصود دارد.

اصلاحات قانونی در خصوص جرم آدم ربایی

در ابتدای سال ۹۹قانونگذار ایران دست به اصلاح قانون مجازات اسلامی زد و جرم آدم ربایی را به لحاظ حداکثر مجازات قابل تعیین مورد بازبینی قرارداد و تابع یک قاعده مرکب گرداند.

بیشتر بخوانید : بهترین وکیل مواد مخدر_وکیل مواد مخدر