وکیل مواد مخدر

وکیل مواد مخدر متخصص دفاع از پرونده های مربوط به جرائم مواد مخدر از قبیل:ساختن،ترانزیت،داشتن و نگهداری و اعتیاد به مواد مخدر می باشد.

مشاوره حقوقی در پرونده های کیفری مربوط به این حوزه شما را از اقدامات بی نتیجه و بی حاصل ایمن می گرداند.

انواع مواد مخدر

مواد مخدر به طور کلی در دو طیف اصلی مواد مخدر سنتی از قبیل تریاک ،حشیش،گراس،ناس،ماریجوانا و …می باشد.

ونیز مواد  به شیوه صنعتی عمل آوری شده مانند شیشه،هروئین،کوکائین و سایر اقلام صنعتی مواد .

البته اقلام رسمی مواد مخدر  روان گردان که توسط قانونگذار جرم انگاری گشته اند در لیست اقلام چهارگانه مواد روان گردان مصوب سال ۱۳۸۴ منتشر گشته است.

دادگاه صالح مواد مخدر

با توجه به دو مرحله ای بودن دادرسی های کیفری در خصوص جرایم مربوطه پرونده های فوق بدوا در صلاحیت دادسرای دادگاه انقلاب می باشند.

دادسرا وظیفه تحقیقات مقدماتی را برعهده دارد و پس از اتمام تحقیقات در صورت توجه اتهام به متهم و وجود و کفایت ادله اثبات بازپرس مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید.

پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه محاکم انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به اصل اتهامات مربوطه را خواهند داشت.

وکیل مواد مخدر در تهران

قانون حاکم بر پرونده های مواد مخدر

قانون اصلی حاکم بر پرونده های زمینه مواد قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحیات بعدی می باشد لیکن شیوه رسیدگی به لحاظ شکلی در موارد سکوت قانون مذکور تابع عمومات قانون آئین دادرسی کیفری می باشد.

برخی از مصادیق جرائم مواد مخدر

کشت خشخاش و کوکا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد

ساخت وتولید انواع مواد مخدر و وارد و صادر کردن

استعمال مواد مخدر صنعتی غیر دارویی

تولید،ساخت،وارد کردن و خرید و فروش وسایل استعمار مواد مخدر

وکیل پرونده های مواد مخدر در تهران به سادگی یک تماس تلفنی در دسترس شماست .