5F91C117 C3C2 457F AFF0 B0B2BE93E63E 1024x423 - وکیل شرب خمر

وکیل شرب خمر

وکیل شرب خمر و مصرف مسکر در دادسرا و دادگاه مربوط به حرائم اینچنینی می تواند به شما مشاوره حقوقی ارائه؛

یا از پرونده شما و اتهامات مطروحه نسبت به شما دفاع کند.

شرب خمر یا مصرف مسکر هرگونه تزریق و یا تدخین مواد سکرآور به بدن می باشد و در تعریف آن عنصر مست کردن یا نکردن لحاظ نگشته است،

یعنی در مورد این پرونده ها اهمیتی ندارد که شخص مصرف کننده عملا به واسته مصرف مسکرات مست شود یا خیر ،

بلکه صرف استفاده از مواد و مایعاتی که نوعا و غالبا مست کننده باشند در دید عرف و بر اساس تجربه رایج کافی برای پیگرد قضایی و قابلیت مجازات است.

دادگاه شرب خمر

اصولا شیوه دستگیری افراد متهم به شرب خمر یا در موارد مهمانی های مختلط و یا در ایست بازرسی پلیس راه و نیروی انتظامی می باشد؛

پس از اقدامات اولیه غالبا تست الکل از تنفس شخص به عمل می آید و در موارد نادری آزمایش خون

پس از تایید وجود الکل پرونده این دسته افراد به دادسرای ویژه ای ارسال میگردد و در شعب دادیاری و بازپرسی مورد رسیدگی قرار میگیرد.

پس از خاتمه جریان تحقیقات مقدماتی در صورت عقیده مقام تحقیق و تعقیب به مجرمیت پرونده با دادگاه کیفری دو ارسال می گردد.

نقش بهترین وکیل شرب خمر در جریان رسیدگی دادسرا و دادگاه در خصوص مصرف مسکر بسیار اهمیت دارد .

رای صادره از دادگاه فوق در اینخصوص قابل اعتراض و تجدیدنطرخواهی می باشد .

مجازات شرب خمر

مجازات قانونی شرب خمر ۸۰ ضربه تازیانه حدی است که معمولا بسیار شدید چه از نظر فیزیکی و چه از نظر وجهه اجتماعی می باشد ؛

در صورت تکرار مصرف مسکر و اجرای حد و تازیانه در مرتبه چهارم حکم آن اعدام و سلب حیات می باشد که متاسفانه در پاری موارد اتفاق افتاده است .