دفتر وکالت در شهرک غرب

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به پیچیدگی دعاوی ملکی مربوط به قرارداد نقش ویژه ای در روند دادرسی خواهد داشت

آثار عقود و تعهدات ناشی از انتقال بسته به موضوع قرارداد ممکن است منتهی به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به انتقال گیرنده گردد.

قوانین جاری از قبیل قانون ثبت در انتقال مالکیت برخی از مصادیق مال (غیر منقول)و حتی گاها منافع اموال فوق تنظیم سند رسمی را شرط و هرگونه قرارداد ناقل بدون تنظیم سند رسمی و رعایت شرایط قانونی را فاقد اعتبار می داند.

وکالت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

سوال اساسی و رایج انتقال گیرندگان که با بد عهدی انتقال دهندگان مواجه و حقوق قانونی خود را در معرض تضییع می بینند از وکلای دادگستری این است ؛

آیا اسناد عادی و نه رسمی انتقال مصادیق فوق و نیز اسناد پرداخت اعتبار قانونی دارد؟

می توان در پاسخ گفت که جهت اثبات مالکیت خیر اما اثبات وقوع عقد ناقل مالکیت یا عقد تعهد انتقال یا قولنامه بله.

لازم به ذکر است که انتقال رسمی در فرض سوال فوق از آثار انتقال عادی یا تعهد به انتقال است .

موانع تنظیم سند رسمی

عموما تمامی دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال منتهی به نتیجه مطلوب نمی گردد بسیاری از افراد ناآگاه بدون اخذ مشاوره حقوقی تخصصی مبادرت به ثبت دادخواست می کنند در حالی که مقدمات نیل به نتیجه را فراهم نکرده اند.

مواردی از قبیل در رهن دیگری بودن مال،توقیف مراجع قضایی یا ثبتی بودن مال،در خصوص اموال غیر منقول فقدان گواهی پایان کار ساختمان یا فقدان صورتمجلس تفکیکی و……از عمده موانع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بوده و موارد مبتلابه محتاج به طرح دادخواست به شکل حرفه ای توسط وکلای متخصص الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد.

اجرای رای الزام به تنظیم سند رسمی

صرف نظر از مشقات طرح دعوا و حصول نتیجه گاها با وجود الزام قانونی و درج این امر در دادنامه صادره محکوم علیها از حضور و اجرای رای استنکاف می کنند،در موارد این جنینی نماینده قضایی فرد محکوم مستنکف به جای او و به عنوان نماینده قضایی وی حاضر و مبادرت به امضای سند انتقال می کند.

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

در تمامی موارد رجوع به دادگستری مستکف از اجرای وظیفه قانونی لزوما به واسطه خلف وعده از روی طمع الزام نمی گردد بلکه پرونده های  زیادی مطرح می شود که در آنها علت عدم انجام تعهد فوت انتقال دهنده و موانع مربوطه از قبیل عدم شناسایی ورثه متوفی جهت درخواست به اجرای تعهد مورث ویا وجود وارث صغیر و محجور و عدم همکاری ادارات سرپرستی و یا دادستان مشکل اصلی بوده و نهایتا رجوع به دادگستری را غیرقابل اجتناب ساخته است.

اخذ مشاوره یا خدمات وکالت بهترین و با تجربه ترین وکلا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی  در پاره ای موارد فوق تنها راه رسیدن به مطلوب است.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران

انتخاب وکیل در کلانشهر تهران کاری آسان می باشد اما انتخاب وکیل متخصص در زمینه مشکل حقوقی شما اهمیت بسیاری دارد چرا که حجم دعاوی قابل طرح در دادگاه ها به صورت خودکار وکلای دادگستری را به سمت اخذ تخصص عملی در زمینه های کار به خصوص کشانده و از این جهت انتخاب وکیل متخصص در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ،آپارتمان ،خودرو و…کمی دشوار ساخته است.

دفتر وکالت ما با تجربه چندین ساله در زمینه دعاوی فوق و سایر دعاوی ملکی می تواند به شما کمک شایانی نماید،شما می توانید به صورت آنلاین،تلفنی،حضوری از مشاوره تخصصی و خدمات وکالت ما استفاده نمایید.

وکالت تخصصی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال