وکیل حضانت

حضانت حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی فرزند توسط کسانی که قانون مقرر داشته است.

وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است، اما این امکان وجود دارد که ایشان با توافق یکدیگر این وظیفه را به صورت فردی به عهده گرفته و انجام دهند، حال اگر توافق وجود نداشت قانون حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی را وظیفه مادر و بعد از آن را به عهده پدر گذاشته است. هر یک از  والدین که به صلاحیت طرف مقابل اعتراض داشته باشند می توانند با استخدام وکیل حضانت فرزند عدم صلاحیت همسر را در نگهداری از طفل اثبات و حق حضانت را از او سلب نمایند. حضانت و دعوای مربوط به آن مربوط به فرزندان  نابالغ می   باشد و پس از کامل شدن دعوای حضانت در مورد این اشخاص شنیده نمی شود.

حضانت بعد از فوت یکی از والدین

در صورت فوت یکی از ابوین یا همان والدین  حضانت طفل بر عهده انکه زنده خواهد بود میباشد. اگر   متوفی پدر طفل بوده و برای وی قیم معین کرده باشد  باز قانون حضانت طفل را به مادر می دهد ولیکن تعداد کمی از مادران هستند که بر این حق واقفند و حق حضانت از طفل را برای جد پدری می دانند. ولی قهری بعداز پدر که همان جدپدری است در صورتی می تواند برامور طفل مسلط گردد که عدم صلاحیت مادر محرز باشد یا مادر مجدد ازدواج کرده باشد. با این حال مادر می تواند با استمداد از وکیل حضانت در امور فرزندان نظر دادگاه خانواده را مبنی بر حضانت طفل جلب کند.لازم به ذکر است در صورت جدایی مادر از همسر دوم حضانت باردیگر می تواند به مادر بازگردد.

موارد سلب حضانت از والدین با اثبات موارد قانونی توسط وکیل حضانت فرزند

مواردی می باشد که حق حضانتی که به عهده والدین است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشاوندان طفل یا قیم او، از والدین سلب می شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است:

” هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید. مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛

ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛

سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف”

هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند با کمک وکیل حضانت فرزند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

همان طور که از نام این نوع طلاق معلوم است تمامی مسائل فی مابین زوجین در این نوع طلاق قابل مذاکره است، حضانت فرزند پسر یا دختر تا سن هفت سالگی با مادر و بعد از آن طبق قانون با پدر است اما این مانع از این نیست که زوجین خلاف این را توافق کنند و بطور مثال حضانت فرزندان کلاً به پدر و یا مادر داده شود.وکیل حضانت فرزند می تواند واسطه ای در هماهنگی پدر و مادر در این مورد  باشد و اختلاف والدین را در این مورد به حداقل برساند و آنها را به اجماع در این مورد برساند.

تفاوت حضانت دختر و پسر

حضانت دختر و پسر هر دو تا سن هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است. با این تفاوت که دختر بعد از سن 9 سالگی خود انتخاب می کند که با چه کسی زندگی کند و در مورد پسر بعد از سن 15 سالگی حق انتخاب پدر و یا مادر را دارد.

حضانت طفل نه تنها در موارد طلاق بلکه زمانی که جدایی بین والدین وجود ندارد هم مصداق دارد و مادر می تواند با کمک وکیل حضانت فرزند تقاضای نگهداری از فرزند نابالغ خود را بنماید.

مدارک لازم برای دریافت حضانت توسط وکیل حضانت فرزند

1-سند طلاق

2-اصل شناسنامه

3-کپی کارت ملی

در صورتیکه طلاق از نوع طلاق توافقی باشد، ارائه نسخه ای از توافقات زوجین الزامی می باشد.