وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت و وکالت تخصصی خیانت در امانت

فعل یا ترک فعلی که با قید ضمانت اجرای مجازاتهای گوناگون از قبیل شلاق و حبس و جزای نقدی و غیره توسط قانونگذار به عنوان رفتار مجرمانه ممنوع اعلام گردیده قانونا واجد سه رکن قانونی و مادی و معنوی می باشد .مورد اول از اراده قانونگذار و مورد دوم مربوط به رفتار مرتکب جرم و عنصر معنوی اشاره به اندیشه مجرمانه و آگاهی لازم مرتکب حین ارتکاب جرم دارد این سه فاکتور تقریبا در تمامی جرایم وجود دارند.

اما هر عنوان مجرمانه بسته به کیفیت تعریف مقنن از آن واجد شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب و دامنه های خاص تحقق رکن مادی می باشد .در صورت عدم تحقق شرایط پیش گفته اصل وقوع رفتار مجرمانه و به طریق اولی اثبات جرم و اجرای مجازات محلی از اعراب ندارد.

وکیل خیانت در امانت

خیانت در امانت از معدود جرایمی است که دارای تعریف قانونی کلاسیک بوده و قانونگذار از آن تعریف سلبی ننموده و مصادیق آنرا واضح و روشن بیان نموده است.

تعریف قانونی جرم خیانت در امانت در متن ماده 674 از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صورت گرفته که از قرار ذیل می باشد:

هرگاه اموال منقفول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است اشیای مذکور مسترد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمایید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

چهار مصداق رفتار مفقود یا تلف یا استعمال و تصاحب نمودن اموال موضوع امانت در ماده فوق رکن مادی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد .این موارد از نگاه مقنن محدود به همین موارد بوده و رفتارهایی چون تاخیر در استرداد مال امانی یا به امانت ثنوی دادن مال مذکور هیچکدام خیانت در امانت محسوب نمی شوند لذا جرم خیانت در امانت واجد مصادیق حصری می باشد.

وکیل متخصص خیانت درامانت،بهترین وکیل خیانت در امانت،وکالت خیانت در امانت،وکیل جرم خیانت در امانت

وکالت خیانت در امانت

مقدمه تحقق رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت شکل گیری عنصر امانت یا به اصطلاح حقوقدانان ید امانی می باشد که محل نزاع دنباله دار دادگاه های عالی و تالی بوده از این حیث که عده ای معتقد هستند که ید امانی باید واجد منشا قراردادی باشد تا خیانت در امانت محقق گردد .

در طرف مقابل عده کثیری قائل به عدم بوده و می گویند که ید امانی لازم برای تحقق جرم اعم از ید امانی قراردادی یا قانونی می باشد و فی المثل مدیر سابق شرکت بعد از عزل و قبل از تحویل اموال شرکت به ارکان قانونی اگر مرتکب اعمال مقرره در ماده 674 گردد خائن در امانت بوده و مستحق تحمل مجازات می باشد.

البته به نظر می رسد با توجه به فلسفه تقنین در این حوزه که همانا حمایت از مالک یا متصرف و برخورد با رفتار خائنانه امین اموال است نظریه دوم و امکان ارتکاب رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت به کیفیت قانونی  نسبت به اموال امانی اعم از وجود منشا قراردادی یا قانونی وصف امانت  صحیح باشد .

وکیل متخصص خیانت در امانت

وکیل جرم خیانت در امانت با تخصص و مهارت کافی با توجه به شرایط موضوعی خاص در هر پرونده بهترین تصمیمات و اقدامات قضایی لازم را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب اخذ و اعمال می نماید.

بسیاری از شکایات مطروحه با عنوان خیانت در امانت نظر به شرایط قانونی وقوع جرم خیانت در امانت اساسا کذب می باشند متاسفانه عده قابل توجهی از مراجعین به دادگستری پس از شکست در پرونده های حقوقی فی مابین با طرف مورد اختلاف خود جهت وارد آوردن غفشار و اخذ نتیجه مبادرت به طرح شکایت خیانت در امانت می نمایند .

وکیل خیانت در امانت در تهران

وکیل خیانت در امانت با توانایی و دانش حقوقی پس از برسی پرونده می تواند از ارتباط بین سایر پرونده های مطروح اصحاب دعوا در صورت واهی بودن شکایت مطروحه آگاه و از حقوق شما دفاع شایسته نماید.شما می توانید قبل از طرح شکایت یا در مراحل دادرسی چه در دادسرا و چه در دادگاه از مشاوره وکیل متخصص در پرونده خیانت در امانت استفاده نمایید ،وکلای دادگستری با تکرار طرح شکایت خیانت در امانت و نیز دفاع از پرونده های متعدد از این قبیل مهارت لازم در زمینه پرونده های خیانت در امانت را کسب کرده و می توانند از حقوق شما دفاع نمایند.

 وکیل طلاق

بهترین وکیل طلاق و به طور کلی وکیل دعاوی زیر مجموعه حقوق خانواده از قبیل :

مطالبه مهریه و نفقه و جهیزیه

حضانت و نگهداری طفل

تغییر جنسیت

طلاق و سایر موضوعات حقوق خانواده

بدوا مراجعه کننده را از استرس ناشی از اختلافات و وقایع منشا مشکل دور کرده و سعی در تشریح حقوق و تعهدات ایشان از نگاه قانون می نمایید.

چرا که بسیاری از مشکلات مطروحه ناشی ازاسترس بالا و فقدان تمرکز و جهل به قوانین مربوط به مشکلات خانوادگی می باشد.

وکیل متخصص طلاق:

عمده دعاوی قابل طرح در دادگاه خانواده که شاکله اختلافات مربوط به حقوق خانواده را به لحاظ موضوعی تشکیل می دهند به قرار ذیل است:

طلاق و سایر طرق انحلال نکاح از قبیل فسخ و انفساخ و بطلان نکاح

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

شروط ضمن عقد نکاح.ازدواج مجددو تجویز آن

جهیزیه و مهریه ونفقه زوجه و سایر اقارب

تمکین و نشوز.

اثبات نسب .

اهدای جنین وتغییر جنسیت و …

از میان موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده طلاق مبتلابه ترین این موارد است البته آثار مالی و غیر مالی ناشی از نکاح در ارتباط بسیار نزدیکی با اجرای حکم طلاق و شرایط و موانع آن می باشد.

که این مهم نیازمند تدقیق و داشتن اطلاعات حقوقی و فنی علیحده ای می باشد که وکیل متخصص طلاق می تواند آن را به راحتی در اختیار شما قرار دهد.

وکیل طلاق توافقی

ساده ترین و سریع ترین نوع طلاق این مورد است اما نقش وکیل و حضور او جهت دفاع از حقوق اصحاب دعوا و اثبات موارد موضوع توافق اهمیت بسیار دارد به طور خاص در صورت وجود فرزند مشترک اهمیت حضور وکیل دوچندان می گردد

چرا که به موجب قانون در صورت مفارقت والدین به طلاق یا در عمل در صورت عدم توافق در خصوص حضانت فرزند مشترک تا 7 سالگی طفل اولویت با مادر و بعد از این تاریخ در اولویت پدر می باشد

البته در مورد طلاق توافقی غالبا زوجین قبل از ثبت دادخواست توافقات اولیه را در این خصوص انجام می دهند شیوه نگارش و تنظیم این توافق و از طرفی طرح و اثبات اصل وجود توافق از منظر قانونی بر عهده وکلای زوجین می باشد.

البته اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱در خصوص الزام زوجین به حضور در مراکز مشاوره خانواده جهت تلاش برای پیشگیری از قصد زوجین برای طلاق سهولت این قسم دعوا را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و اطاله قابل توجهی در روند طلاق توافقی ایجاد نموده است.

طلاق به درخواست مرد

قانونا طلاق حق مرد است و او با مراجعه به محاکم صالح و اثبات رابطه زوجیت می تواند زوجه خود را طلاق دهد .

طلاق به درخواست مرد اصولا ارتباطی به مسائل مالی فی مابین از قبیل مهریه و نفقه و جهیزیه ندارد اما قانونگذار جهت حمایت از زن اجرای این حکم طلاق را منوط به موارد ذیل نموده :

1-پرداخت تمام حقوقی مالی زن

2-رضایت زن به اجرای حکم و ثبت طلاق

3- اثبات اعسار مرد از پرداخت حقوق مالی زن

4-گذشت زن از حقوق مالی خود

حضور وکیل در استیفای حقوق مالی ناشی ازنکاح برای زن و یا اثبات پرداخت آن از طرف مرد می توانداز تضییع حقوق زوجین جلوگیری کند .

نحله

به موجب مقررات مربوط به حقوق خانواده اگر زن کارهایی را که شرعا جزو وظایف زناشویی اش نبوده و عرفا این کارها واجد ارزش اقتصادی باشد به درخواست مرد و بدون قصد تبرع انجام دهد مستحق مطالبه مبلغی به عنوان اجرت المثل کار در منزل همسر می باشد که عموما به درخواست زن یا وکیل او از طریق ساز کار قانونی مربوط قابل استیفاء می باشد.

ولی در صورتی که زن واجد شرایط پیش گفته نباشد یا قادر به اثبات استحقاق خود به مطالبه نگردد قانونا مستحق مطالبه مبلغی وجه رایج در کنار اجرای صیقه طلاق تحت عنوان نحله است به شرط اینکه :

اولا عدم درخواست و صدور حکم به طلاق از ناحیه زن و

ثانیا اینکه طلاق به درخواست مرد ناشی از عدم تمکین و نشوز از طرف زن نباشد

نقش بهترین وکیل طلاق طرح و دفاع از مراتب فوق الذکر می باشد.

داوری در دعوای طلاق

در دعوای طلاق به استثنای موارد طلاق توافقی دادگاه جهت تلاش برای صلح طرفین و ایجاد تفاهم و تشریح صحیح علت اختلاف موظف به ارجاع امر به داوری است،داور می بایست از اقارب نسبی زوجین باشد که قانون حمایت خانواده شرایط ماهوی و سنی خاصی برای انتخاب داور مقرر نموده لیکن نتیجه دعوای طلاق وابسته به نظر داوری نمی باشد ‌ دادگاه در صدور حکم آزاد می باشد.

 وکیل طلاق به درخواست زن

به حق دشوار ترین نوع طلاق از جهت شرایط طرح و اثبات تحقق موارد طلاق این مورد است زیرا قانونگذار موارد طلاق به درخواست زن را به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال و کیفیت رابطه زوجین به عنوان یک استثنای قانونی در شرایط خاص در نظر گرفته

علت این امر وجود حق طلاق بدوا و اصلا برای مرد است .

بهترین وکیل طلاق با تجربه و دانش کافی می توتند این استثنای قانونی را توسعه داده و در راستای منافع زن متقاضی طلاق از آن استفاده نمایید.

وکالت تخصصی طلاق

انواع طلاق از نظر امکان رجوع

رجوع یعنی مدتی که در طی آن مرد امکان رجوع از طلاق و الزام زن به ادامه زندگی زناشویی را دارد.

اصولا طلاق رجعی است یعنی مرد می تواند از طلاق رجوع کند مگر موارد زیر:

۱-طلاق زن قبل از نزدیکی

۲-طلاق زن یائسه

طلاق خلع و طلاق مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده

۴-طلاق سوم پس از دو مرتبه نکاح یا رجوع و ادامه زندگی زناشویی

موارد فوق طلاق بائن بوده و جدایی زوجین قطعی است و مرد در مدت عده حق رجوع از طلاق را ندارد.

رویه قضایی

با توجه به اینکه احکام مربوط به طلاق عمدتا ریشه فقهی داشته و قضات در صورت سکوت قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مراجعه به منابع فقهی می نمایند بهترین وکیل طلاق فردی است که در مجتمع قضایی صالح سابقه طرح و دفاع از دعوای طلاق در موارد مشابه را داشته و منبع فقهی و رویه قضایی مورد نظر رئیس شعبه مربوط را به خوبی می داند.

وکالت تخصصی طلاق

حقوق خانواده از شاخه های پرکاربرد و دارای ظرافت های خاص خود در مقام شناسایی و حقوق طرفین دعوا است ،تخصص در طرح و دفاع و پیگیری در دعوای طلاق جهت کاهش اتلاف وقت و هزینه نقش قابل توجهی دارد.

وکیل طلاق.وکیل طلاق.وکیل طلاق

دفتر وکالت در شهرک غرب

تخصص حقوقی و تجربه عملی وکلای دفتر وکالت ما می تواند راهنما و همراه شما در تمامی مراحل طرح و دفاع از کلیه دعاوی قضایی و داوری مطروحه باشد.

انتخاب وکیل در واقع پیمودن نیمی از مسیر موفقیت است،دفتر وکالت مادر شهرک غرب به آسانی در دسترس شما می باشد.

زمینه کاری

خدمات وکالتی قابل ارائه در زمینه دعاوی املاک در منطقه شهرک غرب به قرار ذیل است؛

خلع ید،مزاحمت و ممانت از حق،رفع تصرف عدوانی،الزام به ایفای تعهدات قراردادی در خصوص املاک …..

وکلای دادگستری در شهرک غرب

دعاوی کیفری که وکیل پایه یک دادگستری در شهرک غرب می تواند در آنها قبول وکالت نماید در زمینه های گوناگونی قابل ذکر است؛

سرقت،کلاهبرداری،جعل،توهین،ضرب و جرح،افترا،نشر اکاذیب،انتقال مال غیر،رباخواری ….

فک رهن

بسیاری از اشخاص جهت کسب منابع مالی و اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی تحت شرایط خاص اموال غیر منقول خود را در رهن وام دهندگان(بانک یا موسسه مالی یا اشخاص دیگر حقیقی یا حقوقی) قرار می دهند تا تضمین بازپرداخت وام و بهره مقرره در قرارداد اصلی باشد.

مال موضوع رهن به موجب مقررات ثبتی قابل نقل و انتقال و ثبت مراتب در دفتر املاک مطابق قرارداد بیع فی مابین خریدار و فروشنده نمی باشد،البته این نکته ایست که بسیاری از خریداران از آن غافل می باشند.

طرح دعوای فک رهن جهت استخلاص از مشکلات پیش گفته طرح می گردد.

تنظیم قراردادها

انواع قراردادهای رایج از قبیل ؛بیع،صلح،معاوضه،   هبه ،مشارکت مدنی،جعاله،مضاربه….. محل نیاز مراجعین به دفاتر وکالت می باشد ،پیش بینی نیاز دو طرف قرارداد و درج شرایط جامع و مانع از امور تخصصی است که استفاده از خدمات وکلای دادگستری را ضروری می سازد.

دعاوی مالی

مجموعه وسیعی از دعاوی مطروحه در دادگستری در دسته دعاوی مالی است یعنی دعاوی که مقصود طرح کننده از آن محکومیت طرف مقابل به استرداد یا پرداخت مالی اعم از مال معین یا معادل آن،طرح صحیح دادخواست در این قبیل دعاوی از این جهت واجد اهمیت است که بیش‌ترین هزینه دادرسی را دعاوی مالی دارند،لذا طرح غلط دعوا می تواند سبب اتلاف هزینه یا گاها انسداد تظلم خواهی گردد.

دعاوی شرکتی

متاسفانه غالب انواع شرکت های موضوع قانون تجارت به جهت فراهم نبودن زمینه فعالیت به شکل متروک بوده و کاربردی ندارند،عضویت در شرکت و یا انجام معاملات با شرکت های تجاری اعم از تضامنی ،سهامی و با مسئولیت محدود نیاز به آگاهی از حدود مسیولیت شرکا و شرکت ،نحوه طرح دعوا در صورت نیاز و طرق انحلال شرکت دارد.

تصرف عدوانی

در واقع ادعای متصرف سابق ملک مبنی بر اینکه دیگری من غیر حق و بدون وجود مجوز قانونی ملک موضوع تصرفش را از ید وی خارج ساخته است ،در دعوای تصرف عدوانی اثبات تصرف سابق از اهمیت بسیاری برخوردار است و سند مالکیت یکی از راه های اثبات آن است .

البته تصرف عدوانی هم زمان جرم بوده و قانونا متصرف عدوانی در صورت وجود شرایط قانونی قابل مجازات است.

پرونده های کیفری قابل طرح در شهرک غرب

شاید برای همه شما دست کم یک مرتبه اتفاق افتاده باشد که پس از یک رابطه تجاری ،شغلی،خانوادگی و یا اجتماعی از طرف شخص یا اشخاص مورد رابطه با عناوینی چون کلاهبردار.دزد و یا الفاظ توهین آمیز مواجه گشته و یا در مواردی از شما شکایت صورت گرفته و پس از مراجعه به دادسرا رفتار و نحوه برخورد علی رغم بی گناهییتان با شما به مانند یک مجرم باشد،بهتر است قبل از مراجعه به دادسرا و مراجع قضایی کیفری از مشاوره یک وکیل دادگستری برخوردار شوید چرا که اثبات حقیقت در پاره ای از موارد محتاج به داشتن مهارت و دانش حقوقی خاصی است .

وکیل در شمال تهران

کمتر کسی وجود دارد که در طول عمر خود چندین مرتبه مجبور به مراجعه به دادگستری و دفاع از دعاوی مطروحه علیه خود یا طرح دعوا علیه دیگران نگردد،وکلای دادگستری اشخاصی هستند که می توانند شما را در این زمینه راهنمایی و یا همراهی نمایند،اهمیت داشتن وکیل صرف نظر از جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی نیل به نتیجه یا آگاهی از نحوه صحیح تلاش برای نتیجه مطلوب است.

دعاوی و خدمات حقوقی

در زمینه کیفری :قتل،آدم ربایی،خیانت در امانت،جعل سند،کلاهبرداری،……

در زمینه حقوقی:آثار قراردادها،الزام به ایفای تعهدات قراردادی،خلع ید از ملک،مزاحمت و ممانعت از حق ملکی،طلاق و آثار آن،…..

استفاده از مشاوره وکلای دادگستری کمتیرین نفعش آگاهی از آثار دعاوی حقوقی در جریان و ترسیم بهترین و بدترین اتفاقات آینده است.

دفتروکالت در شمال تهران

از میان دفاتر وکالت موجود در منطقه شمال تهران انتخاب وکیل از دفتر وکالتی که تخصص ویژه در خصوص پرونده شما دارند و یا از نظر بعد مسافت به محل کار یا منزل شما نزدیک می باشند از اهمیت خاصی برخوردار است.

مشاوره حقوقی تخصصی

قبل از پذیرش وکالت در خصوص امر موضوع مراجعه لازم است وکیل یا وکلای مربوطه توسط مراجعین از جهات فنی و موضوعی پرونده امر آگاهی کامل داشته و توصیف درستی از مشکل برای ایشان صورت گیرد،تا در تطبیق احکام قانونی با موضوع پرونده و ارائه بهترین و سریع ترین راه حل قانونی موجود مراجعین را یاری نمایند.

تنظیم قرارداد،نگارش لایحه حقوقی

تمامی افراد جامعه روزانه درروابط اجتماعی،شغلی  وحتی خانوادگی خود مبادرت به انعقاد قرارداد ولو به صورت شفاهی می نمایند بدون در نظر گرفتن آثار قراردادها و امکان تخلف اطراف مقابل قرارداد از تعهدات خود.

مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری حسب دانش و تجربه خود پیوسته افراد را به انعقاد توافقات خود به صورت مکتوب و نیز اخذ مشاوره قبل از اقدام به انعقاد قرارداد توصیه و دلالت می نمایند.

حسن نگارش کتبی قرارداد ها

۱.جنبه اثبات و سهولت استناد به قرارداد

۲.عدم امکان افزودن یا کاستن از موضوعات مورد توافق و شروط ضمن عقد

۳.اعتبار دادن محاکم و دادگاه ها به قرارداد های کتبی

تنظیم قرارداد توسط وکیل

با توجه به تجربه وکلای دادگستری در مراجعه به دادگاه ها و طرح دعاوی در زمینه های گوناگون مالی و غیر مالی تنظیم قراردا توسط وکیل از این مزیت برخوردار است،که وکیل نگارنده قرارداد می تواند موقعیت های آتی را و همچنین امکان بروز مشکلات حقوقی نسبت به موضوع قرارداد را سنجیده و حقوق شمارا به نحو احسن در نگارش قرارداد مراعات نماید.

بسیاری از دعاوی ناشی از قرارداد ها در محاکم به این دلیل طرح و منتهی به صدور حکم محکومیت می شود که نگارش قرارداد با توجه به قواعد قانونی و در نظر گرفتن امکان بروز اختلاف بین متعاملین در آتیه تنظیم و امضا نگردید اند.

دعاوی کیفری تخصصی

قتل.آدم ربایی.کلاهبرداری و انتقال مال غیر.جعل و استفاده از سندمجعول.خیانت درامانت از دعاوی کیفری می باشند که در تخصص دفتر وکالت ما بوده و پرونده های موفق بسیاری درزمینه های فوق توسط وکلای دفتر وکالت ما انجام شده است

نگارش قرارداد،انواع قراردادها

با توجه به پذیرش اصل رضایی بودن عقود و اصل آزادی قراردادی در حقوق ما عملا شمار انواع قرارداد ها کاری دشوار و بی نتیجه است،لذا مهم ترین عناوین قراردادی رایج موارد ذیل است؛

قرارداد پزشکی

قرارداد مالی

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد بیع

قرارداد صلح قرارداد هبه

قرارداد جعاله و………

وکیل در شمال تهران.وکیل در شمال تهران

دفتر وکالت در سعادت آباد

دفتر وکالت در سعادت آباد بسیار است اما دفتر وکالت ما قادر است همه ی سئوالات شما را در زمینه های مختلف حقوقی به صورت کامل جواب دهد از این رو شما می توانید به حق و حقوق خود دست پیدا کنید،

این دفتر با چندین سال سابقه ی درخشان در زمینه حقوقی توانسته رضایت بسیاری از افراد که در این زمینه مشکل داشته اند را برطرف سازد،

در صورتی که شما هم در زمینه حقوقی نیاز به کمک دارید می توانید دفتر وکالت ما در سعادت آباد تماس حاصل کنید و از خدمات ما نهایت استفاده را ببرید.

 

دفتر وکالت علی فرجی واقع در سعادت آباد قادر است تا با کمترین هزینه به مشکلات حقوقی شما رسیدگی کند.

ما برای راحتی شما عزیزان وب سایتی را راه اندازی کرده ایم که شما بتوانید به آسانی از خدمات ما برای افراد حقیقی و حقوقی استفاده کنید. از این رو دفتر وکالت ما در سعادت آباد قادر است به شکل حرفه ای و تخصصی خدمات خود را ارائه کند.

این دفتر قادر است تا شما را در زمینه های مانند دعاوی خانواده، دعاوی کیفری، دعاوی طلاق، دعاوی قتل و مواردی از این قبیل زیر بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشکلات شما حل کند.

همچنین دفتر ما در سعادت آباد قادر است تا حضوری یا غیرحضوری از طریق وب سایت به شما در زمینه های حقوقی مشاوره دهد.

دفتر وکیل در سعادت آباد،وکیل در سعادت آباد،وکیل منطقه سعادت آباد،دفتر وکالت در محله سعادت آباد

وکیل در سعادت آباد

وکالت یکی از مشاغل بسیار محبوب در کشورهای مختلف از جمله ایران است و وکیل پایه یک دادگستری در تمامی کشورها از وجهه اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بوده و همواره مورد احترام اقشار مختلف مردم است

همه ما احتمال دارد به دلایل مختلفی حقوقی مانند: پاس نشدن چک، مشکلات خانوادگی، خرید و فروش غیره به دنبال وکیل پایه یک دادگستری باشیم.

اگر به مسائل حقوقی زیاد وارد نیست بهترین کار این است که پیش از هرکاری برای اینکه بعدها با مشکل مواجه نشوید مشورت گرفتن با یک وکیل پایه یک دادگستری می باشد.

مشاوره کردن به موقه با یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند تا حد زیادی می تواند از هزینه های حقوقی شما را کم کند.

 بهترین وکیل سعادت آباد

تکثر پرونده های مطروحه در محله سعادت آباد به حدی است که یک دفتر وکالت حرفه ای در محله سعدت آباد می بایست از تجربیات  تیم مجرب حقوقدانان متبحر بهره گیرد

پرونده های کیفری مبتلابه در دادسرای ناحیه دو -دادسرای سعادت آباد عمدتا شامل موارد ذیل می باشد:

کلاهبرداری

خیانت در امانت

انتقال مال غیر

جعل و استفاده از سند مجعول

وکیل کیفری سعادت آباد می تواند با تجربه و دانش کافی جهت طرح شکوائیه و دفاع ازاتهامات مطروحه در دادسرای ناحیه 2 و دادگاه کیفری صالح شما را یاری کند.

وکیل سعادت آباد

طیف وسیعی از دعاوی مطروحه در سعادت آباد عناوین موضوع صلاحیت محاکم حقوقی و شوراهای حل اختلاف است

دفتر وکالت ما از دانش حقوقی و تجربه وکلای حرفه ای در زمینه های ذیل بهره مند می باشد:

وکیل قراردادهای مالی

وکیل سرقفلی

وکیل ملکی

وکیل تنظیم انواع قرارداد

وکیل دعاوی مالی و مطالبات شرکت

وکیل دعاوی شرکت های بازرگانی

وکیل مطالبه وجه و الزام به ایفای تعهدات قراردادی

وکیل کیفری سعادت آباد

استقرار دادسرای ناحیه دو تهران در سعادت آباد و حجم پرونده های طرح شده و اهمیت دفاع شایسته در پرونده های فوق اهمیت انتخاب وکیل کیفری سعادت آباد را دو چندان می کند

وکیل کیفری سعادت آباد وکیل متخصص و دانش آموخته رشته حقوق جزا است شما می توانید با یک تماس تلفنی ساده به دریای اطلاعات و دانش حقوقی گروه وکلای کیفری متخصص ما دسترسی داشته باشید.

وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد

قبل از طرح دعوا در محاکم دادگستری یا تنظیم دفاعیات درخور نسبت به دعاوی طرح شده بهتر است از مشاوره تخصصی یک نفر وکیل پایه یک دادگستری استفاده شود با وجود وکلای مجرب در سعادت آباد انتخاب وکیل در سعات آباد کار آسانی است

بسیاری از مشکلات حقوقی ناشی از فقدان آگاهی و تجربه در به کارگیری طریق شایسته مراجعه به دادگاه ها و دادسراهاست.

جنس و خصوصیت بسیاری از دعاوی و مشکلات حقوقی به گونه ایست که در ساعات اولیه شکل گیری  مشکل اخذ مشاوره حقوقی از بهترین وکلای دادگستری می تواند از تصمیمات شتابزده و غلط جلوگیری کند

وکیل سعادت آباد بعد مسافت و زمان دسترسی به خدمات حقوقی و مشاوره با وکیل دادگستری را از میان برداشته و در کمترین فاصله زمانی و مکانی برای ساکنین محله سعادت آبادقرار دارد .

انتخاب وکیل در سعادت آباد در عین اهمیت با کمی دقت و تمرکز کار آسانی است

 

 

خدمات وکالت در سعادت آباد

دفتر وکالت علی فرجی در تلاش است تا خدمات حقوقی گوناگونی را برای همه افراد فراهم سازد. شمامی توانید بصورت آنلاین و حضوری از خدمات حقوقی ما استفاده کنید.

برخی از خدمات ما عبارت اند از دعاوی خانوادگی، چک و سفته، انحصار وراثت، قرارداد، شکایت کیفری، طلاق توافقی، مهریه، تمکین، امور ملکی و دیگر موارد حقوقی

وکیل در سعادت آباد

شما اگر قصد استفاده از مشاوره بهترین وکلای دادگستری در محله سعادت آباد را دارید می‌توانید با ما تماس حاصل کنید تا ما در این زمینه شما را یاری کنیم.