وکیل حضانت

حضانت هم حق و هم تکلیف والدین در صورت داشتن شرایط قانونی از قبیل حیات و اهلیت کامل است،عموما منظور از حضانت نگهداری و تربیت و آموزش اخلاقی فرزند است و در صورت عدم مفارقت والدین به عهده هر دو طرف است.

حکم حضانت در مواقعی صادر می گردد که والدین به دلیل طلاق یا هر علت دیگری از یکدیگر جدا زندگی می کنند،البته شرط اصلی بودن فرزند مشترک در سن حضانت است،

منظور از سن حضانت کمتر از 15سال در پسران و کمتر از ۹سال تمام قمری در دختران است،به تعبیری دختر و پسر بالاتر از این سنین اساسا داخل در حضانت نمی باشند و قانونگذار تربیت اخلاقی ایشان را تکلیف یا حق قانونی در نظر نگرفته است هر چند که شایسته بود سن حضانت ۱۸سال تمام در نظر گرفته می شد تا امنیت اخلاقی و تربیت و آموزش صحیح کودکان رعایت گردد.

موارد سلب حضانت

سلب حضانت در صورتی امکان مطالبه را دارد که راجع به اصل حضانت در ضمن حکم طلاق یا حکم جداگانه ای توسط دادگاه اظهار نظر قضایی گشته و طرفی که حضانت کودک به عهده اوست شرایط حضانت را از دست داده و طرف مقابل سلب حضانت را از دادگاه بخواهد.

سلب حضانت در موارد ذیل پس اثبات هر مورد از طریق دادگاه صورت می گیرد؛

۱-اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر،قمار

۲-اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

۳-ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشک قانونی

۴-سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند:فساد و فحشا،تکدی گری و قاچاق

۵-تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

در هرمورد در صورت سلب حضانت دادگاه با رعایت مصلحت طفل می تواند به طرفی که از او سلب حضانت شده اجازه ملاقات هفتگی یا ماهانه فرزند مشترک را ضمن حکم داده و شیوه آن را معین نماید.

وکالت حضانت

اصولا در صورت دارا بودن شرایط حضانت در هر دوی ابوین و تفاهم آنها مبنی در حضانت مطابق توافق به عمل آمده اجرا خواهد شد،لیکن این امر متوقف به عدم تشخیص وجود مضنه ضرر برای کودک در توافقات صورت گرفته توسط دادگاه می باشد.

به طورکلی در صورت عدم توافق زوجین و وجود شرایط مادر تا ۷سالگی و پدر پس از این سن اولویت در حضانت کودک مشترک دارند.

در صورت ممانعت طرفی که حضانت با اوست از انجام تکالیف مربوطه ایشان از طریق دادگاه خانواده الزام می گردند .

وکیل حضانت در تهران

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت و وکالت تخصصی خیانت در امانت

فعل یا ترک فعلی که با قید ضمانت اجرای مجازاتهای گوناگون از قبیل شلاق و حبس و جزای نقدی و غیره توسط قانونگذار به عنوان رفتار مجرمانه ممنوع اعلام گردیده قانونا واجد سه رکن قانونی و مادی و معنوی می باشد .مورد اول از اراده قانونگذار و مورد دوم مربوط به رفتار مرتکب جرم و عنصر معنوی اشاره به اندیشه مجرمانه و آگاهی لازم مرتکب حین ارتکاب جرم دارد این سه فاکتور تقریبا در تمامی جرایم وجود دارند.

اما هر عنوان مجرمانه بسته به کیفیت تعریف مقنن از آن واجد شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب و دامنه های خاص تحقق رکن مادی می باشد .در صورت عدم تحقق شرایط پیش گفته اصل وقوع رفتار مجرمانه و به طریق اولی اثبات جرم و اجرای مجازات محلی از اعراب ندارد.

وکیل خیانت در امانت

خیانت در امانت از معدود جرایمی است که دارای تعریف قانونی کلاسیک بوده و قانونگذار از آن تعریف سلبی ننموده و مصادیق آنرا واضح و روشن بیان نموده است.

تعریف قانونی جرم خیانت در امانت در متن ماده 674 از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صورت گرفته که از قرار ذیل می باشد:

هرگاه اموال منقفول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است اشیای مذکور مسترد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نمایید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

چهار مصداق رفتار مفقود یا تلف یا استعمال و تصاحب نمودن اموال موضوع امانت در ماده فوق رکن مادی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد .این موارد از نگاه مقنن محدود به همین موارد بوده و رفتارهایی چون تاخیر در استرداد مال امانی یا به امانت ثنوی دادن مال مذکور هیچکدام خیانت در امانت محسوب نمی شوند لذا جرم خیانت در امانت واجد مصادیق حصری می باشد.

وکیل متخصص خیانت درامانت،بهترین وکیل خیانت در امانت،وکالت خیانت در امانت،وکیل جرم خیانت در امانت

وکالت خیانت در امانت

مقدمه تحقق رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت شکل گیری عنصر امانت یا به اصطلاح حقوقدانان ید امانی می باشد که محل نزاع دنباله دار دادگاه های عالی و تالی بوده از این حیث که عده ای معتقد هستند که ید امانی باید واجد منشا قراردادی باشد تا خیانت در امانت محقق گردد .

در طرف مقابل عده کثیری قائل به عدم بوده و می گویند که ید امانی لازم برای تحقق جرم اعم از ید امانی قراردادی یا قانونی می باشد و فی المثل مدیر سابق شرکت بعد از عزل و قبل از تحویل اموال شرکت به ارکان قانونی اگر مرتکب اعمال مقرره در ماده 674 گردد خائن در امانت بوده و مستحق تحمل مجازات می باشد.

البته به نظر می رسد با توجه به فلسفه تقنین در این حوزه که همانا حمایت از مالک یا متصرف و برخورد با رفتار خائنانه امین اموال است نظریه دوم و امکان ارتکاب رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت به کیفیت قانونی  نسبت به اموال امانی اعم از وجود منشا قراردادی یا قانونی وصف امانت  صحیح باشد .

وکیل متخصص خیانت در امانت

وکیل جرم خیانت در امانت با تخصص و مهارت کافی با توجه به شرایط موضوعی خاص در هر پرونده بهترین تصمیمات و اقدامات قضایی لازم را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب اخذ و اعمال می نماید.

بسیاری از شکایات مطروحه با عنوان خیانت در امانت نظر به شرایط قانونی وقوع جرم خیانت در امانت اساسا کذب می باشند متاسفانه عده قابل توجهی از مراجعین به دادگستری پس از شکست در پرونده های حقوقی فی مابین با طرف مورد اختلاف خود جهت وارد آوردن غفشار و اخذ نتیجه مبادرت به طرح شکایت خیانت در امانت می نمایند .

وکیل خیانت در امانت در تهران

وکیل خیانت در امانت با توانایی و دانش حقوقی پس از برسی پرونده می تواند از ارتباط بین سایر پرونده های مطروح اصحاب دعوا در صورت واهی بودن شکایت مطروحه آگاه و از حقوق شما دفاع شایسته نماید.شما می توانید قبل از طرح شکایت یا در مراحل دادرسی چه در دادسرا و چه در دادگاه از مشاوره وکیل متخصص در پرونده خیانت در امانت استفاده نمایید ،وکلای دادگستری با تکرار طرح شکایت خیانت در امانت و نیز دفاع از پرونده های متعدد از این قبیل مهارت لازم در زمینه پرونده های خیانت در امانت را کسب کرده و می توانند از حقوق شما دفاع نمایند.

دفتر وکالت در شهرک غرب

تخصص حقوقی و تجربه عملی وکلای دفتر وکالت ما می تواند راهنما و همراه شما در تمامی مراحل طرح و دفاع از کلیه دعاوی قضایی و داوری مطروحه باشد.

انتخاب وکیل در واقع پیمودن نیمی از مسیر موفقیت است،دفتر وکالت مادر شهرک غرب به آسانی در دسترس شما می باشد.

زمینه کاری

خدمات وکالتی قابل ارائه در زمینه دعاوی املاک در منطقه شهرک غرب به قرار ذیل است؛

خلع ید،مزاحمت و ممانت از حق،رفع تصرف عدوانی،الزام به ایفای تعهدات قراردادی در خصوص املاک …..

وکلای دادگستری در شهرک غرب

دعاوی کیفری که وکیل پایه یک دادگستری در شهرک غرب می تواند در آنها قبول وکالت نماید در زمینه های گوناگونی قابل ذکر است؛

سرقت،کلاهبرداری،جعل،توهین،ضرب و جرح،افترا،نشر اکاذیب،انتقال مال غیر،رباخواری ….

فک رهن

بسیاری از اشخاص جهت کسب منابع مالی و اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی تحت شرایط خاص اموال غیر منقول خود را در رهن وام دهندگان(بانک یا موسسه مالی یا اشخاص دیگر حقیقی یا حقوقی) قرار می دهند تا تضمین بازپرداخت وام و بهره مقرره در قرارداد اصلی باشد.

مال موضوع رهن به موجب مقررات ثبتی قابل نقل و انتقال و ثبت مراتب در دفتر املاک مطابق قرارداد بیع فی مابین خریدار و فروشنده نمی باشد،البته این نکته ایست که بسیاری از خریداران از آن غافل می باشند.

طرح دعوای فک رهن جهت استخلاص از مشکلات پیش گفته طرح می گردد.

تنظیم قراردادها

انواع قراردادهای رایج از قبیل ؛بیع،صلح،معاوضه،   هبه ،مشارکت مدنی،جعاله،مضاربه….. محل نیاز مراجعین به دفاتر وکالت می باشد ،پیش بینی نیاز دو طرف قرارداد و درج شرایط جامع و مانع از امور تخصصی است که استفاده از خدمات وکلای دادگستری را ضروری می سازد.

دعاوی مالی

مجموعه وسیعی از دعاوی مطروحه در دادگستری در دسته دعاوی مالی است یعنی دعاوی که مقصود طرح کننده از آن محکومیت طرف مقابل به استرداد یا پرداخت مالی اعم از مال معین یا معادل آن،طرح صحیح دادخواست در این قبیل دعاوی از این جهت واجد اهمیت است که بیش‌ترین هزینه دادرسی را دعاوی مالی دارند،لذا طرح غلط دعوا می تواند سبب اتلاف هزینه یا گاها انسداد تظلم خواهی گردد.

دعاوی شرکتی

متاسفانه غالب انواع شرکت های موضوع قانون تجارت به جهت فراهم نبودن زمینه فعالیت به شکل متروک بوده و کاربردی ندارند،عضویت در شرکت و یا انجام معاملات با شرکت های تجاری اعم از تضامنی ،سهامی و با مسئولیت محدود نیاز به آگاهی از حدود مسیولیت شرکا و شرکت ،نحوه طرح دعوا در صورت نیاز و طرق انحلال شرکت دارد.

تصرف عدوانی

در واقع ادعای متصرف سابق ملک مبنی بر اینکه دیگری من غیر حق و بدون وجود مجوز قانونی ملک موضوع تصرفش را از ید وی خارج ساخته است ،در دعوای تصرف عدوانی اثبات تصرف سابق از اهمیت بسیاری برخوردار است و سند مالکیت یکی از راه های اثبات آن است .

البته تصرف عدوانی هم زمان جرم بوده و قانونا متصرف عدوانی در صورت وجود شرایط قانونی قابل مجازات است.

پرونده های کیفری قابل طرح در شهرک غرب

شاید برای همه شما دست کم یک مرتبه اتفاق افتاده باشد که پس از یک رابطه تجاری ،شغلی،خانوادگی و یا اجتماعی از طرف شخص یا اشخاص مورد رابطه با عناوینی چون کلاهبردار.دزد و یا الفاظ توهین آمیز مواجه گشته و یا در مواردی از شما شکایت صورت گرفته و پس از مراجعه به دادسرا رفتار و نحوه برخورد علی رغم بی گناهییتان با شما به مانند یک مجرم باشد،بهتر است قبل از مراجعه به دادسرا و مراجع قضایی کیفری از مشاوره یک وکیل دادگستری برخوردار شوید چرا که اثبات حقیقت در پاره ای از موارد محتاج به داشتن مهارت و دانش حقوقی خاصی است .

وکیل مهریه

کمتر کسی وجود دارد که در طول عمر خود چندین مرتبه مجبور به مراجعه به دادگستری و دفاع از دعاوی مطروحه علیه خود یا طرح دعوا علیه دیگران نگردد،وکلای دادگستری اشخاصی هستند که می توانند شما را در این زمینه راهنمایی و یا همراهی نمایند،اهمیت داشتن وکیل صرف نظر از جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی نیل به نتیجه یا آگاهی از نحوه صحیح تلاش برای نتیجه مطلوب است.

وکیل مطالبه مهریه

مهریه مالی است که زن در نتیجه عقد نکاح مالک آن می شود و مرد ملزم به پرداخت آن است مهر در یک تقسیم بندی به :

مهرالمسمی

مهرالمثل

مهرالمتعه

تقسیم می گردد که تعریف و آثار قانونی هرکدام به طور مجری قابل بحث می باشد.

انواع مهریه

مهریه ممکن است عین معین باشد مانند:یک خانه معین یا یک ماشین یا سرویس طلای معین،مهریه ممکن است منفعت مال معینی باشد مانند:منفعت ده ساله یک باغ سیب با سکونت پنج ساله در یک خانه ،مهریه حتی ممکن است عمل و کاری باشد که در نگاه عرف واجد ارزش اقتصادی است مانند:آموزش زبان خارجی،ساخت یک خانه،….

حتی به لحاظ قانونی مهریه می تواند از مصادیق مالکیت معنوی از قبیل :پروانه اختراع،طرح صنعتی ثبت شده ،برند و یا حق تالیف یک اثر هنری باشد.

داگاه صالح برای مهریه

اصولا دادگاه محل اقامت خوانده یعنی مرد دادگاه صالح می باشد لیکن قانونگذار جهت حمایت از زن دادگاه  محل عقد و نیز دادگاه محل اقامتگاه زن را نیز صالح در نظر گرفته است.

متاسفانه با صدور بخشنامه جدید ریاست قوه قضاییه جهت کاستن از تراکم کار دادگاه ها زن می بایست جهت مطالبه مهریه بدوا به مراجع ثبتی مراجعه نموده و در صورت عدم وصول حق با گواهی عدم امکان اجرای سند به دادگاه های خانواده رجوع نماید.

وکالت مهریه/حق حبس زن در خصوص مطالبه مهریه

به موجب قانون زن می تواند مادام که مهریه به او داده نشده از انجام تکالیف زناشویی خودداری کند(این خودداریم هم شامل تمتع جنسی و هم سایر تکالیف زناشویی می شود)

البته این عدم تمکین باعث سقوط حق زن در نکاح دائم نسبت به مطالبه نفقه نمی شود،و زن در این وضعیت می تواند هم زمان که از انجام تکالیف زناشویی ممانعت می کند ،نفقه خود را نیز دریافت کند.

نقفه زن مطلقه دردوران عده طلاق

زنی که به طلاق بائن از همسر سابق خود جدا شده مستحق نفقه نمی باشد مگر اینکه باردار بوده در در مدت حاملگی نفقه زن با عهده همسر سابق می باشد،اما زن مطلقه رجعیه در از همسر خود طلاق رجعی گرفته در دوران عده رجعی مستحق مطالبه نفقه می باشد .

معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه

بسیار اتفاق می افتد که پس از شکل گیری اختلاف خانوادگی مرد جهت فرار از پرداخت حقوق مالی زن از قبیل مهریه مبادرت به انتقال اموال خود مخصوصا به نزدیکان و خویشاوندان خود می نماید.

تا قبل از صدور رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صرف مطالبه زن از مراجع قانونی کافی برای احراز مجرمیت مرد منتقل کننده اموال بود لیکن فی الحال می بایست مرد به حکم قطعی محکوم به پرداخت گردد یا اجرائیه ثبتی به وی ابلاغ گردد تا انتقال بعد از این تاریخ جرم و واجد مجازات باشد.

 

وکیل مهریه.وکیل مهریه در تهران.وکیل مطالبه مهریه

دفتر وکالت در سعادت آباد

دفتر وکالت در سعادت آباد بسیار است اما دفتر وکالت ما قادر است همه ی سئوالات شما را در زمینه های مختلف حقوقی به صورت کامل جواب دهد از این رو شما می توانید به حق و حقوق خود دست پیدا کنید،

این دفتر با چندین سال سابقه ی درخشان در زمینه حقوقی توانسته رضایت بسیاری از افراد که در این زمینه مشکل داشته اند را برطرف سازد،

در صورتی که شما هم در زمینه حقوقی نیاز به کمک دارید می توانید دفتر وکالت ما در سعادت آباد تماس حاصل کنید و از خدمات ما نهایت استفاده را ببرید.

 

دفتر وکالت علی فرجی واقع در سعادت آباد قادر است تا با کمترین هزینه به مشکلات حقوقی شما رسیدگی کند.

ما برای راحتی شما عزیزان وب سایتی را راه اندازی کرده ایم که شما بتوانید به آسانی از خدمات ما برای افراد حقیقی و حقوقی استفاده کنید. از این رو دفتر وکالت ما در سعادت آباد قادر است به شکل حرفه ای و تخصصی خدمات خود را ارائه کند.

این دفتر قادر است تا شما را در زمینه های مانند دعاوی خانواده، دعاوی کیفری، دعاوی طلاق، دعاوی قتل و مواردی از این قبیل زیر بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشکلات شما حل کند.

همچنین دفتر ما در سعادت آباد قادر است تا حضوری یا غیرحضوری از طریق وب سایت به شما در زمینه های حقوقی مشاوره دهد.

دفتر وکیل در سعادت آباد،وکیل در سعادت آباد،وکیل منطقه سعادت آباد،دفتر وکالت در محله سعادت آباد

وکیل در سعادت آباد

وکالت یکی از مشاغل بسیار محبوب در کشورهای مختلف از جمله ایران است و وکیل پایه یک دادگستری در تمامی کشورها از وجهه اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بوده و همواره مورد احترام اقشار مختلف مردم است

همه ما احتمال دارد به دلایل مختلفی حقوقی مانند: پاس نشدن چک، مشکلات خانوادگی، خرید و فروش غیره به دنبال وکیل پایه یک دادگستری باشیم.

اگر به مسائل حقوقی زیاد وارد نیست بهترین کار این است که پیش از هرکاری برای اینکه بعدها با مشکل مواجه نشوید مشورت گرفتن با یک وکیل پایه یک دادگستری می باشد.

مشاوره کردن به موقه با یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند تا حد زیادی می تواند از هزینه های حقوقی شما را کم کند.

 بهترین وکیل سعادت آباد

تکثر پرونده های مطروحه در محله سعادت آباد به حدی است که یک دفتر وکالت حرفه ای در محله سعدت آباد می بایست از تجربیات  تیم مجرب حقوقدانان متبحر بهره گیرد

پرونده های کیفری مبتلابه در دادسرای ناحیه دو -دادسرای سعادت آباد عمدتا شامل موارد ذیل می باشد:

کلاهبرداری

خیانت در امانت

انتقال مال غیر

جعل و استفاده از سند مجعول

وکیل کیفری سعادت آباد می تواند با تجربه و دانش کافی جهت طرح شکوائیه و دفاع ازاتهامات مطروحه در دادسرای ناحیه 2 و دادگاه کیفری صالح شما را یاری کند.

وکیل سعادت آباد

طیف وسیعی از دعاوی مطروحه در سعادت آباد عناوین موضوع صلاحیت محاکم حقوقی و شوراهای حل اختلاف است

دفتر وکالت ما از دانش حقوقی و تجربه وکلای حرفه ای در زمینه های ذیل بهره مند می باشد:

وکیل قراردادهای مالی

وکیل سرقفلی

وکیل ملکی

وکیل تنظیم انواع قرارداد

وکیل دعاوی مالی و مطالبات شرکت

وکیل دعاوی شرکت های بازرگانی

وکیل مطالبه وجه و الزام به ایفای تعهدات قراردادی

وکیل کیفری سعادت آباد

استقرار دادسرای ناحیه دو تهران در سعادت آباد و حجم پرونده های طرح شده و اهمیت دفاع شایسته در پرونده های فوق اهمیت انتخاب وکیل کیفری سعادت آباد را دو چندان می کند

وکیل کیفری سعادت آباد وکیل متخصص و دانش آموخته رشته حقوق جزا است شما می توانید با یک تماس تلفنی ساده به دریای اطلاعات و دانش حقوقی گروه وکلای کیفری متخصص ما دسترسی داشته باشید.

وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد

قبل از طرح دعوا در محاکم دادگستری یا تنظیم دفاعیات درخور نسبت به دعاوی طرح شده بهتر است از مشاوره تخصصی یک نفر وکیل پایه یک دادگستری استفاده شود با وجود وکلای مجرب در سعادت آباد انتخاب وکیل در سعات آباد کار آسانی است

بسیاری از مشکلات حقوقی ناشی از فقدان آگاهی و تجربه در به کارگیری طریق شایسته مراجعه به دادگاه ها و دادسراهاست.

جنس و خصوصیت بسیاری از دعاوی و مشکلات حقوقی به گونه ایست که در ساعات اولیه شکل گیری  مشکل اخذ مشاوره حقوقی از بهترین وکلای دادگستری می تواند از تصمیمات شتابزده و غلط جلوگیری کند

وکیل سعادت آباد بعد مسافت و زمان دسترسی به خدمات حقوقی و مشاوره با وکیل دادگستری را از میان برداشته و در کمترین فاصله زمانی و مکانی برای ساکنین محله سعادت آبادقرار دارد .

انتخاب وکیل در سعادت آباد در عین اهمیت با کمی دقت و تمرکز کار آسانی است

 

 

خدمات وکالت در سعادت آباد

دفتر وکالت علی فرجی در تلاش است تا خدمات حقوقی گوناگونی را برای همه افراد فراهم سازد. شمامی توانید بصورت آنلاین و حضوری از خدمات حقوقی ما استفاده کنید.

برخی از خدمات ما عبارت اند از دعاوی خانوادگی، چک و سفته، انحصار وراثت، قرارداد، شکایت کیفری، طلاق توافقی، مهریه، تمکین، امور ملکی و دیگر موارد حقوقی

وکیل در سعادت آباد

شما اگر قصد استفاده از مشاوره بهترین وکلای دادگستری در محله سعادت آباد را دارید می‌توانید با ما تماس حاصل کنید تا ما در این زمینه شما را یاری کنیم.