وکیل طلاق در تهران

وکیل طلاق و مشاور حقوقی خانواده

وکیل طلاق و به طور کلی وکیل دعاوی خانوادگی به اقتضای تخصص و نوع دعاوی موضوع فعالیت خود نزدیکترین فرد به اشخاص دارای مشکلات خانوادگی بوده ،و مشاوره و توصیه های وکیل در حل مشکل به روش قضایی یا مصالحه از طریق سازش بسیار مفید می باشد.

وکالت در طلاق

گاهی اوقات زن در سند نکاح یا به موجب سند جداگانه ای وکالت در طلاق را از مرد دریافت می کند که به غلط از آن به عنوان حق طلاق تعبیر می گردد ،وکالت در طلاق می تواند مطلق باشد یا مقید بدین توضیح که در مواردی زن می تواند با توکیل به یک نفر وکیل دادگستری از وکالت خود استفاده نموده و از جانب مرد خود را مطلقه سازد لیکن در مواردی می بایست تحقق اموری را اثبات نموده و پس از آن به شرحی که گذشت خود را مجددا از جانب مرد مطلقه سازد.

وکیل طلاق در تهران

وکیل طلاق فردی است که سال ها تجربه در مورد دعوای خانوادگی و انواع طلاق ها را دارد و همه امور مربوطه از قبیل مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت فرزندان، انواع طلاق و فسخ نکاح ، عده زن، حق رجوع مرد و مسائلی از این دست آشنایی کافی دارد.

وکیل طلاق در شمال تهران

عمده تقاضاهای طلاق که هم اکنون از طریق دفاتر خدمات قضایی در شمال شهر تهران ثبت می گردد در صلاحیت دادگاه خانواده ولنجک می باشد ،معمولا رسیدگی در دادگاه خانواده به طلاق و سایر موضوعات مربوط به موجب امر قانونگذار می بایست با سرعت و در مدت زمان بسیار کمی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل طلاق در شمال تهران،وکیل طلاق در ولنجک،وکیل طلاق در زعفرانیه،وکیل طلاق در تجریش،وکیل طلاق در نیاوران،وکیل متخصص طلاق در نیاوران

دستور موقت در دادگاه خانواده

به دلالت نص ماده ۷قانون حمایت از خانواده دادگاه ها صرف نظر از اصل دعوای طلاق با مطالبه اصحاب دعوا در موضوعاتی از قبیل نگهداری و ملاقات طفل،نفقه زن و محجور،می بایست نظر به فوریت امر قبل از تعیین تکلیف راجع به اصل دعوا دستور موقت صادر نمایند ،وکیل طلاق می تواند شمارا در استیفای حقوق خود در این زمینه یاری نماید.

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

ایرانیان مقیم در خارج از کشور در صورتی که متقاضی طلاق باشند می بایست مبادرت به ثبت طلاق در کنسولگری های ایران بنمایند پس از ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق ،لیکن زوجه برای استیفای حقوق مالی خود می بایست به دادگاه های ایران مراجعه نماید و زوج نیز می بایست جهت اثبات و استفاده از آثار آن در محاکم خانواده ایران حکم تنفیذی اخذ نماید تا صحت مراتب طلاق به تایید مقامات قضایی برسد و آثار مربوط بر آن بار گردد.

صدور گواهی عدم امکان سازش

با ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد و رسیدگی راجع به حقوق مالی زن ،نفقه و ملاقات و حضانت فرزند مشترک در صورت وجود و نیز ارجاع اختلاف جهت تلاش برای مصالحه و سازش طرفین دعوا دادگاه در نهایت مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می نماید.

وکالت طلاق

وکالت در طلاق به زوجه به دو شکل داده می شود:

۱.وکالت طلاق مطلق:به گونه ای که زن از طرف همسر خود وکیل در مطلقه نمودن خود بدون احتیاج به اثبات امری یا تمهید مقدمات خاصی می باشد و می تواند به آسانی از طریق توکیل به یک نفر وکیل دادگستری حق خود را اعمال نماید.

۲.وکالت طلاق مقید:به این ترتیب که زن جهت استفاده از وکالت در طلاق می بایست بدوا در دادگاه صالح اموری از قبیل سورفتار زوج،اعتیاد زوج،ترک زندگی مشترک از جانب شوهر،سفر خارجی،ضرب و جرح،یا هر امر دیگری را اثبات و سپس با رای دادگاه خانواده از وکالت در طلاق خود استفاده و از جانب زوج خود را مطلقه نماید.

مفارقت جسمانی/طلاق

یکی از موارد رایج طرح دعوای طلاق از جانب زوجه درخواست اجبار به طلاق به استناد مفارقت جسمانی مابین زوجین است ،نص قوانین جاری به هیچ عنوان مفارقت جسمانی را به عنوان موارد طلاق در نظر نگرفته است لیکن رویه قضایی محاکم خانواده در صورت تحقق وضعیت فوق امکان صدور حکم به اجبار زوج به طلاق به علت جدایی و مفارقت زوجین را امکانپذیر می داند.

عسر و حرج

عسر و حرج یعنی بروز شرایطی در روابط خانوادگی و زناشویی زوجین که تحمل ادامه زوجیت برای زن با توجه به شرایط ممکن نبوده و در صورت تقاضای زن دادگاه مرد را اجبار به طلاق خواهد نمود:

از قبیل ترک زندگی زناشویی،اعتیاد به مواد مخدر یا الکل،ابتلابه بیماری روانی و ساری،محکومیت به حبس ۵سال و به مازاد و ….سایر مواردی که به تشخیص دادگاه خانواده زن به واسطه آن شرایط در عسر حرج خارج از تحمل باشد.

وکیل طلاق در تهران،وکیل طلاق توافقی،وکیل طلاق در تهران