وکیل الزام به تمکین

به محض وقوع عقد نکاح اعم از نکاح دائم یا موقت زوجین وظایف متعددی در مقابل یکدیگر دارند،عمده این وظایف از جانب مرد بیشتر دارای جنبه های مالی و اقتصادی می باشد از قبیل اقلام متعدد نفقه به عنوان مثال مسکن متناسب ،غذا و لباس و لوازم بهداشتی……

لیکن وظایف زناشویی زن نسبت به مرد غالبا بحث برانگیزتر می باشد،

وکالت الزام به تمکین

وظایف زناشویی زن به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود:

۱-تمکین خاص:که عبارت است از ایجاد امکان تمتع جنسی برای همسر.

۲-تمکین عام:

که مجموعه وسیعی از وظایف و تکالیف زن نسبت به همسر خود می باشد از قبیل؛حسن معاشرت،رعایت ریاست مرد برخانواده،همکاری جهت پرورش فرزندان مشترک…….

‌نشوز چیست؟ناشزه کیست؟

زنی که بدونه وجود مانع شرعی و قانونی و در غیر حالت اعمال حق حبس از انجام وظایف زناشویی خود نسبت به همسر خودداری کند مرتکب نشوز گشته و ناشزه نامیده می شود.

آثار نشوز

با اثبات و استمرار نشوز البته پس از طرح دعوای الزام زن به تمکین و صدور حکم و عدم امکان اجرای آن زن ناشزه اولا :مستحق نفقه نمی باشد و از این جهت مرد با عدم پرداخت نفقه دارای هیچگونه مسئولیت کیفری و مدنی نمی باشد.ثانیا؛مرد می تواند با اثبات این مراتب با اجازه دادگاه خانواده مبادرت به ازدواج مجدد نماید.

سقوط حق مطالبه نفقه

نشوز نه تنها موجب سقوط حق زن در مطالبه نفقه می باشد ،در خصوص مطلقه رجعیه با وجود حکم قانون مبنی بر امکان مطالبه نفقه در دوران عده ،در صورتی که طلاق در دوران نشوز زن و خودداری او از انجام تکالیف زناشویی واقع گردد موجب اسقاط حق مطالبه نفقه می شود.

وکیل الزام به تمکین در تهران